Serwis Informacyjny UG - sierpień 2016

Drukuj

26 sierpnia 2016, nr 496

Szanowni Mieszkańcy Gminy Stare Babice!
Do 5 września 2016 r. możecie Państwo składać projekty w ramach budżetu partycypacyjnego, nazywanego też obywatelskim. Jest to forma konsultacji społecznych, w których mieszkańcy decydują o przeznaczeniu części budżetu gminy na zgłoszone bezpośrednio przez siebie zadania (przedsięwzięcia). Babicki budżet partycypacyjny ma zachęcić Państwa do większej aktywności, dlatego już teraz czekam na propozycje.

Wójt Gminy Stare Babice
Krzysztof Turek


ETAPY REALIZACJI BABICKIEGO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO 2017:

Akcja informacyjna dotycząca budżetu partycypacyjnego - prowadzona przez cały okres realizacji budżetu partycypacyjnego

 1. Zgłoszenia propozycji projektów - od 27 lipca do 5 września
 2. Weryfikacja i opiniowanie formalno - finansowe zgłoszonych projektów - do 23 września
 3. Wybór projektów pod głosowanie – do 30 września
 4. Głosowanie mieszkańców na projekty – od 5 do 14 października
 5. 6. Ogłoszenie listy projektów do realizacji – do 20 października.

ZGŁOSZENIA PROJEKTÓW DO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO

Zgłoszenia projektów i zapytania należy kierować na adres email: naszbudzet@stare-babice.waw.pl. Pod adresem www.stare-babice.waw.pl w zakładce Gmina Stare Babice, dostępne są formularze zgłoszeniowe, karty do głosowania oraz regulamin babickiego budżetu partycypacyjnego wraz z odpowiednimi zarządzeniami.

GMINA, URZĄD, TEREN

UWAGA, WYŁĄCZENIA PRĄDU! 26 sierpnia w godz. 8:00 - 15:00 w Borzęcinie Dużym przy ul. Warszawskiej nr 826, 828 oraz 713.


BABICCY PRZEDSIĘBIORCY - UWAŻAJCIE! KOMUNIKAT MINISTERSTWA ROZWOJU O REJESTRACJI W CEIDG. Ministerstwo Rozwoju przypomina, że rejestracja w CEIDG jest całkowicie bezpłatna. Na rynku funkcjonują firmy komercyjne, przesyłające przedsiębiorcom oferty dokonania wpisu do prowadzonych przez siebie rejestrów. Wpis do tych rejestrów nie upoważnia do wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Polski. Ma on charakter czysto informacyjny lub reklamowy. Podanie przez przedsiębiorców swoich danych takim firmom, a także wniesienie ewentualnych opłat, jest całkowicie dobrowolne. Publikowane przez takie firmy dane nie korzystają z domniemania wiarygodności, a fakt figurowania podmiotu w takim rejestrze w żaden sposób nie świadczy o formalnoprawnym zarejestrowaniu firmy. Tworzone przez tego typu firmy ewidencje stanowią próbę powielenia ogólnodostępnych bezpłatnych informacji o przedsiębiorcach, zawartych w publicznych rejestrach CEIDG czy też REGON. Ministerstwo nie ponosi odpowiedzialności za zawartość jakichkolwiek spisów przedsiębiorców prowadzonych przez firmy komercyjne. Zalecamy przedsiębiorcom rozwagę przed podejmowaniem współpracy z firmami oferującymi odpłatne wpisy do komercyjnych rejestrów. Źródło: https://prod.ceidg.gov.pl/


WYŁOŻENIE PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Zawiadamiamy o wyłożeniu do publicznego wglądu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stanisławów" sporządzanego na podstawie uchwały nr VIII/54/15 Rady Gminy Stare Babice z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stanisławów. Wyłożenie projektu planu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stanisławów” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się od dnia 16 sierpnia 2016 r. do dnia 13 września 2016 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w Urzędzie Gminy Stare Babice, w pokoju nr 3, w godzinach pracy urzędu. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zostanie przeprowadzona w dniu 29 sierpnia 2016 r. Zebranie odbędzie się  w Urzędzie Gminy Stare Babice, w pokoju nr 24 – sala im. Stanisława Zająca. Początek zebrania o godz. 17:00. Uwagi można składać w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu, pocztą na adres: Wójt Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice, ustnie do protokołu w Referacie Planowania Przestrzennego lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: architektura@stare-babice.waw.pl.


WÓJT GMINY STARE BABICE OGŁASZA II USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ  NIERUCHOMOŚCI  NIEZABUDOWANEJ położonej w miejscowości Janów. Nieruchomość stanowi działkę o nr ew. 361 o powierzchni 0,0757 ha, położona jest na terenie przeznaczonym pod  zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Cena wywoławcza -  280 000,00 zł netto. Do ceny sprzedaży nieruchomości, ustalonej w przetargu, zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami o podatku od towarów i usług. Cena nieruchomości ustalona w przetargu wraz z podatkiem VAT płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. Za datę dokonania wpłaty całej kwoty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Gminy Stare Babice. Wysokość wadium =  5% wartości ceny wywoławczej. Przetarg odbędzie się 27 września 2016 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32.


WÓJT GMINY STARE BABICE OGŁASZA II USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ  NIERUCHOMOŚCI  NIEZABUDOWANEJ położonej w miejscowości Janów. Nieruchomość stanowi działkę o nr ew. 324 o powierzchni 0,0451 ha, położona jest na terenie przeznaczonym pod  zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w zabudowie bliźniaczej. Cena wywoławcza -  165 000,00 zł netto. Do ceny sprzedaży nieruchomości, ustalonej w przetargu, zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami o podatku od towarów i usług. Cena nieruchomości ustalona w przetargu wraz z podatkiem VAT płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. Za datę dokonania wpłaty całej kwoty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Gminy Stare Babice. Wysokość wadium =  5% wartości ceny wywoławczej. Przetarg odbędzie się 27 września 2016 r. o godz. 11.30  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32.


MAMA WRACA DO PRACY - DOTACJE Z UE Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłosił konkurs, w ramach którego możliwe jest uzyskanie dofinansowania  z funduszy europejskich na działania sprzyjające powrotowi do aktywności zawodowej rodziców maluchów w wieku żłobkowym. Konkurs jest przeznaczony dla podmiotów działających w Warszawie oraz 39 gminach współpracujących ze stolicą na rzecz zintegrowanego rozwoju metropolii warszawskiej. Więcej informacji i regulamin konkursu na www.stare-babice.pl oraz www.omw.um.warszawa.pl/konkurs-8-3-2-ulatwianie-powrotu-do-aktywnosci-zawodowej-w-ramach-zit/.

ZAPROSZENIA, WYDARZENIA

SCENA LETNIA STARE BABICE 2016 Serdecznie zapraszamy na babicką scenę letnią do Parku w Starych Babicach! 27 sierpnia o godz. 17:00 „Zemsta” A. Fredry w wykonaniu Teatru Wodzisławskiej Ulicy, czyli klasyczny spór Cześnika z Rejentem w nowej, komediowej aranżacji. Zapraszamy!


XII EDYCJA FESTIWALU „W KRAINIE CHOPINA” Już w niedzielę 28 sierpnia o godz. 16:00 w Sali Koncertowej Domu Opiekuńczo - Leczniczego w Pilaszkowie (ul. Nowowiejska 137) wystąpi duet Kameralna Harmonia, który tworzą: Katarzyna Kamer grająca na wiolonczeli, suce biłgorajskiej, fideli płockiej, gadułce i sarangach, oraz akordeonista Hubert Giziewski. To unikalne połączenie instrumentów pozwala prezentować artystom prawdziwe skarby światowej kameralistyki; od skocznej polki z Sieradza, poprzez XVI - wieczne polonezy, kujawiaki i oberki, staropolskie pieśni, miniatury Grażyny Bacewicz, Witolda Lutosławskiego, Karola Szymanowskiego, narodowe tańce bułgarskie, greckie, włoskie, irlandzkie, na indyjskich  i irańskich kończąc. Po koncercie słuchacze będą mogli zwiedzić z przewodnikiem znajdujący się na terenie kompleksu Dwór w Pilaszkowie, w którym mieści się Muzeum Dworu Polskiego oraz największe na Mazowszu Muzeum Pojazdów Konnych. Wstęp wolny.


KLUB AKTYWNYCH KOBIET 40+ to sobotnie (godz. 11:00) spotkania kobiet w parku w Starych Babicach (przy scenie letniej), podczas których odbywają się zajęcia
z cyklu Letnia Akademia Fittness. Pod okiem instruktorów, uczestniczki uczą się, jak zdrowo się odżywiać, dbać o siebie i swoje ciało oraz wykonują ćwiczenia fizyczne modelujące sylwetkę, wzmacniające układ krążenia i rozluźniające napięte mięśnie. Najbliższe spotkanie w sobotę 27 sierpnia.


JOGA DLA KAŻDEGO W BABICKIM PARKU Zapraszamy na bezpłatne zajęcia jogi w Babickim Parku, które będą odbywać się w każdą niedzielę sierpnia (7, 14, 21, 28), w godzinach 11.00-12.15. Miejsce zbiórki: Babicki Park, przy pergoli - za nowym budynkiem Urzędu Gminy (Rynek 21). Czas trwania spotkania 1h 15 min. Program zajęć będzie ogólny, dostosowany do umiejętności uczestników. Prosimy o wzięcie ze sobą karimaty lub ręcznika. Zajęcia prowadzi P. Justyna Siemiątkowska.


ZAWODY W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY 28 sierpnia na terenie Stajni Zielonki (ul. Warszawska 452, wjazd od ul. Sportowej) odbędą się Zawody Regionalne i Towarzyskie w Skokach przez Przeszkody. Zapraszamy wszystkich miłośników zwierząt i jazdy konnej, w programie: 8 konkursów od 60 do 125 cm, pula nagród o łącznej wartości 10 000 zł, atrakcje dla dzieci, catering na terenie zawodów. Początek zawodów o godz. 9:00.


*Więcej ogłoszeń społecznych można znaleźć na stronie
www.stare-babice.waw.pl w zakładce Ogłoszenia


19 sierpnia 2016, nr 495

Szanowni Mieszkańcy Gminy Stare Babice!
Do 5 września 2016 r. możecie Państwo składać projekty w ramach budżetu partycypacyjnego, nazywanego też obywatelskim. Jest to forma konsultacji społecznych, w których mieszkańcy decydują o przeznaczeniu części budżetu gminy na zgłoszone bezpośrednio przez siebie zadania (przedsięwzięcia). Babicki budżet partycypacyjny ma zachęcić Państwa do większej aktywności, dlatego już teraz czekam na propozycje.

Wójt Gminy Stare Babice
Krzysztof Turek


ETAPY REALIZACJI BABICKIEGO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO 2017:

Akcja informacyjna dotycząca budżetu partycypacyjnego - prowadzona przez cały okres realizacji budżetu partycypacyjnego

 1. Zgłoszenia propozycji projektów - od 27 lipca do 5 września
 2. Weryfikacja i opiniowanie formalno - finansowe zgłoszonych projektów - do 23 września
 3. Wybór projektów pod głosowanie – do 30 września
 4. Głosowanie mieszkańców na projekty – od 5 do 14 października
 5. 6. Ogłoszenie listy projektów do realizacji – do 20 października.

ZGŁOSZENIA PROJEKTÓW DO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO

Zgłoszenia projektów i zapytania należy kierować na adres email: naszbudzet@stare-babice.waw.pl. Pod adresem www.stare-babice.waw.pl w zakładce Gmina Stare Babice, dostępne są formularze zgłoszeniowe, karty do głosowania oraz regulamin babickiego budżetu partycypacyjnego wraz z odpowiednimi zarządzeniami.

GMINA, URZĄD, TEREN

UWAGA, WYŁĄCZENIA PRĄDU! 26 sierpnia w godz. 8:00 - 15:00 w Borzęcinie Dużym przy ul. Warszawskiej nr 826, 828 oraz 713.


WYŁOŻENIE PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Zawiadamiamy o wyłożeniu do publicznego wglądu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stanisławów" sporządzanego na podstawie uchwały nr VIII/54/15 Rady Gminy Stare Babice z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stanisławów. Wyłożenie projektu planu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stanisławów” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się od dnia 16 sierpnia 2016 r. do dnia 13 września 2016 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w Urzędzie Gminy Stare Babice, w pokoju nr 3, w godzinach pracy urzędu. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi  w projekcie planu zostanie przeprowadzona w dniu 29 sierpnia 2016 r. Zebranie odbędzie się w Urzędzie Gminy Stare Babice, w pokoju nr 24 – sala im. Stanisława Zająca. Początek zebrania o godz. 17:00. Uwagi można składać w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu, pocztą na adres: Wójt Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice, ustnie do protokołu w Referacie Planowania Przestrzennego lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: architektura@stare-babice.waw.pl.


MAMA WRACA DO PRACY - DOTACJE Z UE Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłosił konkurs, w ramach którego możliwe jest uzyskanie dofinansowania z funduszy europejskich na działania sprzyjające powrotowi do aktywności zawodowej rodziców maluchów w wieku żłobkowym. Konkurs jest przeznaczony dla podmiotów działających w Warszawie oraz 39 gminach współpracujących ze stolicą na rzecz zintegrowanego rozwoju metropolii warszawskiej. Więcej informacji i regulamin konkursu na www.stare-babice.pl oraz www.omw.um.warszawa.pl/konkurs-8-3-2-ulatwianie-powrotu-do-aktywnosci-zawodowej-w-ramach-zit/

ZAPROSZENIA, WYDARZENIA

SCENA LETNIA STARE BABICE 2016 Serdecznie zapraszamy na babicką scenę letnią do Parku w Starych Babicach! 20 sierpnia o godz. 17:00 wystąpią Sylwester Karnafel i Maksymilian Wosk z zespołu Kochankowie Sally Brown. Artyści wykonają najpopularniejsze szanty oraz pieśni żeglarskie. Ahoj!


XII EDYCJA FESTIWALU „W KRAINIE CHOPINA” Zapraszamy melomanów na kolejny koncert w ramach XII Festiwalu „W Krainie Chopina”. 21 sierpnia o godz. 9:45 w kościele pw. Świętej Trójcy w Leoncinie wystąpią: klarnecista Jacek Dziołak oraz akordeonista Mateusz Stankiewicz. Koncert odbędzie się pod patronatem Wójta Gminy Leoncin, wstęp bezpłatny.


KLUB AKTYWNYCH KOBIET 40+ to sobotnie (godz. 11:00) spotkania kobiet w parku w Starych Babicach (przy scenie letniej), podczas których odbywają się zajęcia
z cyklu Letnia Akademia Fittness. Pod okiem instruktorów, uczestniczki uczą się, jak zdrowo się odżywiać, dbać o siebie i swoje ciało oraz wykonują ćwiczenia fizyczne modelujące sylwetkę, wzmacniające układ krążenia i rozluźniające napięte mięśnie.


JOGA DLA KAŻDEGO W BABICKIM PARKU Zapraszamy na bezpłatne zajęcia jogi w Babickim Parku, które będą odbywać się w każdą niedzielę sierpnia (7, 14, 21, 28), w godzinach 11.00-12.15. Miejsce zbiórki: Babicki Park, przy pergoli - za nowym budynkiem Urzędu Gminy (Rynek 21). Czas trwania spotkania 1h 15 min. Program zajęć będzie ogólny, dostosowany do umiejętności uczestników. Prosimy o wzięcie ze sobą karimaty lub ręcznika. Zajęcia prowadzi P. Justyna Siemiątkowska.


VI PÓŁMARATON IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO! 21 sierpnia na drogach powiatu warszawskiego zachodniego  zobaczymy zawodników ścigających się na dystansie 21 kilometrów. Startujemy z Błonia, z obiektów LKS Olymp, a kończymy w Borzęcinie Dużym. Wyjątkowo szybka trasa atestowana przez PZLA i sprawdzona w ubiegłej edycji zawodów, to cecha charakterystyczna tego biegu. Zawody przyciągają nie tylko lokalnych biegaczy, ale również zawodników z całego kraju. Jak co roku, zachęcamy mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w półmaratonie zarówno jako zawodnicy, jak i kibice! Więcej informacji na stronach internetowych: www.polmaraton.pwz.pl oraz www.stare-babice.pl w zakładce Sport.


ZAWODY W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY 28 sierpnia na terenie Stajni Zielonki (ul. Warszawska 452, wjazd od ul. Sportowej) odbędą się Zawody Regionalne  i Towarzyskie w Skokach przez Przeszkody. Zapraszamy wszystkich miłośników zwierząt i jazdy konnej, w programie: 8 konkursów od 60 do 125 cm, pula nagród o łącznej wartości 10 000 zł, atrakcje dla dzieci, catering na terenie zawodów. Start o godzinie 9:00.

OGŁOSZENIA SPOŁECZNE*

 • DAM PRACĘ. Poszukuję dobrze gotującej pani do domu na pełny etat.  Oferuję pracę ok 40 godzin tygodniowo (w tym także 1 dzień w weekend) lub mniej (pół etatu). Atrakcyjne warunki finansowe - stawka 17 zł za godzinę (do negocjacji w zależności od umiejętności). Praca w Lipkowie. Osoby zainteresowane proszę o kontakt mailowy: opiekunka373@gmail.com.
 • DAM PRACĘ Przedsiębiorstwo Dystrybucji Farmaceutycznej "SLAWEX" Sp. z o.o. zatrudni personel sprzątający. Miejsce pracy: Klaudyn, Gmina Stare Babice. Kontakt: tel. 607 432 512.
 • POTRZEBNY WÓZEK. Matka z dwójką małych dzieci przyjmie nieodpłatnie wózek – spacerówkę z podstawką do stania dla dziecka lub podwójną spacerówkę. Sprawa pilna. Kontakt telefoniczny do GOPS Stare Babice: (22) 722 90 11.
 • DAM PRACĘ.  Zatrudnię pracowników sklepu do Carrefour Market Stare Babice. Więcej informacji pod nr tel. 502456146.


*Więcej ogłoszeń społecznych można znaleźć na stronie
www.stare-babice.waw.pl w zakładce Ogłoszenia


12 sierpnia 2016, nr 494

Szanowni Mieszkańcy Gminy Stare Babice!
Do 5 września 2016 r. możecie Państwo składać projekty w ramach budżetu partycypacyjnego, nazywanego też obywatelskim. Jest to forma konsultacji społecznych, w których mieszkańcy decydują o przeznaczeniu części budżetu gminy na zgłoszone bezpośrednio przez siebie zadania (przedsięwzięcia). Babicki budżet partycypacyjny ma zachęcić Państwa do większej aktywności, dlatego już teraz czekam na propozycje.

Wójt Gminy Stare Babice
Krzysztof Turek


ETAPY REALIZACJI BABICKIEGO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO 2017:

Akcja informacyjna dotycząca budżetu partycypacyjnego - prowadzona przez cały okres realizacji budżetu partycypacyjnego

 1. Zgłoszenia propozycji projektów - od 27 lipca do 5 września
 2. Weryfikacja i opiniowanie formalno - finansowe zgłoszonych projektów - do 23 września
 3. Wybór projektów pod głosowanie – do 30 września
 4. Głosowanie mieszkańców na projekty – od 5 do 14 października
 5. 6. Ogłoszenie listy projektów do realizacji – do 20 października.

ZGŁOSZENIA PROJEKTÓW DO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO Zgłoszenia projektów i zapytania należy kierować na adres email: naszbudzet@stare-babice.waw.pl. Pod adresem www.stare-babice.waw.pl w zakładce Gmina Stare Babice, dostępne są formularze zgłoszeniowe, karty do głosowania oraz regulamin babickiego budżetu partycypacyjnego wraz z odpowiednimi zarządzeniami.

GMINA, URZĄD, TEREN

UWAGA, WYŁĄCZENIA PRĄDU! Informujemy, że  19 sierpnia w godz. 8:00 – 17:00 nastąpi planowe wyłączenie prądu w Zielonkach Parceli i Zielonkach Wsi przy ul. Warszawskiej od nr. 295 do 410 i 335 do 522.


POSIEDZENIE KOMISJI I SESJA RADY GMINY  18 sierpnia o godz. 14:00 w sali konferencyjnej urzędu gminy, przy ul. Rynek 32, odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy, a nastepnie o godz. 15:00 odbędzie się XX Sesja Rady Gminy Stare Babice. Zapraszamy mieszkańców.


WYŁOŻENIE PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Zawiadamiamy o wyłożeniu do publicznego wglądu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stanisławów" sporządzanego na podstawie uchwały nr VIII/54/15 Rady Gminy Stare Babice z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stanisławów. Wyłożenie projektu planu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stanisławów” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się od dnia 16 sierpnia 2016 r. do dnia 13 września 2016 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w Urzędzie Gminy Stare Babice, w pokoju nr 3, w godzinach pracy urzędu.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zostanie przeprowadzona w dniu 29 sierpnia 2016 r. Zebranie odbędzie się  w Urzędzie Gminy Stare Babice, w pokoju nr 24 – sala im. Stanisława Zająca. Początek zebrania o godz. 17:00. Uwagi można składać w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu, pocztą na adres: Wójt Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice, ustnie do protokołu w Referacie Planowania Przestrzennego lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: architektura@stare-babice.waw.pl


MAMA WRACA DO PRACY - DOTACJE Z UE Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłosił konkurs, w ramach którego możliwe jest uzyskanie dofinansowania  z funduszy europejskich na działania sprzyjające powrotowi do aktywności zawodowej rodziców maluchów w wieku żłobkowym. Konkurs jest przeznaczony dla podmiotów działających w Warszawie oraz 39 gminach współpracujących ze stolicą na rzecz zintegrowanego rozwoju metropolii warszawskiej. Więcej informacji i regulamin konkursu na www.stare-babice.pl oraz www.omw.um.warszawa.pl/konkurs-8-3-2-ulatwianie-powrotu-do-aktywnosci-zawodowej-w-ramach-zit/

ZAPROSZENIA

SCENA LETNIA STARE BABICE 2016 Serdecznie zapraszamy na babicką scenę letnią do Parku w Starych Babicach na spotkanie z muzyką włoską w wykonaniu zespołu Duetto con Passione, czyli koncert najpopularniejszych przebojów włoskich wykonawców (Drupi, Al. Bano & Romina Power, Ricchi e Poveri, Marco Antonelli) połączony z degustacją włoskiej pizzy, który odbędzie się 12 sierpnia 2016 r. godz. 17:00.


SCENA LETNIA DLA DZIECI Młodych mieszkańców gminy zapraszamy w niedzielę 14 sierpnia o dodz. 13:00 do parku w Starych Babicach. Teatr Lalek Pinokio wykona dwa spektakle: "Kłamstwa kozy" oraz "Przepowiednie staruszki". Zapraszamy.


DISCOPOLOWANIE Z POLO TV W ZIELONKACH Już 15 sierpnia 2016 r. od godz. 17.00 na Polanie Dwóch Stawów w Zielonkach Parcele po raz kolejny odbędzie się impreza plenerowa w ramach ogólnopolskiej trasy koncertowej Festiwalu DISCOpolowanie z Polo TV. Wystąpią takie zespoły, jak: Calibra, Power Play, Playboys i Imperium. Wydarzenie poprowadzi Maciej Smoliński. Zapraszamy wszystkich do wspólnej zabawy! UWAGA! Ze względu na prowadzone prace budowlane nowej szkoły w Zielonkach PARKING będzie znajdował się przy boiskach w Zielonkach (teren GOSiR, wjazd od ul. Południowej). Na miejscu znajdziecie Państwo odpowiednie oznakowanie.


XII EDYCJA FESTIWALU „W KRAINIE CHOPINA” Zapraszamy melomanów na kolejny koncert w ramach XII Festiwalu „W Krainie Chopina”. 14 sierpnia o godz. 20:00, koncert odbędzie się w kościele pw. Matki Bożej Królowej Meksyku w Laskach. Wykonawcy: Dumitru Harea /Mołdawia/- fletnia Pana i Katarzyna Sikorska - organy. Koncert pod patronatem Wójta Gminy Izabelin. Kolejny koncert odbędzie się 15 sierpnia o godz. 13:00 w kościele pw. Św. Jana Chrzciciela i Św. Rocha w Brochowie. Wystąpią: Andrzej Chorosiński – organy oraz Michał Chorosiński - recytacje. Na oba koncerty wstęp jest bezpłatny.


KLUB AKTYWNYCH KOBIET 40+ to sobotnie (godz. 11:00) spotkania kobiet w parku w Starych Babicach (przy scenie letniej), podczas których odbywają się zajęcia
z cyklu Letnia Akademia Fittness. Pod okiem instruktorów, uczestniczki uczą się, jak zdrowo się odżywiać, dbać o siebie i swoje ciało oraz wykonują ćwiczenia fizyczne modelujące sylwetkę, wzmacniające układ krążenia i rozluźniające napięte mięśnie.


JOGA DLA KAŻDEGO W BABICKIM PARKU Zapraszamy na bezpłatne zajęcia jogi w Babickim Parku, które będą odbywać się w każdą niedzielę sierpnia (7, 14, 21, 28),  w godzinach 11.00-12.15. Miejsce zbiórki: Babicki Park, przy pergoli - za nowym budynkiem Urzędu Gminy (Rynek 21). Czas trwania spotkania 1h 15 min. Program zajęć będzie ogólny, dostosowany do umiejętności uczestników. Prosimy o wzięcie ze sobą karimaty lub ręcznika. Zajęcia prowadzi Justyna Siemiątkowska.


VI PÓŁMARATON IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO! 21 sierpnia na drogach powiatu warszawskiego zachodniego  zobaczymy zawodników ścigających się na dystansie 21 kilometrów. Startujemy z Błonia, z obiektów LKS Olymp, a kończymy w Borzęcinie Dużym. Wyjątkowo szybka trasa atestowana przez PZLA i sprawdzona w ubiegłej edycji zawodów, to cecha charakterystyczna tego biegu. Zawody przyciągają nie tylko lokalnych biegaczy, ale również zawodników z całego kraju. Jak co roku, zachęcamy mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w półmaratonie zarówno jako zawodnicy, jak i kibice! Więcej informacji na stronach internetowych: www.polmaraton.pwz.pl oraz www.stare-babice.pl w zakładce Sport.

OGŁOSZENIA SPOŁECZNE *

 • DAM PRACĘ. Poszukuję dobrze gotującej pani do domu na pełny etat.  Oferuję pracę ok 40 godzin tygodniowo (w tym także 1 dzień w weekend) lub mniej (pół etatu). Atrakcyjne warunki finansowe - stawka 17 zł za godzinę (do negocjacji w zależności od umiejętności). Praca w Lipkowie. Osoby zainteresowane proszę o kontakt mailowy: opiekunka373@gmail.com.
 • DAM PRACĘ Przedsiębiorstwo Dystrubucji Farmaceutycznej "SLAWEX" Sp. z o.o. zatrudni personel sprzątający. Miejsce pracy: Podwarszawski Klaudyn, gmina Stare Babice. Kontakt: tel: 607 432 512.

*Więcej ogłoszeń społecznych można znaleźć na stronie www.stare-babice.waw.pl w zakładce Ogłoszenia Społeczne


5 sierpnia 2016, nr 493

Szanowni Mieszkańcy Gminy Stare Babice!
Do 5 września 2016 r. możecie Państwo składać projekty w ramach budżetu partycypacyjnego, nazywanego też obywatelskim. Jest to forma konsultacji społecznych, w których mieszkańcy decydują o przeznaczeniu części budżetu gminy na zgłoszone bezpośrednio przez siebie zadania (przedsięwzięcia). Babicki budżet partycypacyjny ma zachęcić Państwa do większej aktywności, dlatego już teraz czekam na propozycje.

Wójt Gminy Stare Babice
Krzysztof Turek


ETAPY REALIZACJI BABICKIEGO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO 2017:

 1. Akcja informacyjna dotycząca budżetu partycypacyjnego - prowadzona przez cały okres realizacji budżetu partycypacyjnego
 2. Zgłoszenia propozycji projektów - od 27 lipca do 5 września
 3. Weryfikacja i opiniowanie formalno - finansowe zgłoszonych projektów - do 23 września
 4. Wybór projektów pod głosowanie – do 30 września
 5. Głosowanie mieszkańców na projekty – od 5 do 14 października
 6. 6. Ogłoszenie listy projektów do realizacji – do 20 października.

ZGŁOSZENIA PROJEKTÓW DO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO Zgłoszenia projektów i zapytania należy kierować na adres email: naszbudzet@stare-babice.waw.pl. Pod adresem www.stare-babice.waw.pl w zakładce Gmina Stare Babice, dostępne są formularze zgłoszeniowe, karty do głosowania oraz regulamin babickiego budżetu partycypacyjnego wraz z odpowiednimi zarządzeniami.

GMINA, URZĄD, TEREN

UWAGA, WYŁĄCZENIA PRĄDU! Informujemy, że 8 sierpnia w godz. 8:00 – 12:00 nastąpi planowe wyłączenie prądu w Klaudynie przy ul. Lutosławskiego nr. 17 - 56, Góreckiego 2, Brahmsa 1, 2, 10, 17. 9 sierpnia w godz. 9.00 - 17.00 nastąpi planowe wyłączenie prądu w Latchorzewie przy ul. Dzieci Warszawy, Wójcickiego, Janowskiego, Padlewskiego, Jastrzębowskiego, Armii Poznań.


WYŁOŻENIE PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Zawiadamiamy o wyłożeniu do publicznego wglądu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stanisławów" sporządzanego na podstawie uchwały nr VIII/54/15 Rady Gminy Stare Babice z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stanisławów. Wyłożenie projektu planu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stanisławów” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się od dnia 16 sierpnia 2016 r. do dnia 13 września 2016 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w Urzędzie Gminy Stare Babice, w pokoju nr 3, w godzinach pracy urzędu. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zostanie przeprowadzona w dniu 29 sierpnia 2016 r. Zebranie odbędzie się w Urzędzie Gminy Stare Babice, w pokoju nr 24 – sala im. Stanisława Zająca. Początek zebrania o godz. 17:00. Uwagi można składać w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu, pocztą na adres: Wójt Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice, ustnie do protokołu w Referacie Planowania Przestrzennego lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: architektura@stare-babice.waw.pl


ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT na wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Stare Babice. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Stare Babice zgodnie z obowiązującymi przepisami określonymi w ustawie z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wraz z opracowaniem prognozy oddziaływania na środowisko i prognozą skutków finansowych uchwalenia planu. Do opracowania przewidziano 9 planów. Powierzchnia obszarów objętych planami wynosi łącznie około 258 ha. Więcej informacji na www.stare-babice.pl oraz w Referacie Planowania Przestrzennego w Urzędzie Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32.


MAMA WRACA DO PRACY - DOTACJE Z UE Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłosił konkurs, w ramach którego możliwe jest uzyskanie dofinansowania z funduszy europejskich na działania sprzyjające powrotowi do aktywności zawodowej rodziców maluchów w wieku żłobkowym. Konkurs jest przeznaczony dla podmiotów działających w Warszawie oraz 39 gminach współpracujących ze stolicą na rzecz zintegrowanego rozwoju metropolii warszawskiej. Więcej informacji i regulamin konkursu na www.stare-babice.pl oraz www.omw.um.warszawa.pl/konkurs-8-3-2-ulatwianie-powrotu-do-aktywnosci-zawodowej-w-ramach-zit/

ZAPROSZENIA

WŁOSKI ZESPÓŁ ZAGRA W STARYCH BABICACH 7 sierpnia o godz. 12:30 na babickiej scenie parku w Starych Babicach gościnnie zagra włoski zespół MBL. Specjalnie dla babickich widzów przybędzie on z włoskiego Lazio. Proponuje folkową muzykę z centralnych Włoch wzbogaconą o nowoczesne akcenty. Zapraszamy!


XII EDYCJA FESTIWALU „W KRAINIE CHOPINA” Zapraszamy melomanów na kolejny koncert w ramach XII Festiwalu „W Krainie Chopina”. 7 sierpnia o godz. 18.00, koncert odbędzie się w kościele Znalezienia Krzyża Św. i Matki Bożej Królowej Polski w Iłowie k. Sochaczewa. Będą Państwo mieli okazję posłuchać brzmienia harfy, na której zagra Urszula Nowakowska- Żwirdowska. Jako solistka i kameralistka występuje z czołowymi orkiestrami: Filharmonią Narodową, Sinfonią Varsovią, Polską Orkiestrą Radiową i wieloma innymi. Solistką będzie znakomita sopranistka, wieloletnia solistka Warszawskiej Opery Kameralnej Dorota Całek. Wykonuje role sceniczne, repertuar oratoryjny, a także pieśniarski. Obecnie artystka koncentruje się na wykonaniach i nagraniach utworów kompozytorów polskich. Serdecznie zapraszamy. Wstęp wolny.


SCENA LETNIA STARE BABICE 2016 Serdecznie zapraszamy na babicką scenę letnią do Parku w Starych Babicach na spotkanie z muzyką włoską w wykonaniu zespołu Duetto con Passione, czyli koncert najpopularniejszych przebojów włoskich wykonawców (Drupi, Al. Bano & Romina Power, Ricchi e Poveri, Marco Antonelli) połączony z degustacją włoskiej pizzy, który odbędzie się 12 sierpnia 2016 r. godz. 17:00.


KLUB AKTYWNYCH KOBIET 40+ to sobotnie (godz. 11:00) spotkania kobiet w parku w Starych Babicach (przy scenie letniej), podczas których odbywają się zajęcia z cyklu Letnia Akademia Fittness. Pod okiem instruktorów, uczestniczki uczą się, jak zdrowo się odżywiać, dbać o siebie i swoje ciało oraz wykonują ćwiczenia fizyczne modelujące sylwetkę, wzmacniające układ krążenia i rozluźniające napięte mięśnie. 30 lipca – Fit mix, czyli wszechstronny trening wzmacniający.


JOGA DLA KAŻDEGO W BABICKIM PARKU Zapraszamy na bezpłatne zajęcia jogi w Babickim Parku, które będą odbywać się w każdą niedzielę sierpnia (7, 14, 21, 28), w godzinach 11.00-12.15. Miejsce zbiórki: Babicki Park, przy pergoli - za nowym budynkiem Urzędu Gminy (Rynek 21). Czas trwania spotkania 1h 15 min. Program zajęć będzie ogólny, dostosowany do umiejętności uczestników. Prosimy o wzięcie ze sobą karimaty lub ręcznika. Zajęcia prowadzi Justyna Siemiątkowska.


VI PÓŁMARATON IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO! 21 sierpnia na drogach powiatu warszawskiego zachodniego zobaczymy zawodników ścigających się na dystansie 21 kilometrów. Startujemy z Błonia, z obiektów LKS Olymp, a kończymy w Borzęcinie Dużym. Wyjątkowo szybka trasa atestowana przez PZLA i sprawdzona w ubiegłej edycji zawodów, to cecha charakterystyczna tego biegu. Zawody przyciągają nie tylko lokalnych biegaczy, ale również zawodników z całego kraju. Jak co roku, zachęcamy mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w półmaratonie zarówno jako zawodnicy, jak i kibice! Więcej informacji na stronach internetowych: www.polmaraton.pwz.pl oraz www.stare-babice.pl w zakładce Sport.

Załączniki:

serwis_nr_496.pdf894.46KB 
serwis_nr_495.pdf890.16KB
serwis_nr_494.pdf900.11KB
serwis_nr_493.pdf993.59KB