Serwis informacyjny UG - marzec 2017

Drukuj

31 marca 2017 nr 522

GMINA, URZĄD, TEREN

DRUGA DZIESIĄTKA BABICKA JUŻ 8 KWIETNIA! Szanowni Mieszkańcy, 8 kwietnia odbędzie  się największa impreza sportowa Gminy Stare Babice, czyli bieg uliczny na 10 kilometrów pn. II Dziesiątka Babicka. Na starcie biegu głównego stanie 700 zawodniczek i zawodników z całej Polski. Trasa biegu przebiegać będzie przez Stare Babice, Lipków i Zielonki Parcele. Start i meta biegu głównego oraz towarzyszących biegów dziecięcych, będzie zlokalizowana przy ul. Rynek w Starych Babicach.  Biegi dziecięce rozpoczną się o godz. 9:30, bieg główny rozpocznie się o godz. 12:00. Życzymy sukcesów  i zachęcamy do kibicowania!

W dniu biegu zostaną zamknięte następujące ulice:

 • w godz. 6:00 – 15:30
  - ul. Rynek w obydwu kierunkach, od ul. Okulickiego do ul. Sienkiewicza
 • w godz. 12:00 – 14:00
  - ul. Sienkiewicza w obydwu kierunkach, na odcinku ul. Rynek Stare Babice – ul. Białej Góry,
  - ul. Mościckiego w obydwu kierunkach, na odcinku od ul. Białej Góry - ul. P. Jakubowicza,
  - ul. Paschalisa Jakubowicza oraz ul. Sportowa w obydwu kierunkach,
  - ul. Białej Góry w obydwu kierunkach, na odcinku Zielonki Parcela – ul. Sienkiewicza.

POSIEDZENIE KOMISJI Zapraszamy na posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa  i Bezpieczeństwa, które odbędzie się 4 kwietnia 2017 r. o godz. 14:00 oraz na posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu, które odbędzie się 4 kwietnia 2017 r. o godz. 15:00. Oba posiedzenia odbędą się w sali konferencyjnej urzędu gminy, przy ul. Rynek 32 w Starych Babicach.


ROZLICZ PODATEK PIT Z KORZYŚCIĄ DLA GMINY W jaki sposób każdy mieszkaniec Gminy Stare Babice może zasilić gminny budżet? Przy okazji corocznego zeznania podatkowego (PIT) należy wypełnić formularz ZAP-3, czyli zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem. Tylko tyle, a pozwoli, aby podatki osoby zamieszkującej w naszej gminie (ale zameldowanej w innym miejscu) trafiły do gminnej kasy! Przedsiębiorcy również mają taką możliwość, powinni wtedy wypełnić formularz CEIDG-1. Obecnie blisko 38 % podatku zapłaconego przez mieszkańców wraca do gmin. Warto o tym pamiętać, bo z tych pieniędzy budowane są szkoły, drogi, chodniki, tereny rekreacyjne itp. To podatki stanowią główne źródło dochodów gminy i od liczby płatników jest uzależniona liczba gminnych inwestycji. Pamiętajmy, że rozliczając się z fiskusem w innym miejscu, finansujemy szkoły czy drogi naszym sąsiadom.  Mieszkańcu Gminy Stare Babice! Zatem jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, wypełnij druk ZAP-3 (lub jeśli jesteś przedsiębiorcą-druk CEIDG-1).


UWAGA NA PLANOWE PRZERWY W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

 • Dnia 3 kwietnia w godz. 7:00-16:00 nastąpi przerwa w dostawie prądu w: Babicach Nowych przy ul. Piłsudskiego od nr 4 do 32 i od nr 7 do 13, Warszawskiej od nr 171 do 278, Ogrodniczej, Dolnej, Okulickiego od nr 5C do 17, Kresowej  od nr 1 do 23 i od nr 4 do 30, Wieruchowskiej, Rynek 14, 15, 16.
 • Dnia 4 kwietnia w godz. 7:00-16:00 nastąpi przerwa w dostawie prądu w Latchorzewie przy ul. Oddziału Dzieci Warszawy, Wójcickiego, Janowskiego, Padlewskiego, Jastrzębowskiego, Armii Poznań do Wójcickiego, Kobendzy od Armii Poznań  do H. Dobrzańskiego, H. Dobrzańskiego od nr 81 do 115 (tylko numery nieparzyste), Grabowskiego Henryka, Powstańców Styczniowych.
 • Dnia 7 kwietnia w godz. 7:00-15:00 nastąpi przerwa w dostawie prądu w Starych Babicach przy ul. Polnej oraz Sikorskiego od nr 1 do nr 26.

OGŁOSZENIA

KWIETNIOWY NUMER GAZETY BABICKIEJ JUŻ DOSTĘPNY Zachęcamy Mieszkańców do lektury nowego numeru Gazety Babickiej, bezpłatnego miesięcznika wydawanego przez urząd gminy. Gazeta dostępna jest  w urzędzie gminy, sklepach i miejscach użyteczności publicznej oraz w wersji elektronicznej na stronie: www.stare-babice.pl w zakładce Gazeta Babicka.

24 marca 2017 nr 521

GMINA, URZĄD, TEREN

ODBIÓR ODPADÓW ZIELONYCH Informujemy, że w dniu 21 marca 2017 r. odbyło się  posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska Rolnictwa i Bezpieczeństwa Gminy Stare Babice oraz posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Gminy Stare Babice. Podczas posiedzenia członkowie komisji zaopiniowali zmianę sposobu odbioru odpadów zielonych w 2017 r. Ilość odbieranych worków brązowych zostanie ograniczona do maksymalnie 3 sztuk przy jednorazowym odbiorze odpadów. Terminy odbioru będą przypadały co dwa tygodnie, tj. na dzień odbioru odpadów z pojemnika (w harmonogramie odbioru oznaczone kolorem żółtym). Okres odbioru odpadów zielonych nie ulegnie zmianie - będą odbierane sprzed posesji  od 1 kwietnia do 30 listopada 2017 r. Radni podejmą uchwałę w przedmiotowej sprawie 30 marca 2017 r. podczas XXVIII Sesji Rady Gminy Stare Babice.


WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI Dnia 29 marca o godz. 14:00 w sali konferencyjnej urzędu gminy przy ul. Rynek 32 odbędzie się Wspólne Posiedzenie Komisji Rady Gminy Stare Babice.


SESJA RADY GMINY Informujemy, że 30 marca o godz. 14:00 w sali konferencyjnej urzędu gminy przy  ul. Rynek 21 odbędzie się XXVIII Sesja Rady Gminy Stare Babice.


UWAGA NA PLANOWE PRZERWY W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ Dnia 28 marca  w godz. 7:30-8:30 oraz 16:00-16:30 nastąpi planowe wyłączenie prądu w Klaudynie przy następujących ulicach: Grażyny Bacewicz, Wiłkomirskiego, Wieniawskiego, Czajkowskiego, Paganiniego, Lutosławskiego, Szymanowskiego - numery 3, 3 A, 4, 5, 6, 8, 10, 12 oraz Verdiego, Mozarta i Ravela. Dnia 30 marca  w godz. 8:00-16:00 nastąpi przerwa w dostawie prądu w Borzęcinie Dużym przy ulicach: Spacerowej od numeru 19 do 81, Trakt Królewski od numeru 223 do 304. Dnia 31 marca w godz. 13:00-16:00 nastąpi planowe wyłączenie prądu w Starych Babicach przy ul. Sienkiewicza.


STRAŻACKI NUMER ALARMOWY Zarząd OSP w Borzęcinie Dużym informuje, że został uruchomiony dyżurny Strażacki Numer Alarmowy. Pod nr (22) 752 07 00 przez całą dobę 7 dni w tygodniu można zgłaszać lokalne zagrożenia: podtopienia, połamane drzewa, gniazda agresywnych owadów, itp. sytuacje utrudniające codzienne funkcjonowanie.  Jednocześnie przypominamy, że w przypadku zagrożenia życia, należy dzwonić pod nr alarmowy 112 lub 998.


ZMIANA CZASU NA LETNI Przypominamy, że 26 marca (niedziela) nastąpi zmiana czasu na letni. Wskazówki zegarka przesuwamy do przodu o 1 godzinę.

OGŁOSZENIA, ZAPROSZENIA

ROZLICZANIE PIT ŁATWIEJSZE Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Bielany (ul. Skalbmierska 5) zawiadamia, że w dniach 27-28 kwietnia 2017 r., urząd skarbowy będzie czynny w godz. 8:00-18:00.
Od 15 marca do 18 kwietnia 2017 r. podatnicy mogą złożyć elektronicznie wniosek PIT-WZ o sporządzenie zeznania przez urząd podatkowy. PIT-WZ wystarczy przesłać do właściwego urzędu skarbowego, a ten na podstawie danych z wniosku PIT-WZ oraz posiadanych informacji od pracodawców lub organów rentowych, samodzielnie przygotuje zeznanie podatkowe.


SZKOLENIE LGD Stowarzyszenie ,,Między Wisłą a Kampinosem’’ serdecznie zaprasza na szkolenie przygotowujące do aplikowania o wsparcie w ramach przedsięwzięcia pn. „2.2.1 Wsparcie kampanii informacyjno-promocyjnych” oraz „2.3.1 Wsparcie operacji wykorzystujących innowacyjne narzędzia
w zakresie promocji potencjału turystycznego, przyrodniczego, kulturowego”. Szkolenie odbędzie się  28 marca 2017 r. w godz. 15:00-19:00 w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego przy ul. Poznańskiej 129/133 (sala 105). Szkolenie jest bezpłatne.


WYCIECZKA PO LESIE BEMOWSKIM Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej Lasów Miejskich Warszawa zaprasza 1 kwietnia na wycieczkę po Lesie Bemowskim. Zapisy za pośrednictwem strony internetowej www.cepl.waw.pl ruszają 24 marca, liczba miejsc ograniczona!

17 marca 2017 nr 520

GMINA, URZĄD, TEREN

POSIEDZENIE KOMISJI 21 marca 2017 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej urzędu gminy, ul. Rynek 32, odbędzie się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska,  Rolnictwa i Bezpieczeństwa. Po posiedzeniu  o godz. 15:30, odbędzie się wspólne posiedzenie komisji.


UWAGA ROLNICY! BEZPIECZEŃSTWO STOSOWANIA NAWOZÓW W ROLNICTWIE Przed  rozpoczęciem  sezonu  agrotechnicznego  zwracamy  uwagę na bezpieczeństwo pracy z powszechnie stosowanymi nawozami i środkami ochrony roślin. Substancje chemiczne mogą wnikać do organizmu człowieka i zwierząt przez drogi oddechowe, układ pokarmowy i skórę, powodując ostre lub przewlekłe zatrucia objawiające się wieloma dolegliwościami psychofizycznymi, a nawet śmiercią. Aby zmniejszyć ryzyko ich negatywnego oddziaływania, przestrzegajcie następujących zasad:

 1. nabywajcie  środki  ochrony  roślin  tylko   u  sprawdzonych  i  wiarygodnych  dostawców, w  oryginalnych  i  szczelnie  zamkniętych  opakowaniach   z  etykietą  w  języku  polskim, zawierającą czytelną i trwałą instrukcję użytkowania, datę produkcji oraz okres ważności
 2. nie transportujcie  takich  środków  jednocześnie  z  ludźmi,  zwierzętami  i  artykułami spożywczymi, płodami rolnymi oraz paszami, przechowujcie te substancje w oryginalnych opakowaniach,  w wydzielonym, oznakowanym pomieszczeniu zamkniętym na klucz, ze sprawną wentylacją, oświetleniem  i zmywalną podłogą
 3. resztki  pestycydów  i  opróżnione  po  nich  opakowania  są  silnie  toksycznymi odpadami i nie wolno ich wykorzystywać ponownie, należy je zwrócić do miejsca zakupu. Używajcie sprawnego technicznie sprzętu, posiadającego aktualne atesty bezpieczeństwa
 4. stosujcie środki ochrony indywidualnej w postaci ubrania ochronnego, rękawic, obuwia, gogli oraz ochronę układu oddechowego;
 5. oznakujcie opryskane pole i bezwzględnie przestrzegajcie okresów prewencji i karencji;
 6. nie przechowujcie środków ochrony roślin w budynkach mieszkalnych i inwentarskich, spichlerzach, garażach, sieniach czy stodołach. Pamiętajcie, że zabiegi agrotechniczne z użyciem chemicznych środków mogą wykonywać jedynie osoby dorosłe, zdrowe, posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie,  a wrażliwość na zatrucie pestycydami wzrasta, jeżeli na organizm działają jednocześnie leki, alkohol, rozpuszczalniki, farby, a nawet używki, takie jak tytoń czy kawa.

OGŁOSZENIA, ZAPROSZENIA

SZKOLENIE LGD Stowarzyszenie ,,Między Wisłą a Kampinosem’’ serdecznie zaprasza na szkolenie przygotowujące do aplikowania o wsparcie w ramach przedsięwzięcia pn. „2.2.1 Wsparcie kampanii informacyjno-promocyjnych” oraz „2.3.1 Wsparcie operacji wykorzystujących innowacyjne narzędzia  w zakresie promocji potencjału turystycznego, przyrodniczego, kulturowego”. Szkolenie odbędzie się  28 marca 2017 r. w godz. 15:00-19:00 w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego przy  ul. Poznańskiej 129/133 (sala 105). Szkolenie jest bezpłatne.


INTERNETOWY SERWIS DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Departament Gospodarki Elektronicznej Ministerstwa Rozwoju zachęca przedsiębiorców do korzystania z serwisu informacyjnego biznes.gov.pl. Serwis został stworzony w oparciu o zapisy ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Instytucje Państwa realizując Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, podejmują działania zmierzające do poprawy jakości stanowionego prawa i jego stosowania, zwiększenia efektywności funkcjonowania instytucji publicznych, a także większego wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w zarządzaniu państwem i komunikacji z przedsiębiorcami. Serwis biznes.gov.pl wraz z portalem obywatel.gov.pl staje się częścią nowopowstającego serwisu administracji rządowej.


ROZLICZANIE PIT ŁATWIEJSZE Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Bielany zawiadamia,  że w dniach 27-28 kwietnia 2017 r., urząd skarbowy będzie czynny w godz. 8:00-18:00.
Od 15 marca do  18 kwietnia 2017 r. podatnicy mogą złożyć elektronicznie wniosek PIT-WZ o sporządzenie zeznania przez urząd podatkowy. PIT-WZ wystarczy przesłać do właściwego urzędu skarbowego, a ten na podstawie danych z wniosku PIT-WZ oraz posiadanych informacji od pracodawców lub organów rentowych, samodzielnie przygotuje zeznanie podatkowe.

10 marca 2017 nr 519

GMINA, URZĄD, TEREN

SESJA RADY GMINY Informujemy mieszkańców o posiedzeniu Rady Gminy Stare Babice. XXVII Sesja Rady Gminy odbędzie się 14 marca o godz. 15:00 w sali konferencyjnej urzędu gminy przy ul. Rynek 21 w Starych Babicach.


WYCINKA DRZEW W GRANICACH KPN Dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego informuje, że zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów na obszarach objętych ochroną krajobrazową w granicach parku narodowego wydaje się wyłącznie po uzgodnieniu z dyrektorem parku narodowego.


WYCINKA DRZEW W PRYWATNYCH LASACH WYMAGA ZEZWOLENIA Starosta Warszawski Zachodni informuje, że przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2017 r. znoszące niektóre ograniczenia dla właścicieli nieruchomości prywatnych w zakresie usuwania drzew i krzewów rosnących na ich działce, nie dotyczą drzew w lasach. Zasady wyrębu drzew z terenów leśnych regulują przepisy ustawy o lasach, a nie przepisy wyżej wspomnianej ustawy o ochronie przyrody. Wszelkie zabiegi w lasach prywatnych muszą być prowadzone zgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu, lub decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej. W tych dokumentach określone są ilości drewna jakie mogą być pozyskane oraz rodzaje zabiegów, jakie powinny być wykonane. W szczególnych przypadkach możliwe jest usuniecie drzew w oparciu o decyzję na wyłączenie gruntów z produkcji leśnej. Właściciel lub posiadacz lasu, który dokonuje wyrębu drzewa w należącym do niego lesie albo w inny sposób pozyskuje z tego lasu drewno niezgodnie z planem urządzenia lasu, uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją określającą zadania zakresu gospodarki leśnej albo bez wymaganego pozwolenia, podlega karze grzywny. Organem, który sprawuje nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych jest starosta. Drewno pozyskane w lasach podlega ocechowaniu przez starostę.
W Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego sprawami leśnictwa zajmuje się Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, tel.: (22) 733 72 46, (22) 733 72 47, (22) 733 72 48, (22) 733 72 49, adres e-mail:wydzialsrodowiska@pwz.pl.


POMOC ŻYWNOŚCIOWA DLA PODOPIECZNYCH GOPS Informujemy, że w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2016, 14 marca 2017 r. w godz. 9:30 - 12:30 zostaną wydane paczki żywnościowe dla podopiecznych GOPS w Starych Babicach. Miejsce wydawania paczek: Urząd Gminy Stare Babice, ul. Rynek 21. Żywność przydzielana będzie za miesiące: styczeń, luty i marzec 2017 r.
Jednocześnie informujemy o zmianie kryterium dochodowego w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2016. Pomoc żywnościowa może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj. osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, czyli 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby żyjącej w rodzinie.

OGŁOSZENIA

 • ZNALEZIONO PSA 7 marca wieczorem w Starych Babicach znaleziono psa rasy York. Pies miał na sobie kolorowe szelki i kucyka z gumki koloru różowego. Czeka na właściciela w klinice weterynaryjnej, tel. 22 796 02 00.
 • PIES SZUKA DOMU Samiec mieszaniec około 3 lat. Wykastrowany. Nie lubi przebywać w domu, potrzebuje przestrzeni do biegania, ma w sobie mnóstwo niespożytej energii. Pies jest bardzo miły i łagodny w stosunku do ludzi i innych zwierząt. Szuka dla siebie nowego, odpowiedzialnego domu. Kontakt tel.: 600 809 248.
 • ZNALEZIONO SUCZKĘ 22 lutego w Zielonkach znaleziono małą czarną sunię o lśniącej sierści i dużych uszach. Kontakt tel.: 506 941 412.

3 marca 2017 nr 518

GMINA, URZĄD, TEREN

PLANOWE WYŁĄCZENIA PRĄDU Informujemy o planowych przerwach w dostawie energii elektrycznej: 7 marca w godz. 8:00-15:00 w Zielonkach Parceli przy ul. Piaskowej 6 oraz 9 marca w godz. 8:00-15:00 w Koczargach Nowych przy ul. Warszawskiej od nr 586 do 632.


UWAGA! WYCINKA DRZEW W PRYWATNYCH LASACH WYMAGA ZEZWOLENIA Starosta Warszawski Zachodni informuje, że przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2017 r. znoszące niektóre ograniczenia dla właścicieli nieruchomości prywatnych w zakresie usuwania drzew i krzewów rosnących na ich działce, nie dotyczą drzew w lasach. Zasady wyrębu drzew z terenów leśnych regulują przepisy ustawy o lasach, a nie przepisy wyżej wspomnianej ustawy o ochronie przyrody. Wszelkie zabiegi w lasach prywatnych muszą być prowadzone zgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu, lub decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej. W tych dokumentach określone są ilości drewna jakie mogą być pozyskane oraz rodzaje zabiegów, jakie powinny być wykonane. W szczególnych przypadkach możliwe jest usuniecie drzew w oparciu o decyzję na wyłączenie gruntów z produkcji leśnej. Właściciel lub posiadacz lasu, który dokonuje wyrębu drzewa w należącym do niego lesie albo w inny sposób pozyskuje z tego lasu drewno niezgodnie z planem urządzenia lasu, uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej albo bez wymaganego pozwolenia, podlega karze grzywny. Organem, który sprawuje nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych jest starosta. Drewno pozyskane w lasach podlega ocechowaniu przez starostę.
W Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego sprawami leśnictwa zajmuje się Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, tel.: (22) 733 72 46, (22) 733 72 47, (22) 733 72 48, (22) 733 72 49, adres e-mail:wydzialsrodowiska@pwz.pl.


KWALIFIKACJA WOJSKOWA W GMINIE Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017 r. (Dz. U. 2016, poz. 1657) kwalifikacja wojskowa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przeprowadzona w dniach od 30 stycznia do 28 kwietnia 2017 r. Kwalifikacja wojskowa na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego potrwa od 1 do 30 marca 2017 r. Dla Gminy Stare Babice wyznaczono termin kwalifikacji wojskowej w dniach 2, 3 i 6 marca 2017 r. Siedzibą Komisji Kwalifikacyjnej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej BIOVENA Sp. z o.o. w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 127, kontakt tel. do Przewodniczącego Powiatowej Komisji Lekarskiej: (22) 733 72 75. Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia. Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu. Nieotrzymanie wezwania nie zwalnia osoby od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu wojewody.

OGŁOSZENIA, ZAPROSZENIA

PIERWSZY DZIEŃ OTWARTY W SZKOLE W ZIELONKACH PARCELI 9 lutego podczas sesji Rady Gminy Stare Babice radni uchwalili założenie Szkoły Podstawowej w Zielonkach Parceli. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców gminy na 1. Dzień Otwarty w Szkole Podstawowej w Zielonkach Parceli. Spotykamy się 4 marca (sobota) o pełnych godzinach: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00 przed wjazdem na budowę od strony ul. Rekreacyjnej. Zebrane o każdej w/w pełnej godzinie grupy, będą mogły zapoznać się z budynkiem szkoły, postępem prac budowlanych oraz zapytać o każdy szczegół powstającej szkoły. Uwaga! Z uwagi na aurę oraz otoczenie (plac budowy), prosimy o zabranie wodoodpornego obuwia!


UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU ZAPRASZA NA WYKŁAD Stowarzyszenie Starobabicki Uniwersytet Trzeciego Wieku zaprasza seniorów na wykład pn. Przyczyny schorzeń cywilizacyjnych - metody diagnozowania i usuwania ich skutków. Wykład odbędzie się 7 marca o godz. 16:30 w sali konferencyjnej urzędu gminy, ul. Rynek 21 w Starych Babicach

Załaczniki:

Załącznik: