Serwis Informacyjny UG - marzec 2016

Drukuj

31 marca 2016, nr 476

GMINA, URZĄD, TEREN

WYŁĄCZENIA PRĄDU  w Kwirynowie 5 kwietnia w godz. 9:00-13:00, ulice:  Sikorskiego od nr. 2 do 62, Polna od nr. 3 do 36 oraz  przepompownia.


RUSZA PROGRAM „Rodzina 500+ Od 1 kwietnia będą przyjmowane wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w ramach rządowego programu „Rodzina 500+”. Wniosek powinien być złożony przez jednego z rodziców dziecka do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (ul. Rynek 21) w godzinach pracy ośrodka: pon. 8:00–17:00, wt.–czw. 8:00–16:00, pt. 8:00–15:00. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu trzech pierwszych miesięcy od startu programu  (czyli do 1 lipca 2016 r. włącznie), świadczenie będzie wypłacone z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016 r. Świadczenie nie przysługuje rodzinom pobierającym zasiłek o podobnym charakterze za granicą. W razie stwierdzenia nieodpowiedniego wykorzystania  otrzymanych środków przez rodziców, organ wypłacający będzie mógł zamienić wypłatę na pomoc rzeczową albo usługę zgodnie z przepisami ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Wniosek oraz oświadczenia można wypełnić w siedzibie GOPS Stare Babice, można je pobrać również ze strony startowej www.stare-babice.pl w zakładce „Rodzina 500+”.


ZAPROSZENIE DLA BABICKICH PRZEDSIĘBIORCÓW! Wójt Gminy Stare Babice Krzysztof Turek zaprasza na bezpłatne spotkanie z cyklu: "Biznes w Babicach" pt. "Gmina dla biznesu, biznes dla gminy". Spotkanie odbędzie się 6 kwietnia w Urzędzie Gminy Stare Babice,  ul. Rynek 21 w sali konferencyjnej. Początek spotkania
o godz. 14:00., zakończenie godz. 16:45. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Urzędu m. st. Warszawy oraz Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem”. W spotkaniu weźmie udział także Zastępca Wójta Gminy Stare Babice Marcin Zając. Tematem przewodnim spotkania będą sposoby dofinansowania przedsiębiorstw z terenu Gminy Stare Babice.


BIEG BABICKA DZIESIĄTKA-ZMIANY W ORGANIZACJI RUCHU  9 kwietnia odbędzie się największa w tym roku impreza sportowa w Gminie Stare Babice. Start biegu o godz. 10:00. Trasa biegu będzie przebiegać przez Stare Babice, Lipków oraz Zielonki Parcele. Start i meta zlokalizowana będzie w centralnym punkcie naszej gminy przy ul. Rynek w Starych Babicach. Dla pojazdów mechanicznych zostaną zamknięte następujące ulice: w godz. 7:30–12:00 ul. Rynek w obydwu kierunkach od ul. Okulickiego do ul. Sienkiewicza, w godz. 10:00–12:00 ul. Sienkiewicza w obydwu kierunkach od ul. Rynek do ul. Białej Góry, 10:10–10:40 ul. Mościckiego
w obydwu kierunkach na odcinku od ul. Białej Góry do ul. Paschalisa Jakubowicza, 10:40 – 11:20 ul. Paschalisa Jakubowicza oraz ul. Sportowa w obydwu kierunkach, 11:20 – 11:35 ul. Białej Góry w obydwu kierunkach na odcinku Zielonki Parcela – ul. Sienkiewicza. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy i zachęcamy do kibicowania biegaczom!


PRZETARG USTNY (LICYTACJA) SAMOCHODU MERCEDES-BENZ Wójt Gminy Stare Babice ogłasza przetarg ustny (licytację) na sprzedaż pojazdu marki MERCEDES-BENZ Vito 110 Diesel 2,7 t, rok prod. 1997 stanowiącego  mienie  Gminy Stare Babice. Data pierwszej rejestracji: 7.08.1997 r.,  przebieg: 241753 km, kolor: niebieski, nr VIN VSA63807813061737, nr rejestracyjny WZ 30700. Pojazd posiada wyposażenie standardowe (1996.1-1997.08). Pierwszym właścicielem pojazdu jest Gmina Stare Babice. Cena wywoławcza samochodu wynosi 5500 zł brutto, w tym VAT (23 %). Postąpienie w licytacji wynosi 50 zł. Przetarg ustny (licytacja) odbędzie się  12 kwietnia 2016 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice, w  sali im. S. Zająca (I piętro). Warunkiem uczestnictwa  w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej = 275 zł, na rachunek bankowy Gminy Stare Babice konto: WBS Oddział Stare Babice 65 8015 0004 3000 1124 3030 0009 z dopiskiem „Wadium na zakup samochodu   MERCEDES-BENZ”,  w terminie do dnia 11.04.2016 r. Za datę wpłaty wadium uważa się dzień wpływu na konto Gminy Stare Babice. Regulamin przetargu (licytacji) dostępny jest na stronie internetowej www.stare-babice.pl w zakładce „Gmina Stare Babice”.  W celu oględzin auta prosimy o kontakt z osobą upoważnioną – Jarosławem Płóciennikiem - Kierownikiem  Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonkach przy ul. Zachodniej 2, tel. 22 722-91-21.


JAK WYPEŁNIĆ ZEZNANIE PODATKOWE ZA ROK 2015? PODPOWIEDZĄ W URZĘDZIE GMINY  Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Bielany informuje, że
w Urzędzie Gminy Stare Babice przy ul. Rynek 32 w dniu 15 kwietnia zaplanowany został dyżur pracowników Urzędu Skarbowego Warszawa - Bielany. Dyżur pełniony będzie w godzinach 9:00-14:30 w sali konferencyjnej urzędu gminy. Podczas dyżuru zainteresowane osoby mogą uzyskać informacje o sposobie korzystania z e-Deklaracji oraz wyjaśnić wątpliwości związane z prawidłowym sporządzeniem zeznania podatkowego. Ponadto w dniu 16 kwietnia we wszystkich urzędach skarbowych będzie zorganizowany „Dzień otwarty”. W siedzibie Urzędu Skarbowego Warszawa – Bielany przy ul. Skalbmierskiej 5 będzie on trwał od godz. 8.00 do 13.00. W dniach 28 i 29 kwietnia czas pracy Urzędu Skarbowego Warszawa – Bielany zostanie wydłużony do godz. 18:00.


ZGŁASZANIE WNIOSKÓW DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Wójt Gminy Stare Babice zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy Stare Babice Uchwały Nr IV/22/15 z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na różnych obszarach gminy Stare Babice, zwanego planem zagrodowym, zmienionej Uchwałą Nr XI/81/15 Rady Gminy Stare Babice z dnia 15 października 2015 r. Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. planu miejscowego. Wnioski do planu należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice. ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice w terminie do dnia 28 kwietnia 2016 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Wójt gminy informuje również, że Gmina Stare Babice przystępuje do postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. planu, obejmującego w szczególności sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dokumentacja sprawy wyłożona jest do wglądu w Referacie Planowania Przestrzennego w pok. nr 4 i można zapoznać się z nią w godzinach pracy urzędu. Wnioski na piśmie należy składać do 28 kwietnia 2016 r. w kancelarii urzędu gminy, pok. nr 10, pocztą na adres: 05-082 Stare Babice, ul. Rynek 32, ustnie do protokołu w Referacie Planowania Przestrzennego w pok. nr 4 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (opatrzone podpisem elektronicznym) na adres: architektura@stare-babice.waw.pl. Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Informujemy, że Uchwała Nr IV/22/15 z dnia 5 lutego 2015 r. wraz ze szczegółowym załącznikiem graficznym dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce "Uchwały Rady Gminy".

ZDROWIE

BEZPŁATNA MAMMOGRAFIA  LUX MED Diagnostyka zaprasza panie na bezpłatne badania mammograficzne w mammobusie, które odbędą się: 13 kwietnia  w Łomiankach  przy Centrum Handlowym Łomianki Park, ul. Warszawska 201/203 oraz 13 i 14 kwietnia w Błoniu  przy Ośrodku Zdrowia, ul. Piłsudskiego 2/4.  Bezpłatna mammografia dla pań w wieku: 50 – 69 lat to badanie w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi, które jest bezpłatne, refundowane kobietom co 2 lata przez Narodowy Fundusz Zdrowia (lub co 12 miesięcy dla kobiet, które w ramach realizacji Programu otrzymały odpowiednie pisemne wskazanie). Nie jest wymagane skierowanie lekarskie. Dla pań w wieku 40 – 49 oraz 70 – 75 lat badania wykonywane są w ramach Projektu  „Poprawa dostępności i jakości usług medycznych w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi” współfinansowanego z funduszy EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.  Wymagane jest skierowanie lekarskie od lekarza dowolnej specjalizacji. Więcej Informacji o badaniach oraz wzór skierowania na stronie: www.fundusze.mammo.pl. Na badania w ramach obu programów prosimy o wcześniejszą rejestrację pod nr. tel. 58 666 2 444 lub na http://www.mammo.pl/formularz. Centrala telefoniczna czynna jest 7 dni w tygodniu.

24 marca 2016 nr 475

Szanowni Państwo, z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy życzę Państwu przede wszystkim dużo zdrowia, miłości i wzajemnego zrozumienia. Niech te Święta przepełnią Was radością i wiarą, a czas spędzony w gronie najbliższych stanie się okazją do odpoczynku i duchowej odnowy. Wójt Gminy Stare Babice-Krzysztof Turek

GMINA, URZĄD, TEREN

KRÓTSZE GODZINY PRACY URZĘDU 25 marca 2016 r. (Wielki Piątek) Urząd Gminy Stare Babice będzie czynny do godz. 14.00.


RUSZA PROGRAM „500+ Od 1 kwietnia będą przyjmowane wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w ramach rządowego programu „Rodzina 500+”. Wniosek powinien być złożony przez jednego z rodziców dziecka do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (ul. Rynek 21) w godzinach pracy ośrodka: pon. 8:00–17:00, wt.–czw. 8:00–16:00, piąt. 8:00–15:00. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu trzech pierwszych miesięcy od startu programu  (czyli do 1 lipca 2016 r. włącznie), świadczenie będzie wypłacone z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016 r. Świadczenie nie przysługuje rodzinom pobierającym zasiłek o podobnym charakterze za granicą. W razie stwierdzenia nieodpowiedniego wykorzystania  otrzymanych środków przez rodziców, organ wypłacający będzie mógł zamienić wypłatę na pomoc rzeczową albo usługę zgodnie z przepisami ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Wniosek oraz oświadczenia można wypełnić w siedzibie GOPS Stare Babice, można je pobrać również ze strony www.stare-babice.pl w zakładce „Gmina Stare Babice”.


ZAPROSZENIE DLA BABICKICH PRZEDSIĘBIORCÓW! Wójt Gminy Stare Babice Krzysztof Turek zaprasza na bezpłatne spotkanie z cyklu: "Biznes w Babicach" pt. "Gmina dla biznesu, biznes dla gminy". Spotkanie odbędzie się 6 kwietnia 2016 r.  w Urzędzie Gminy Stare Babice,  ul. Rynek 21 w sali konferencyjnej. Początek spotkania o godz. 14.00., zakończenie godz. 16.45. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Urzędu m. st. Warszawy oraz Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem”. W spotkaniu weźmie udział także Zastępca Wójta Gminy Stare Babice Marcin Zając. Tematem przewodnim spotkania będą sposoby dofinansowania przedsiębiorstw z terenu Gminy Stare Babice.


BIEG BABICKA DZIESIĄTKA - ZMIANY W ORGANIZACJI RUCHU  9 kwietnia 2016 r. odbędzie się największa w tym roku impreza sportowa w Gminie Stare Babice. Start biegu zaplanowano na godzinę 10:00. Trasa biegu będzie przebiegać przez Stare Babice, Lipków oraz Zielonki Parcele. Start i meta zlokalizowana będzie w centralnym punkcie naszej gminy przy ul. Rynek w Starych Babicach. Dla pojazdów mechanicznych zostaną zamknięte następujące ulice: w godz. 7:30–12:00 ul. Rynek w obydwu kierunkach od ul. Okulickiego do ul. Sienkiewicza, w godz. 10:00–12:00 ul. Sienkiewicza w obydwu kierunkach od ul. Rynek do ul. Białej Góry, 10:10–10:40 ul. Mościckiego w obydwu kierunkach na odcinku od ul. Białej Góry do ul. Paschalisa Jakubowicza, 10:40 – 11:20 ul. Paschalisa Jakubowicza oraz ul. Sportowa w obydwu kierunkach, 11:20 – 11:35 ul. Białej Góry w obydwu kierunkach na odcinku Zielonki Parcela – ul. Sienkiewicza. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy i zachęcamy do kibicowania biegaczom!


PRZETARG USTNY (LICYTACJA) SAMOCHODU MERCEDES-BENZ Wójt Gminy Stare Babice ogłasza przetarg ustny (licytację) na sprzedaż pojazdu marki MERCEDES-BENZ Vito 110 Diesel 2,7 t, rok prod. 1997 stanowiącego  mienie  Gminy Stare Babice. Data pierwszej rejestracji: 7.08.1997 r.,  przebieg: 241753 km, kolor: niebieski, nr VIN VSA63807813061737, nr rejestracyjny WZ 30700. Pojazd posiada wyposażenie standardowe (1996.1-1997.08). Pierwszym właścicielem pojazdu jest Gmina Stare Babice. Cena wywoławcza samochodu wynosi 5500 zł brutto, w tym VAT (23 %). Postąpienie w licytacji wynosi 50 zł. Przetarg ustny (licytacja) odbędzie się 12 kwietnia 2016r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice, w  sali im. S. Zająca (I piętro). Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej = 275 zł, na rachunek bankowy Gminy Stare Babice konto: WBS Oddział Stare Babice 65 8015 0004 3000 1124 3030 0009 z dopiskiem „Wadium na zakup samochodu   MERCEDES-BENZ”,  w terminie do dnia 11.04.2016 r. Za datę wpłaty wadium uważa się dzień wpływu na konto Gminy Stare Babice. Regulamin przetargu (licytacji) dostępny jest na stronie internetowej www.stare-babice.pl w zakładce „Gmina Stare Babice”. W celu oględzin auta prosimy o kontakt z osobą upoważnioną – Jarosławem Płóciennikiem - Kierownikiem  Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonkach przy ul. Zachodniej 2, tel. 22 722-91-21.


JAK WYPEŁNIĆ ZEZNANIE PODATKOWE ZA ROK 2015? PODPOWIEDZĄ W URZĘDZIE GMINY  Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Bielany informuje, że w Urzędzie Gminy Stare Babice przy ul. Rynek 32 w dniu 15 kwietnia zaplanowany został dyżur pracowników Urzędu Skarbowego Warszawa - Bielany. Dyżur pełniony będzie w godzinach 9:00-14:30 w sali konferencyjnej urzędu gminy. Podczas dyżuru zainteresowane osoby mogą uzyskać informacje o sposobie korzystania z e-Deklaracji oraz wyjaśnić wątpliwości związane z prawidłowym sporządzeniem zeznania podatkowego. Ponadto w dniu 16 kwietnia we wszystkich urzędach skarbowych będzie zorganizowany „Dzień otwarty”. W siedzibie Urzędu Skarbowego Warszawa – Bielany przy ul. Skalbmierskiej 5 będzie on trwał od godz. 8.00 do 13.00. W dniach 28 i 29 kwietnia czas pracy Urzędu Skarbowego Warszawa – Bielany zostanie wydłużony do godz. 18:00.


REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH NA TERENIE GMINY Od dnia 1 marca 2016 r. rekrutację dla dzieci 3, 4, 5 i 6-letnich do przedszkoli w Gminie Stare Babice na rok szkolny 2016/2017 prowadzą placówki publiczne: Przedszkole w Bliznem Jasińskiego ul. Kościuszki 1a, Przedszkole w Starych  Babicach ul. Polna 40, Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym ul. Warszawska 697, oraz placówki niepubliczne: Niepubliczne Przedszkole „Jeżyk” w Latchorzewie,  ul. Janowskiego 17, Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Brzdąc” w Bliznem Jasińskiego, ul. Kościuszki 33, Niepubliczne Przedszkole „Słoneczny Domek” w Lipkowie, ul. Jakubowicza 24a. Placówki niepubliczne realizują zadanie publiczne z zakresu wychowania przedszkolnego pt.: „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie gminy Stare Babice, możliwości odbycia obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego lub prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznym przedszkolu w roku szkolnym 2016/2017”. Wnioski zgłoszeń dla dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną są wydawane w okresie od 1 marca 2016 r. do 31 marca 2016 r. w sekretariatach przedszkoli, są również dostępne na stronie internetowej www.stare-babice.waw.pl w zakładce „Oświata”. Termin składania wniosków: 31 marca 2016 r.


REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W STARYCH BABICACH Od dnia 1 marca 2016 r. prowadzony jest dla dzieci 5 i 6 letnich (rocznik 2010, 2011) nabór do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Starych Babicach na rok szkolny 2016/2017. Wnioski zgłoszeń dla dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną  są wydawane w okresie od 1 marca 2016 r.  do 31 marca 2016 r. w  sekretariacie szkoły, są również dostępne na stronie internetowej www.stare-babice.waw.pl w zakładce „Oświata”. Termin składania wniosków: 31 marca 2016 r.

OGŁOSZENIA


CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SMOLNA ZAPRASZA NA BEZPŁATNE SZKOLENIA  30 marca w godz. 10:00-12:00 Podatek od towarów i usług (vat), 30 marca w godz. 12:00-15:00 Zasady rozliczania składek należnych na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, fundusz pracy i fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych. Zasady sporządzania i korygowania dokumentów ubezpieczeniowych. Centrum Przedsiębiorczości Smolna, ul. Smolna 4/Kruczkowskiego 5, Park Karola Beyera, 00-375 Warszawa, tel. 22/443 07 56.

18 marca 2016, nr 474

GMINA, URZĄD, TEREN

JAK WYPEŁNIĆ ZEZNANIE PODATKOWE ZA ROK 2015? PODPOWIEDZĄ W URZĘDZIE GMINY  Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Bielany informuje, że w Urzędzie Gminy Stare Babice przy ul. Rynek 32 w dniu 15 kwietnia zaplanowany został dyżur pracowników Urzędu Skarbowego Warszawa - Bielany. Dyżur pełniony będzie w godzinach 9:00-14:30 w sali konferencyjnej urzędu gminy. Podczas dyżuru zainteresowane osoby mogą uzyskać informacje o sposobie korzystania z e-Deklaracji oraz wyjaśnić wątpliwości związane z prawidłowym sporządzeniem zeznania podatkowego. Ponadto w dniu 16 kwietnia we wszystkich urzędach skarbowych będzie zorganizowany „Dzień otwarty”. W siedzibie Urzędu Skarbowego Warszawa – Bielany przy ul. Skalbmierskiej 5 w Warszawie będzie on trwał od godz. 8.00 do 13.00. W dniach 28 i 29 kwietnia czas pracy Urzędu Skarbowego Warszawa – Bielany zostanie wydłużony do godz. 18:00.


CZY ZAKTUALIZOWAŁEŚ SWOJĄ DEKLARACJĘ ŚMIECIOWĄ? Z danych urzędu gminy (m.in. z Referatu Ewidencji Ludności oraz Referatu Ochrony Środowiska) wynika, że liczba domowników wykazywanych w deklaracjach dotyczących gospodarowania odpadami  często nie pokrywa się ze stanem rzeczywistym. Jest to w głównej mierze efekt niezgłaszania nowonarodzonych mieszkańców gminy w deklaracjach. Przypominamy, że każdy ma obowiązek aktualizować deklarację dotyczącą gospodarowania odpadami w przypadku zmiany liczby domowników. Urząd gminy dysponuje danymi dotyczącymi urodzeń, w najbliższych miesiącach Straż Gminna Gminy Stare Babice będzie przeprowadzać kontrolę pod kątem prawidłowości złożenia deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Aktualną deklarację należy złożyć w Kancelarii Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32.


REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH NA TERENIE GMINY Od dnia 1 marca 2016 r. rekrutację dla dzieci 3, 4, 5 i 6-letnich do przedszkoli w Gminie Stare Babice na rok szkolny 2016/2017 prowadzą placówki publiczne: Przedszkole w Bliznem Jasińskiego ul. Kościuszki 1a, Przedszkole w Starych  Babicach ul. Polna 40, Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym ul. Warszawska 697, oraz placówki niepubliczne: Niepubliczne Przedszkole „Jeżyk” w Latchorzewie,  ul. Janowskiego 17, Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Brzdąc” w Bliznem Jasińskiego, ul. Kościuszki 33, Niepubliczne Przedszkole „Słoneczny Domek” w Lipkowie, ul. Jakubowicza 24a. Placówki niepubliczne realizują zadanie publiczne z zakresu wychowania przedszkolnego p.t.: „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie gminy Stare Babice, możliwości odbycia obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego lub prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznym przedszkolu w roku szkolnym 2016/2017”. Wnioski zgłoszeń dla dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną są wydawane w okresie od 1 marca 2016 r. do 31 marca 2016 r. w sekretariatach przedszkoli, są również dostępne na stronie internetowej www.stare-babice.waw.pl w zakładce „Oświata”. Termin składania wniosków: 31 marca 2016 r.


REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W STARYCH BABICACH Od dnia 1 marca 2016 r. prowadzony jest dla dzieci 5 i 6 letnich (rocznik 2010, 2011) nabór do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Starych Babicach na rok szkolny 2016/2017. Wnioski zgłoszeń dla dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną  są wydawane w okresie od 1 marca 2016 r.  do 31 marca 2016 r. w  sekretariacie szkoły, są również dostępne na stronie internetowej www.stare-babice.waw.pl w zakładce „Oświata”. Termin składania wniosków: 31 marca 2016 r.


RUSZA PROGRAM „500+ Od 1 kwietnia będą przyjmowane wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w ramach rządowego programu „Rodzina 500+”. Wniosek powinien być złożony przez jednego z rodziców dziecka do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (ul. Rynek 21) w godzinach pracy ośrodka: pon. 8:00–17:00, wt.–czw. 8:00–16:00, piąt. 8:00–15:00. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu trzech pierwszych miesięcy od startu programu  (czyli do 1 lipca 2016 r. włącznie), świadczenie będzie wypłacone z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016 r. Świadczenie nie przysługuje rodzinom pobierającym zasiłek o podobnym charakterze za granicą. W razie stwierdzenia nieodpowiedniego wykorzystania  otrzymanych środków przez rodziców, organ wypłacający będzie mógł zamienić wypłatę na pomoc rzeczową albo usługę zgodnie z przepisami ustawy o pomocy państwa  w wychowywaniu dzieci. Wniosek oraz oświadczenia można wypełnić w siedzibie GOPS Stare Babice, można je pobrać również ze strony www.stare-babice.pl w zakładce „Gmina Stare Babice”.

OGŁOSZENIA

WYNIK USTNEGO PRZETARGU (LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ AUTA W postępowaniu prowadzonym przez Urząd Gminy Stare Babice w trybie przetargu ustnego (licytacji)  na sprzedaż samochodu osobowego marki: TOYOTA  model: Corolla 1,6, nr rej. WZ 97699, który odbył się  w dniu  10 marca 2016 r.  w Urzędzie Gminy  Stare Babice,  nabywcą  została firma ZUH ARTMOT Ryszard Hanusiak z siedzibą w Wyszkowie (07-202) przy ul. Stefana Okrzei 119, za cenę osiągniętą w licytacji w wysokości 22.400 zł (dwadzieścia dwa tysiące czterysta złotych). W związku z powyższym przetarg został zakończony  i rozstrzygnięty.


WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁKI WODNEJ Zarząd Gminnej Spółki Wodnej „BABICE” zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Spółki Wodnej, które odbędzie się 21 marca 2016 r. o godz. 17:00 w budynku Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 21, sala konferencyjna.


CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SMOLNA ZAPRASZA NA BEZPŁATNE SZKOLENIA  21 marca w godz. 17:00-21:00 Co bezpiecznie można ująć  w koszty podatkowe, 22 marca w godz. 9:00-13:00 Jak zacząć… środki na własny start, 30 marca w godz. 10:00-12:00 Podatek od towarów i usług (vat), 30 marca w godz. 12:00-15:00 Zasady rozliczania składek należnych na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, fundusz pracy i fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych. Zasady sporządzania i korygowania dokumentów ubezpieczeniowych. Centrum Przedsiębiorczości Smolna, ul. Smolna 4/Kruczkowskiego 5, Park Karola Beyera, 00-375 Warszawa, tel. 22/443 07 56.

10 marca 2016, nr 473

GMINA, URZĄD, TEREN

ZAPROSZENIE DLA MIESZKAŃCÓW NA POSIEDZENIE KOMISJI ORAZ SESJĘ RADY GMINY.
15 marca o godz. 13:00
odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Spraw Społecznych, Kultury i Kultury Fizycznej,  następnie o godz. 14:00  wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Stare Babice. 17 marca  o godz. 14:00 odbędzie się XVI Sesja Rady Gminy Stare Babice. Na wymienione posiedzenia zapraszamy do  sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 21 w Starych Babicach.


KONSULTACJE SPOŁECZNE DLA MIESZKAŃCÓW DOTYCZĄCE STRATEGII ROZWOJU.
GMINY Wójt Gminy Stare Babice ogłosił konsultacje społeczne,  mające na celu poznanie opinii mieszkańców w sprawie projektu dokumentu pn.: „Strategia Rozwoju Gminy Stare Babice do 2025 roku”. Dokument ten jest dostępny na stronie www.stare-babice.pl w zakładce „Gmina Stare Babice - Ważne dla Mieszkańca!”. Konsultacje odbywają się od 7 do 31 marca.  W tym czasie wszelkie uwagi i opinie dotyczące dokumentu należy zgłaszać do Kancelarii Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32 w Starych Babicach, lub przesłać na adres mailowy: programy-rozwoju@stare-babice.waw.pl na Formularzu Konsultacji. Formularz Konsultacji jest dostępny w zakładce „Gmina Stare Babice - Ważne dla Mieszkańca! – Konsultacje społeczne”.  14 marca o godz. 17:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32 w Starych Babicach, odbędzie spotkanie z mieszkańcami gminy organizowane w celu zgłaszania  uwag oraz opinii dotyczących projektu dokumentu. W ramach konsultacji odbędzie się również sondaż telefoniczny.  


JAK WYPEŁNIĆ ZEZNANIE PODATKOWE ZA ROK 2015? PODPOWIEDZĄ W URZĘDZIE GMINY. 
Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Bielany informuje, że w Urzędzie Gminy Stare Babice przy ul. Rynek 32 w dniach 15 marca oraz 15 kwietnia zaplanowane zostały dyżury pracowników Urzędu Skarbowego Warszawa - Bielany. Dyżury pełnione będą w godzinach 9:00-15:30 (w dniu 15 marca) oraz 9:00-14:30 (w dniu 15 kwietnia), w sali konferencyjnej urzędu gminy. Podczas dyżurów zainteresowane osoby mogą uzyskać informacje o sposobie korzystania z e-Deklaracji oraz wyjaśnić wątpliwości związane z prawidłowym sporządzeniem zeznania podatkowego. Ponadto w dniu 16 kwietnia we wszystkich urzędach skarbowych będzie zorganizowany „Dzień otwarty”. W siedzibie Urzędu Skarbowego Warszawa – Bielany przy ul. Skalbmierskiej 5 w Warszawie będzie on trwał od godz. 8.00 do 13.00. W dniach 28 i 29 kwietnia czas pracy Urzędu Skarbowego Warszawa – Bielany zostanie wydłużony do godz. 18:00.


CZY ZAKTUALIZOWAŁEŚ SWOJĄ DEKLARACJĘ ŚMIECIOWĄ?
Z danych urzędu gminy (m.in. z Referatu Ewidencji Ludności oraz Referatu Ochrony Środowiska) wynika, że liczba domowników wykazywanych w deklaracjach dotyczących gospodarowania odpadami  często nie pokrywa się ze stanem rzeczywistym. Jest to w głównej mierze efekt niezgłaszania nowonarodzonych mieszkańców gminy w deklaracjach. Przypominamy, że każdy ma obowiązek aktualizować deklarację dotyczącą gospodarowania odpadami w przypadku zmiany liczby domowników. Urząd gminy dysponuje danymi dotyczącymi urodzeń, w najbliższych miesiącach Straż Gminna Gminy Stare Babice będzie przeprowadzać kontrolę pod kątem prawidłowości złożenia deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Aktualną deklarację należy złożyć w Kancelarii Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32.


REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH NA TERENIE GMINY
Od dnia 1 marca 2016 r. rekrutację dla dzieci 3, 4, 5 i 6-letnich do przedszkoli w Gminie Stare Babice na rok szkolny 2016/2017 prowadzą placówki publiczne: Przedszkole w Bliznem Jasińskiego ul. Kościuszki 1a, Przedszkole w Starych  Babicach ul. Polna 40, Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym ul. Warszawska 697, oraz placówki niepubliczne: Niepubliczne Przedszkole „Jeżyk” w Latchorzewie,  ul. Janowskiego 17, Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Brzdąc” w Bliznem Jasińskiego, ul. Kościuszki 33, Niepubliczne Przedszkole „Słoneczny Domek” w Lipkowie, ul. Jakubowicza 24a. Placówki niepubliczne realizują zadanie publiczne  z zakresu wychowania przedszkolnego p.t.: „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie gminy Stare Babice, możliwości odbycia obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego lub prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznym przedszkolu  w roku szkolnym 2016/2017”. Wnioski zgłoszeń dla dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną są wydawane w okresie od 1 marca 2016 r. do 31 marca 2016 r. w sekretariatach przedszkoli, są również dostępne na stronie internetowej www.stare-babice.waw.pl w zakładce „Oświata”. Termin składania wniosków: 31 marca 2016 r.


REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W STARYCH BABICACH
Od dnia 1 marca 2016 r. prowadzony jest dla dzieci 5 i 6 letnich (rocznik 2010, 2011) nabór do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Starych Babicach na rok szkolny 2016/2017. Wnioski zgłoszeń dla dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną  są wydawane w okresie od 1 marca 2016 r.  do 31 marca 2016 r. w  sekretariacie szkoły, są również dostępne na stronie internetowej www.stare-babice.waw.pl w zakładce „Oświata”. Termin składania wniosków: 31 marca 2016 r.


CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SMOLNA ZAPRASZA NA BEZPŁATNE SZKOLENIA 
16 marca w godz. 10:00-12:00 Wsparcie badań i rozwoju innowacji do 2020 roku,  21 marca w godz. 17:00-21:00 Co bezpiecznie można ująć w koszty podatkowe, 22 marca w godz. 9:00-13:00 Jak zacząć… środki na własny start, 30 marca w godz. 10:00-12:00 Podatek od towarów i usług (vat), 30 marca w godz. 12:00-15:00 Zasady rozliczania składek należnych na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, fundusz pracy i fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych. Zasady sporządzania i korygowania dokumentów ubezpieczeniowych. Centrum Przedsiębiorczości Smolna, ul. Smolna 4/Kruczkowskiego 5, Park Karola Beyera, 00-375 Warszawa, tel. 22/443 07 56.

3 marca 2016, nr 472

GMINA, URZĄD, TEREN

CZY ZAKTUALIZOWAŁEŚ SWOJĄ DEKLARACJĘ ŚMIECIOWĄ? Z danych urzędu gminy (m.in. z Referatu Ewidencji Ludności oraz Referatu Ochrony Środowiska) wynika, że liczba domowników wykazywanych w deklaracjach dotyczących gospodarowania odpadami  często nie pokrywa się ze stanem rzeczywistym. Jest to w głównej mierze efekt niezgłaszania nowonarodzonych mieszkańców gminy w deklaracjach. Przypominamy, że każdy ma obowiązek aktualizować deklarację dotyczącą gospodarowania odpadami w przypadku zmiany liczby domowników. Urząd gminy dysponuje danymi dotyczącymi urodzeń, w najbliższych miesiącach Straż Gminna Gminy Stare Babice będzie przeprowadzać kontrolę pod kątem prawidłowości złożenia deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Aktualną deklarację należy złożyć w Kancelarii Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32.


WZMOŻONE KONTROLE TERMINOWEGO WYWOZU NIECZYSTOŚCI  Straż Gminna Gminy Stare Babice wraz z GPK Eko-Babice Sp. z o. o. podjęły działania zmierzające do podniesienia skuteczności kontroli wywozu nieczystości płynnych na terenie gminy Stare Babice. Kontrola ma polegać m.in. na weryfikacji rachunków za wywóz nieczystości płynnych, sprawdzania terminowości zamawiania odbioru oraz przyjmowania zgłoszeń o nielegalnym pozbywaniu się takich nieczystości. Nielegalne pozbywanie się nieczystości płynnych będzie karane mandatem, będą także przeprowadzane rekontrole osób ukaranych.


USTNY PRZETARG SAMOCHODU TOYOTA COROLLA Wójt Gminy Stare Babice ogłasza ustny przetarg (licytację) na sprzedaż samochodu osobowego marki: Toyota  model: Corolla 1,6 MR`07, wersja Prestige, rok produkcji: 2007, przebieg: 106 366 km, kolor: szary metaliczny, pojemność silnika: 1598 cm3, którego Gmina Stare Babice jest pierwszym właścicielem. Data pierwszej rejestracji: 6.09.2007 r. Cena wywoławcza samochodu wynosi 22.000 zł brutto, w tym VAT (23 %). Postąpienie w licytacji wynosi 200 zł. Przetarg odbędzie się w dniu 10.03.2016r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice, w sali im. Stanisława Zająca I piętro. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej = 1100 zł, na rachunek bankowy Gminy Stare Babice konto: WBS Oddział Stare Babice 10 8015 0004 3000 1124 2030 0008 z dopiskiem „Wadium na zakup  samochodu osobowego Toyota Corolla” w terminie do dnia 9.03.2016r. Za datę wpłaty wadium uważa się dzień wpływu na konto Gminy Stare Babice. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia samochodu. Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę zakupu. Wójt Gminy Stare Babice zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyny. W takim przypadku wadium wpłacone przez Uczestników podlega niezwłocznemu zwrotowi. Regulamin przetargu (licytacji) dostępny jest na stronie internetowej www.bip.stare-babice.waw.pl, www.stare-babice.waw.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stare Babice. Bliższe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Starych Babicach, ul. Rynek 32, tel. 22 730-80-01. Osoba upoważniona do kontaktów: Marcin Klimek – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej (pok. nr 1).


REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH NA TERENIE GMINY Od dnia 1 marca 2016 r. rekrutację dla dzieci 3, 4, 5 i 6-letnich do przedszkoli w Gminie Stare Babice na rok szkolny 2016/2017 prowadzą placówki publiczne: Przedszkole w Bliznem Jasińskiego ul. Kościuszki 1a, Przedszkole w Starych  Babicach ul. Polna 40, Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym ul. Warszawska 697, oraz placówki niepubliczne: Niepubliczne Przedszkole „Jeżyk” w Latchorzewie,  ul. Janowskiego 17, Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Brzdąc” w Bliznem Jasińskiego, ul. Kościuszki 33, Niepubliczne Przedszkole „Słoneczny Domek” w Lipkowie, ul. Jakubowicza 24a. Placówki niepubliczne realizują zadanie publiczne z zakresu wychowania przedszkolnego p.t.: „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie gminy Stare Babice, możliwości odbycia obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego lub prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznym przedszkolu w roku szkolnym 2016/2017”. Wnioski zgłoszeń dla dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną są wydawane w okresie od 1 marca 2016 r. do 31 marca 2016 r. w sekretariatach przedszkoli, są również dostępne na stronie internetowej www.stare-babice.waw.pl w zakładce „Oświata”. Termin składania wniosków: 31 marca 2016 r.


REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NA TERENIE GMINY Od dnia 1 marca 2016 r. prowadzony jest dla dzieci 5 i 6 letnich (rocznik 2010, 2011) nabór do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Starych Babicach na rok szkolny 2016/2017. Wnioski zgłoszeń dla dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną  są wydawane w okresie od 1 marca 2016 r.  do 31 marca 2016 r. w  sekretariacie szkoły, są również dostępne na stronie internetowej www.stare-babice.waw.pl w zakładce „Oświata”. Termin składania wniosków: 31 marca 2016 r.


JAK WYPEŁNIĆ ZEZNANIE PODATKOWE ZA ROK 2015?  Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Bielany informuje, że w Urzędzie Gminy Stare Babice przy ul. Rynek 32 w dniach 15.03.2016 r. oraz 15.04.2016 r. zaplanowane zostały dyżury pracowników Urzędu Skarbowego Warszawa - Bielany. Dyżury pełnione będą w godzinach 9.00-15.30 (15 marca) oraz 9.00-14.30 (15 kwietnia) w sali konferencyjnej urzędu gminy. Podczas dyżurów zainteresowane osoby mogą uzyskać informacje o sposobie korzystania z e-Deklaracji oraz wyjaśnić wątpliwości związane z prawidłowym sporządzeniem zeznania podatkowego. Ponadto w dniu 16.04.2016 r. we wszystkich urzędach skarbowych będzie zorganizowany „Dzień otwarty”. W siedzibie Urzędu Skarbowego Warszawa – Bielany przy ul. Skalbmierskiej 5 w Warszawie będzie on trwał od godz. 8.00 do 13.00. W dniach 28 – 29.04.2016 r. czas pracy Urzędu Skarbowego Warszawa – Bielany zostanie wydłużony do godz. 18.00.

ZDROWIE

ZBADAJ POSTAWĘ DZIECKA Poradnia Fizjoterapii Kliniki Formmed w Babicach Nowych zaprasza na bezpłatne badania postawy u dzieci od 4 roku życia. Badania będą realizowane do 31.03.2016 r. Konieczne jest wcześniejsze zgłoszenie wizyty- Babice Nowe, ul. Warszawska 197 D, tel. 22 350 47 05, 606 388 973.

Załączniki: