Serwis Informacyjny UG - luty 2017

Drukuj

24 lutego 2017 nr 517

GMINA, URZĄD, TEREN

REKRUTACJA DO 15 KWIETNIA Informujemy, że zgodnie z art. 204 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 roku poz. 60) najpóźniej do 15 kwietnia 2017 r. powinny zostać podane do publicznej wiadomości:

  • terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego  do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych,
  • kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym,
  • terminy składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018.

UWAGA! WYŁĄCZENIA PRĄDU! Informujemy o planowych przerwach w dostawie energii elektrycznej: 1 marca w godz. 8:00 - 17:00 w Koczargach Starych przy ulicach: Klonowa od nr 38  do 118 i od nr 47 do 65, Jaworowa od nr 1 do 5A oraz Wrzosowa.


PUNKT BEZPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ Przypominamy, że przyjęcia mieszkańców gminy uprawnionych do bezpłatnej pomocy prawnej,  odbywają się w urzędzie gminy, ul. Rynek 21  w Starych Babicach w pokoju 23 (I piętro) w godzinach: od poniedziałku do czwartku 14:00-18:00, w piątek 10:00-14:00. Więcej o bezpłatnej pomoc prawnej można przeczytać na stronie internetowej urzędu gminy: www.stare-babice.pl w zakładce Aktualności.


OGŁOSZENIA, ZAPROSZENIA

BEZPŁATNE BADANIE PIERSI W MAMMOBUSIE Już 2 marca przy budynku urzędu gminy (ul. Rynek 21 w Starych Babicach) odbędzie się bezpłatne badania mammograficzne w mammobusie. Badanie  w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi jest bezpłatne, refundowane kobietom co 2 lata przez Narodowy Fundusz Zdrowia (lub co 12 miesięcy dla kobiet, które w ramach realizacji Programu otrzymały odpowiednie pisemne wskazanie). Nie jest wymagane skierowanie lekarskie. Zapisy tel. (58) 666 24 44 lub na stronie: www.mammo.pl/formularz.


UTW ZAPRASZA SENIORÓW NA WYKŁAD Stowarzyszenie Starobabicki Uniwersytet Trzeciego Wieku serdecznie zaprasza na kolejny wykład pn. Przyczyny schorzeń cywilizacyjnych - metody diagnozowania i usuwania ich skutków. Wykład odbędzie się  w dniu 7 marca o godz.16:30 w sali konferencyjnej urzędu gminy przy ul. Rynek 21 w Starych Babicach.


BEZPŁATNE BADANIE MAMMOGRAFICZNE W CM ARNICA Zapraszamy Panie w wieku od 50 do 69 lat na bezpłatne badanie mammograficzne.  Badanie wykonywane w technologii cyfrowej odbędzie się 22 marca przy CM Arnica (ul. Rynek 10, Stare Babice). Przeznaczone jest dla kobiet, które nie wykonywały takiego badania w ciągu ostatnich 24 miesięcy. Zapisy oraz informacje o badaniu pod nr tel. (42) 254 64 10 oraz 517 54 40 04 (prosimy przygotować nr PESEL).

17 lutego 2017 nr 516

GMINA, URZĄD, TEREN

UWAGA! WYŁĄCZENIA PRĄDU! Informujemy o planowych przerwach w dostawie energii elektrycznej: 20 lutego w godz. 9:00 - 17:00 w Koczargach Starych przy ul. Górki oraz Akacjowej (od nr. 1 do 7 oraz od nr. 2 do 10) oraz 21 lutego w godz. 9:00 - 17:00 w Koczargach Starych przy ul. Górki.

OGŁOSZENIA, ZAPROSZENIA

BEZPŁATNE BADANIE PIERSI W MAMMOBUSIE Już 2 marca przy budynku urzędu gminy (ul. Rynek 21 w Starych Babicach) odbędzie się bezpłatne badania mammograficzne w mammobusie. Badanie w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi jest bezpłatne, refundowane kobietom co 2 lata przez Narodowy Fundusz Zdrowia (lub co 12 miesięcy dla kobiet, które w ramach realizacji Programu otrzymały odpowiednie pisemne wskazanie). Nie jest wymagane skierowanie lekarskie. Zapisy tel. (58) 666 24 44 lub na stronie: http://www.mammo.pl/formularz.


UTW ZAPRASZA SENIORÓW NA WYKŁAD Stowarzyszenie Starobabicki Uniwersytet Trzeciego Wieku serdecznie zaprasza na kolejny wykład pn. Przyczyny schorzeń cywilizacyjnych - metody diagnozowania i usuwania ich skutków. Wykład odbędzie się  w dniu 7 marca o godz.16:30 w sali konferencyjnej urzędu gminy przy ul. Rynek 21 w Starych Babicach.


BEZPŁATNE BADANIE MAMMOGRAFICZNE W CM ARNICA Zapraszamy Panie w wieku od 50 do 69 lat na bezpłatne badanie mammograficzne.  Badanie wykonywane w technologii cyfrowej odbędzie się 22 marca przy CM Arnica (ul. Rynek 10, Stare Babice). Przeznaczone jest dla kobiet, które nie wykonywały takiego badania w ciągu ostatnich 24 miesięcy. Zapisy oraz informacje o badaniu pod nr tel. (42) 254 64 10 oraz 517 54 40 04 (prosimy przygotować nr PESEL).


NABÓR WNIOSKÓW O DOTACJE Stowarzyszenie ,,Między Wisłą a Kampinosem’’ ogłosiło nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach zadania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Wsparcie obejmuje następujące przedsięwzięcia: wsparcie budowy lub modernizacji ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, wsparcie inicjatyw społecznych mających na celu integrację społeczności  lokalnej i/lub organizacji pozarządowych z obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju, wsparcie podmiotów działających w sferze kultury na obszarze Lokalnej Strategii Rozwoju poprzez dofinansowanie zakupu wyposażenia i organizacji wydarzeń kulturalnych, wsparcie zachowania dziedzictwa kulturowego na obszarze Lokalnej Strategii Rozwoju przez kultywowanie zwyczajów, renowację i ochronę obiektów zabytkowych. Wnioski można składać w terminie od 27 lutego do 13 marca br. w siedzibie stowarzyszenia, ul. Gminna 6, 05-152 Czosnów, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 16.00. Regulamin, kryteria oraz zasady przyjmowania wniosków dostępne są na stronie internetowej stowarzyszenia: www.lgdkampinos.pl w zakładce Konkursy.


BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Zapraszamy przedsiębiorców z terenu naszej gminy na bezpłatne szkolenie w Centrum Przedsiębiorczości Smolna w Warszawie. W dniu 21 lutego w godz. 10:00-12:00 odbędzie się szkolenie pn. „Pomysł na biznes, czyli od teorii do praktyki prowadzenia działalności gospodarczej”. Budynek Centrum Przedsiębiorczości Smolna zlokalizowany jest przy ul. Smolnej 4/ Kruczkowskiego 5 w Warszawie. Zgłoszenia prosimy wysyłać  za pośrednictwem poczty e-mail na adres: centrum.przedsiebiorczosci@um.warszawa.pl. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej: www.firma.um.warszawa.pl.

10 lutego 2017 nr 515

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY Z DNIA 3 LUTEGO

Szanowni Mieszkańcy Gminy Stare Babice !
W ostatnich dniach opinia publiczna jest zdominowana informacją o nowym projekcie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy, który został skierowany do Sejmu jako projekt poselski, czyli taki, który nie wymaga szerokich konsultacji społecznych. Przewiduje on powiększenie miasta stołecznego o 33 okoliczne gminy, w tym Gminę Stare Babice. Taka zmiana organizacji administracji samorządowej na proponowanym obszarze, niesie szereg zagrożeń, które mogą radykalnie zmienić warunki życia naszych mieszkańców. Proponuje się połączenie w jeden organizm administracyjny wielkiego miasta z licznymi, ale wielokrotnie mniejszymi gminami. Grozi to m.in. centralizacją wielu ważnych zadań publicznych, częściową utratą tożsamości naszych gmin, zdominowaniem gmin przez Warszawę oraz paraliżem decyzyjnym wynikającym z rozbieżnych interesów małych gmin z interesami Warszawy. Podobny pogląd wyrażają przedstawiciele innych gmin przewidzianych do połączenia z Warszawą. Hołdując zasadzie „nic o nas bez nas” podjąłem szereg działań, zmierzających do wypracowania wspólnego protestu. Chcemy przekazać posłom nasze obawy i potencjalne zagrożenia wynikające z tego projektu. Za pośrednictwem gminnych mediów, będę na bieżąco informował Państwa o rozwoju wydarzeń.

Krzysztof Turek
(-)      
Wójt Gminy Stare Babice

Jednocześnie informujemy, że dnia 9 lutego podczas XXVI sesji Rady Gminy Stare Babice radni podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia stanowiska do złożonego w Sejmie RP poselskiego projektu ustawy o ustroju m. st. Warszawy. Rada gminy wyraziła zdecydowany sprzeciw wobec poselskiego projektu, który nie był on konsultowany z mieszkańcami i dyskutowany z przedstawicielami samorządów. Głębokie zaniepokojenie radnych budzi również projekt likwidacji Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

GMINA, URZĄD, TEREN

NABÓR ZGŁOSZEŃ DO PROGRAMU MODERNIZACJI KOTŁOWNI, DOFINANSOWANIE WYMIANY PIECÓW Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił nabór do programu „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego - ograniczenia emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni”. Mieszkańcy Gminy Stare Babice zainteresowani dofinansowaniem wymiany starego kotła c.o. mogą ubiegać się o uzyskanie pomocy finansowej w formie dotacji. Dotacja wynosi do 75% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 5000 zł dla jednego beneficjenta ostatecznego tj. bezpośrednio korzystającego z przyznanej dotacji. Deklaracje należy składać w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Stare Babice. W związku z zamiarem objęcia planowanym wnioskiem jak największej liczby gospodarstw domowych, termin przyjmowania zgłoszeń zostaje wydłużony do odwołania. Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać telefonicznie pod numerami telefonów: (22) 752 90 83 lub (22) 730 80 12 oraz na stronie www.stare-babice.pl w zakładce Ochrona Środowiska.

OGŁOSZENIA, ZAPROSZENIA

NABÓR WNIOSKÓW O DOTACJE Stowarzyszenie ,,Między Wisłą a Kampinosem’’ ogłosiło nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach zadania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Wsparcie obejmuje następujące przedsięwzięcia: wsparcie budowy lub modernizacji ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, wsparcie inicjatyw społecznych mających na celu integrację społeczności lokalnej i/lub organizacji pozarządowych z obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju, wsparcie podmiotów działających w sferze kultury na obszarze Lokalnej Strategii Rozwoju poprzez dofinansowanie zakupu wyposażenia i organizacji wydarzeń kulturalnych, wsparcie zachowania dziedzictwa kulturowego na obszarze Lokalnej Strategii Rozwoju przez kultywowanie zwyczajów, renowację i ochronę obiektów zabytkowych. Wnioski można składać w terminie od 27 lutego do 13 marca br. w siedzibie stowarzyszenia, ul. Gminna 6, 05-152 Czosnów, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 16.00. Regulamin, kryteria oraz zasady przyjmowania wniosków dostępne są na stronie internetowej stowarzyszenia: www.lgdkampinos.pl w zakładce Konkursy.

3 lutego 2017 nr 514

GMINA, URZĄD, TEREN

POSIEDZENIE KOMISJI Informujemy, że 7 lutego o godz. 13:00 w sali konferencyjnej urzędu gminy przy ul. Rynek 21 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Spraw Społecznych, Kultury i Kultury Fizycznej. Po posiedzeniu  o godz. 14:00 w tym samym miejscu odbędzie się Wspólne Posiedzenie Komisji.


WALNE ZGROMADZENIE DELEGATÓW GMINNEJ SPÓŁKI WODNEJ „BABICE” Informujemy o Walnym Zgromadzeniu Delegatów Gminnej Spółki Wodnej „Babice”, które odbędzie się 9 lutego o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice przy ul. Rynek 32. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.


SESJA RADY GMINY Informujemy, że 9 lutego o godz. 14:00 w sali konferencyjnej urzędu gminy przy ul. Rynek 21 odbędzie się XXVI sesja Rady Gminy Stare Babice.


NABÓR ZGŁOSZEŃ DO PROGRAMU MODERNIZACJI KOTŁOWNI, DOFINANSOWANIE WYMIANY PIECÓW Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił nabór do programu „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego - ograniczenia emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni”. Mieszkańcy Gminy Stare Babice zainteresowani dofinansowaniem wymiany starego kotła c.o. mogą ubiegać się o uzyskanie pomocy finansowej w formie dotacji. Dotacja wynosi do 75% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 5000 zł dla jednego beneficjenta ostatecznego tj. bezpośrednio korzystającego z przyznanej dotacji. Deklaracje należy składać w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Stare Babice. W związku z zamiarem objęcia planowanym wnioskiem jak największej liczby gospodarstw domowych, termin przyjmowania zgłoszeń zostaje wydłużony do odwołania. Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać telefonicznie pod numerami telefonów: (22) 752 90 83 lub (22) 730 80 12 oraz na stronie www.stare-babice.pl w zakładce Ochrona Środowiska.

OGŁOSZENIA, ZAPROSZENIA

ZOSTAŃ STRAŻAKIEM OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ BORZĘCIN DUŻY Zarząd OSP w Borzęcinie Dużym ogłasza nabór dla osób chcących dołączyć do jednostki pożarniczej. Jeśli lubisz dreszczyk emocji, interesujesz się tematyką pożarnictwa i ratownictwa, chcesz pomagać innym – dołącz do nas! Prosimy o zgłaszanie się osób dorosłych, które w tym roku zostaną wysłane na kurs podstawowy. Aby zaliczyć kurs, strażak ochotnik musi zdobyć wiedzę teoretyczną, praktyczną oraz przejść komorę dymową. Kandydaci do służby w OSP powinni:

  • zgłosić się osobiście do OSP Borzęcin Duży, ul. Warszawska 828 w każdy piątek od godz. 17:00 lub zadzwonić pod nr 504 345 960
  • być gotowi do niesienia pomocy innym o każdej porze dnia i nocy w różnych warunkach, liczymy szczególnie na osoby dyspozycyjne w godzinach porannych, które mają pracę zmianową
  • mieć ukończone 18 lat i dobrą kondycję psychiczną, fizyczną oraz zdrowotną
  • mile widziane prawo jazdy kat. B, C.

Dodatkowo zachęcamy młodzież w wieku 16-18 lat do dołączania do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Borzęcin Duży.


BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Zapraszamy przedsiębiorców z terenu naszej gminy  na bezpłatne szkolenie w Centrum Przedsiębiorczości Smolna w Warszawie. W dniu 15 lutego w godz. 9:00-13:00 odbędzie się szkolenie pn. „Jak zacząć? Środki na start”. Budynek Centrum Przedsiębiorczości Smolna zlokalizowany jest przy ul. Smolnej 4/ Kruczkowskiego 5 w Warszawie. Zgłoszenia prosimy wysyłać za pośrednictwem poczty e-mail na adres: centrum.przedsiebiorczosci@um.warszawa.pl. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej: www.firma.um.warszawa.pl.


ZAPROJEKTUJ KŁADKĘ W REZERWACIE „ŁOSIOWE BŁOTA” Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na projekt kładki w Rezerwacie Przyrody „Łosiowe Błota”. Konkurs ogłoszony przez m.st. Warszawę przewiduje opracowanie architektonicznego projektu kładki oraz tablicy informacyjno-edukacyjnej. Termin składania projektów mija 6 lutego. Więcej informacji (m.in. regulamin oraz umowa o prawach autorskich) dostępnych jest na stronie urzędu gminy: www.stare-babice.pl w zakładce Aktualności.

Załączniki: