Serwis Informacyjny UG - listopad 2016

Drukuj

25 listopada 2016 nr 506

GMINA, URZĄD, TEREN

POSIEDZENIE KOMISJI Zapraszamy mieszkańców na wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy, które odbędzie się 29 listopada o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice ul. Rynek 21.


KONSULTACJE SPOŁECZNE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 14 listopada rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące koncepcji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Borzęcin Duży i Wierzbin. Obszar, którego dotyczą konsultacje, zawarty jest pomiędzy ul. Warszawską, ul. Spacerową, ul. Trakt Królewski   ul. Królewicza Jakuba. Z koncepcją planu miejscowego można zapoznać się  do 12 grudnia 2016 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w siedzibie urzędu gminy, ul. Rynek 32, pokój nr 3 w godzinach pracy urzędu. Koncepcja planu miejscowego znajduje się także na stronie internetowej urzędu gminy:  www.stare-babice.pl w zakładce Dla Inwestora – Plany miejscowe w przygotowaniu.


BUDOWA II LINII METRA – ZMIANY W KOMUNIKACJI Informujemy, że w związku z budową zachodniego odcinka II linii warszawskiego metra, od 25 listopada od godz. 22:00 nastąpią zmiany w komunikacji oraz kursowaniu autobusów i tramwajów w rejonie Woli i Bemowa. W związku z rozpoczęciem budowy wprowadzona będzie  czasowa organizacji ruchu, polegająca na: całkowitym zamknięciu ul. Górczewskiej na odcinku między ul. Syreny i al. Prymasa Tysiąclecia, częściowym ograniczeniu ruchu na ul. Górczewskiej na odcinku między ul. Konarskiego i ul. Elekcyjną, całkowitym zamknięciu dojazdu do ul. Górczewskiej z ul. ks. Janusza, z ul. Jana Olbrachta oraz z ul. Ciołka. Ponadto w dniu 26 listopada od początku kursowania linii dziennych (dla linii nocnych - od nocy z 25 na 26 listopada), zostaną wprowadzone zmiany  w funkcjonowaniu komunikacji tramwajowej i autobusowej. Szczegółowe informacje o zmianie tras kursowania dostępne są na stronie www.ztm.waw.pl oraz pod nr tel. 19115 (Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa).

OGŁOSZENIA

STARE BABICE BIEGAJĄ W KOCZARGACH Zapraszamy wszystkich mieszkańców, zarówno biegających od dawna, jak i dopiero rozpoczynających swoją przygodę z bieganiem na bezpłatne spotkania treningowe. Od 16 listopada z uwagi na rozpoczęcie okresu zimowego, spotykamy się w każdą środę w godz. 19:00 – 20:00 na hali sportowej I Gminnego Gimnazjum w Koczargach Starych przy ul. Akacjowej 12. Spotkania są bezpłatne, obowiązuje obuwie na zmianę.


GALA WOLONTARIATU Gmina Stare Babice, Stowarzyszenie Odkrywamy Świat i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zapraszają mieszkańców na Galę Wolontariatu, która odbędzie się 2 grudnia o godz. 18:00 w auli I Gminnego Gimnazjum w Koczargach Starych. W programie m.in. wyłonienie Laureatów konkursu „Wolontariusz Roku 2016”oraz koncert pn.  „Historia de un Amor”.


MIKOŁAJKI 2016 Wszystkich mieszkańców naszej gminy serdecznie zapraszamy na tradycyjne babickie Mikołajki. Spotykamy się 4 grudnia o godz. 14:00 w Starych Babicach na parkingu przed budynkiem Urzędu Gminy Stare Babice (ul. Rynek 21). W programie m.in. wizyta Świętego Mikołaja, wspólna zabawa, konkursy i gry, świąteczne stragany i wiele innych atrakcji. Każde dziecko uczestniczące w konkursach otrzyma nagrodę od Świętego Mikołaja!


TARGI PRACY Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego zaprasza na Warszawskie Zachodnie Targi Pracy. W programie m.in. propozycje ofert pracy, porady doradców zawodowych oraz ekspertów (ZUS, US i innych). Targi odbędą się 6 grudnia w godz. 10:00 - 14:00 w nowej siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Poznańskiej 131 A  w Ożarowie Mazowieckim. Wstęp wolny.


BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Centrum Przedsiębiorczości Smolna zaprasza przedsiębiorców z terenu gminy na bezpłatne szkolenia. 30 listopada w godz.: 12:00 – 15:00 w siedzibie Centrum (ul. Smolna 4 / Kruczkowskiego 5 w Warszawie) odbędzie się szkolenie pn. Zasady rozliczania składek należnych na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, fundusz pracy i fundusz gwarantowany, podjęcie prowadzenia pozarolniczej działalności – obowiązki wobec zakładu ubezpieczeń społecznych. Szkolenie przygotowane jest przez I Oddział ZUS w Warszawie. Więcej informacji oraz zapisy pod nr tel. (22) 443 07 56 oraz na stronie internetowej www.firma.um.warszawa.pl.

OGŁOSZENIA SPOŁECZNE

 • PRACA W HOTELU Hotel Hedera w Starych Babicach zatrudni kelnerów/kelnerki. Osoby zainteresowane prosimy  o przesłanie CV na adres e - mail: kontakt@hotelhedera.pl lub kontakt tel. 22 722 91 87.
 • PRACA W RESTAURACJI Restauracja zatrudni pomoce kuchenne i bufetową kelnerkę. Praca na terenie Gminy Stare Babice. Kontakt tel.: 795 123 357.

GMINA, URZĄD, TEREN

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG W GMINIE Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Stare Babice w sezonie zimowym 2016/2017 to prace mające na celu ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego takimi czynnikami atmosferycznymi jak: śliskość zimowa, opady śniegu czy gołoledź. Za organizację i koordynację utrzymania dróg w okresie zimy w stopniu zależnym od zaistniałych warunków atmosferycznych oraz posiadanego zaplecza technicznego (sprzętowo-materiałowego) na terenie  Gminy Stare Babice odpowiedzialni są:

 • na drogach  wojewódzkich (ul. Warszawska, Sikorskiego, Okulickiego, Sobieskiego) - Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich rejon Grodzisk Mazowiecki, tel. (22) 755 59 46 lub (22) 755 51 17,
 • na drogach  powiatowych (ul. Akacjowa, Mościckiego - Sienkiewicza, Izabelińska, Ogrodnicza, Południowa, Spacerowa, Kwiatowa, Kosmowska) - Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Poznańska 300, 05-850 Ożarów Mazowiecki, tel. (22) 722 13 80,

 • na drogach gminnych – Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Stare Babice, tel. (22) 722 95 35. Wykonawcą usług w zakresie  zimowego utrzymania dróg gminnych  jest Spółdzielnia  Kółek  Rolniczych  z siedzibą w Czosnowie (05 - 152) ul.  Rolnicza 19, tel. (22) 785 02 03.

W pierwszej kolejności zimowemu utrzymaniu  podlegają ulice strategiczne dla komunikacji w gminie, a nie podlegają ulice prywatne, wewnętrzne, osiedlowe itp. Przypominamy mieszkańcom gminy, że Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  nakłada na właścicieli nieruchomości obowiązek utrzymania czystości i porządku na chodnikach położonych wzdłuż nieruchomości poprzez: uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń. Pozostałe chodniki (te, których mieszkańcy posesji nie mają w obowiązku utrzymywać) oraz parkingi i przystanki autobusowe podlegają zimowemu utrzymaniu przez firmę REMONDIS Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-981) przy ul. Zawodzie 16, tel. (22) 593 05 55.
Przypominamy również, że w przypadku wystąpienia przerw w  dostawie energii elektrycznej (w okresie całego roku) należy telefonicznie powiadomić zakład energetyczny – numer alarmowy 991.

KONSULTACJE SPOŁECZNE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 14 listopada rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące koncepcji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Borzęcin Duży i Wierzbin. Obszar, którego dotyczą konsultacje, zawarty jest pomiędzy ul. Warszawską, ul. Spacerową, ul. Trakt Królewski a ul. Królewicza Jakuba. Z koncepcją planu miejscowego można zapoznać się  do 12 grudnia 2016 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w siedzibie urzędu gminy, ul. Rynek 32, pokój nr 3 w godzinach pracy urzędu. Koncepcja planu miejscowego znajduje się także na stronie internetowej urzędu gminy:  www.stare-babice.pl w zakładce Dla InwestoraPlany miejscowe w przygotowaniu.

OGŁOSZENIA

GALA WOLONTARIATU Gmina Stare Babice, Stowarzyszenie Odkrywamy Świat i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Babicach zapraszają mieszkańców na Galę Wolontariatu, która odbędzie się 2 grudnia o godz. 18:00 w auli  I Gminnego Gimnazjum w Koczargach Starych. W programie m.in. wyłonienie Laureatów Konkursu „Wolontariusz Roku 2016”oraz koncert pn.  „Historia de un Amor”.


MIKOŁAJKI 2016 Wszystkich mieszkańców naszej gminy serdecznie zapraszamy na tradycyjne babickie Mikołajki. Spotykamy się 4 grudnia o godz. 14:00 w Starych Babicach na parkingu przed budynkiem Urzędu Gminy Stare Babice  (ul. Rynek 21). W programie m.in. wizyta Świętego Mikołaja, wspólna zabawa, konkursy i gry, świąteczne stragany i wiele innych atrakcji. Każde dziecko uczestniczące w konkursach otrzyma nagrodę od Świętego Mikołaja! Rozświetlenie choinki   i fajerwerki – godz. 17:30.


TARGI PRACY Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego zaprasza na Warszawskie Zachodnie Targi Pracy. W programie m.in. propozycje ofert pracy, porady doradców zawodowych oraz ekspertów (ZUS, US i innych). Targi odbędą się 6 grudnia w godz. 10:00 - 14:00 w nowej siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Poznańskiej 131 A    w Ożarowie Mazowieckim. Wstęp wolny.


BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Centrum Przedsiębiorczości Smolna zaprasza przedsiębiorców z terenu gminy na bezpłatne szkolenia. 5 grudnia w godz.: 10:00 – 12:00 w siedzibie Centrum (ul. Smolna 4 / Kruczkowskiego 5 w Warszawie) odbędzie się szkolenie pn. Jak prawidłowo sporządzić oświadczenie o wartości sprzedanego alkoholu w roku poprzednim, aby nie stracić zezwolenia. Inne zagadnienia związane z prowadzeniem sprzedaży napojów alkoholowych. Szkolenie przygotowane zostało przez pracowników Wydziału Zezwoleń Alkoholowych w Biurze Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy. Więcej informacji oraz zapisy pod nr tel. (22) 443 07 56 oraz na stronie internetowej www.firma.um.warszawa.pl.

18 listopada 2016 nr 505

GMINA, URZĄD, TEREN

POSIEDZENIE KOMISJI Zapraszamy mieszkańców na Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa oraz wspólne posiedzenie komisji, które odbędzie się 22 listopada o godz. 13:00 w sali konferencyjnej urzędu gminy (ul. Rynek 32).


SESJA RADY GMINY Informujemy, że 24 listopada o godz. 14:00 w sali konferencyjnej urzędu gminy (ul. Rynek 21) odbędzie się XXIV Sesja Rady Gminy Stare Babice.


KONSULTACJE SPOŁECZNE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 14 listopada rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące koncepcji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Borzęcin Duży i Wierzbin. Obszar, którego dotyczą konsultacje, zawarty jest pomiędzy ul. Warszawską, ul. Spacerową, ul. Trakt Królewski a ul. Królewicza Jakuba. Z koncepcją planu miejscowego można zapoznać się  do 12 grudnia 2016 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w siedzibie urzędu gminy, ul. Rynek 32, pokój nr 3 w godzinach pracy urzędu. Koncepcja planu miejscowego znajduje się także na stronie internetowej urzędu gminy:  www.stare-babice.pl w zakładce Dla Inwestora – Plany miejscowe w przygotowaniu.


UWAGA - WYŁĄCZENIA PRĄDU! Informujemy o planowym wyłączeniu prądu w dniu 24 listopada w godz. 8:00 – 15:00 w Zielonkach Parceli przy ulicach: Okrężnej, Wieruchowskiej, Zachodniej, Południowej, Rekreacyjnej oraz przyległych.

OGŁOSZENIA

WYPRZEDAŻ GARAŻOWA Zapraszamy wszystkich mieszkańców na wyprzedaż garażową zorganizowaną przez Klub Mam Stare Babice i Fundację Nasze Szczęścia. Jeśli macie Państwo niepotrzebne rzeczy, które nie mieszczą się w garażu, piwnicy, na strychu, lub szukacie niedrogich, używanych rzeczy, to wyprzedaż garażowa może być rozwiązaniem tego problemu. Zapraszamy 19 listopada o godz. 10:00 do Szkoły Podstawowej w Starych Babicach, ul. Polna 40. Więcej informacji  a stronie internetowej www.klubmamstarebabice.pl.


MODA BALOWA W STYLU RETRO Stowarzyszenie Kuźnia Przyjaźni zaprasza na kolejne z cyklu Spotkanie Ot!warte. Tym razem panie z żeńskiej grupy rekonstrukcyjnej Bluszcz zaprezentują modę i ubiory z okresu międzywojennego. Rekonstrukcje historyczne kojarzą się zwykle z mundurami i bronią. Grupa Bluszcz, która swą nazwę wzięła od czasopisma dla kobiet ukazującego się w latach 1865 – 1939, ma na celu ukazanie losu cywili w czasie działań wojennych. Spotkanie odbędzie się 20 listopada w Pałacu Lasotów (Zielonki, ul. Warszawska 289) o godz. 17:00. Wstęp bezpłatny.


AKCJA KRWIODAWSTWA Wszystkich tych, którym nieobojętny jest los innych ludzi, prosimy o zgłoszenie się na najbliższą akcję krwiodawstwa, która odbędzie się 20 listopada w godz. 9:00 – 12:30 w Domu Parafialnym Arka w Starych Babicach (ul. Rynek 17). Prosimy zabrać ze sobą dokument tożsamości ze zdjęciem, numerem PESEL oraz adresem zamieszkania, a także  spożyć lekkostrawny posiłek. Akcję organizuje Międzygminny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK "Florian".


CIEKAWE INDIE DLA SENIORÓW Zapraszamy seniorów z terenu gminy na ostatnie spotkanie z cyklu Ciekawe Indie dla Seniorów. 22 listopada o godz. 17:30 w sali konferencyjnej urzędu gminy przy ul. Rynek 21 Daria Dulok – specjalistka od indyjskiego kina i tłumaczka języka hindi, opowie i miłości i małżeństwie w Indiach. 


BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Centrum Przedsiębiorczości Smolna zaprasza przedsiębiorców z terenu gminy na bezpłatne szkolenia. 23 listopada w godz.: 10:00 – 12:00 w siedzibie Centrum (ul. Smolna 4 / Kruczkowskiego 5 w Warszawie) odbędzie się szkolenie pn. Pomysł na biznes, czyli od teorii do praktyki prowadzenia działalności gospodarczej. Szkolenie przygotowane jest przez eksperta ekonomiczno - prawnego z Krajowej Izby Gospodarczej. Więcej informacji oraz zapisy pod nr tel. (22) 443 07 56 oraz na stronie internetowej www.firma.um.warszawa.pl.

OGŁOSZENIA SPOŁECZNE

 • PRACA DLA NEPEŁNOSPRAWNYCH Poszukuję osób z orzeczoną niepełnosprawnością na stanowisko: pracownik produkcji. Miejsce pracy – Klaudyn. Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV na adres: ewa.lewkowska-wilga@polskihr.pl bądź kontakt telefoniczny: 883 340 23.
 • PRACA W RESTAURACJI Restauracja zatrudni pomoce kuchenne i bufetową kelnerkę. Praca na terenie Gminy Stare Babice. Tel. kontaktowy: 795 123 357.

4 listopada 2016 nr 504

GMINA, URZĄD, TEREN

DYŻURY RADNYCH. Od listopada 2016 r. radni pełnią dyżury, w czasie których mieszkańcy gminy mogą zgłaszać wnioski, postulaty oraz inne trudne sprawy, których załatwienie wymagałoby  włączenia  się radnej/ radnego z  danego terenu (okręgu wyborczego). Poniżej informacja, jak i kiedy można skontaktować się z wybranym radnym.

 • Przewodniczący Rady Gminy Stare Babice Henryk  Kuncewicz (tel. 507-031-712) pełni dyżur w  każdą  środę  w godz. 13:00 - 15:00 w  siedzibie urzędu gminy przy ul. Rynek 32 (II piętro, pok. 15).
 • Radny Remigiusz Fijołek (tel. 513-608-625) pełni dyżur w każdy ostatni  piątek  miesiąca w godz. 18:00 - 19:00 w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej Borzęcin Duży.
 • Radni: 
  -- Leszek  Poborczyk (tel. 602-483-833),
  -- Sławomir  Sumka (tel. 501-652-217),
  -- Justyna  Szczepanik (tel. 509-174-743),
  -- Ewa  Kawczyńska (tel. 505-348-007),
  -- Krzysztof  Szuba (tel. 792-837-373),
  -- Krzysztof Kalinowski (tel. 500-150-119),
  -- Paweł Karczmarek (tel. 660-410-259)
  -- Hubert  Stawiski (tel. 501-555-915)
  pełnią dyżur telefoniczny.
 • Radni:
  -- Lucyna  Skrzeczkowska (tel. 608-472-693),
  -- Michał  Starnowski (tel. 796-920-796),
  -- Jerzy Piętocha (tel. 607-171-744),
  -- Karolina Bielińska (tel. 600-369-104)
  -- Dariusz Sobczak (tel. 601-852-783)
  w okresie od listopada 2016 r. do czerwca 2017 r. pełnią dyżury w środy w godz. 18:00 - 19:00 w siedzibie urzędu gminy przy ul. Rynek 32 (sala konferencyjna, I piętro) wg poniższego harmonogramu.

Harmonogram dyżuru radnych

dyżury radnych

POSIEDZENIE KOMISJI. Zapraszamy na  posiedzenie Komisji Oświaty, Spraw Społecznych, Kultury i Kultury Fizycznej, które odbędzie się 8 listopada o godz. 14:00 w urzędzie gminy przy ul. Rynek 32 (sala konferencyjna).

OGŁOSZENIA

GMINNE UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI. Zapraszamy mieszkańców 10 listopada o godz. 17:30 do Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Starych Babicach na uroczystości związane ze Świętem Niepodległości.


KONCERT Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI. Zapraszamy wszystkich mieszkańców na uroczysty koncert pn. Historia pieśnią opowiedziana, który odbędzie się 11 listopada o godz. 19:00 w kościele Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Starych Babicach. Wystąpi Gminna Orkiestra Dęta im. K. Pendereckiego pod kierownictwem Zbigniewa Załęskiego oraz Chór Babiczanie. Wyjątkowe wnętrza babickiego kościoła będą stanowić oprawę podczas wykonania wielu znanych pieśni i utworów patriotycznych, m.in. Bogurodzicy, Boże coś Polskę, Pierwszej Kadrowej czy Szarej Piechoty.

Załączniki: