Serwis Informacyjny UG - czerwiec 2015

Drukuj

26 czerwca 2015 Nr 445

-- GMINA, URZĄD, TEREN --

ODPADY Od 29 czerwca SITA zacznie zbierać swoje pojemniki, a nowy operator będzie podstawiać własne. Odpady będą teraz odbierane od godziny 6.00. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) otwarty jest: wtorek i czwartek w godzinach 14.00-18.00 oraz w sobotę między 12.00 a 16.00. Odpady muszą być umieszczone w kontenerach. Więcej informacji można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska: (22) 722 90 06


WYBORY ŁAWNIKÓW Rada Gminy Stare Babice przystępuje do wyborów ławników do sądów powszechnych na kadencję 2016-2019. Karty zgłoszenia, szczegółowe informacje w sprawie wyborów i przyjmowanie zgłoszeń: UG Stare Babice, pokoje nr 15 i 28 w godzinach pracy urzędu. Tel. 22 730-80-15; 22 730-80-28. Kartę zgłoszenia można pobrać także za pośrednictwem internetu na stronach oznaczonych: www.ms.gov.pl lub www.bip.babice-stare.waw.pl. Nieprzekraczalny termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca 2015 r.


WAKACYJNY ROZKŁAD JAZDY Od 1 lipca, w związku ze zmniejszonym ruchem pasażerskim, w okresie letnich wakacji szkolnych planowane jest wprowadzenie rozkładów wakacyjnych linii autobusowych obsługujących teren naszej gminy. Szczegółowy rozkład jazdy będzie dostępny na stronie internetowej Zarządu Transportu Miejskiego www.ztm.waw.pl


PLANOWANIE PRZESTRZENNE Podczas ostatniej IX Sesji Rady Gminy uchwalono 2 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla Starych Babic: dla rejonu ulicy Mizikowskiego oraz ulicy Koczarskiej. W lipcu zostanie wyłożona do dyskusji publicznej koncepcja planu dla Zielonek Wsi – lasu w rejonie ulic Białej Góry i Sienkiewicza. Więcej informacji można uzyskać w Referacie Planowania Przestrzennego (22) 722 90 04.


NABÓR Trwa drugi nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. planowania przestrzennego w Referacie Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Stare Babice. Oferty wraz z kompletem wymaganych dokumentów należy przesłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko d.s. planowania przestrzennego” na adres: Urząd Gminy Stare Babice, 05-082 Stare Babice, ul. Rynek 32 lub dostarczyć do Sekretariatu Urzędu Gminy Stare Babice (pok 18) w nieprzekraczalnym terminie do 2 lipca 2015r. Szczegóły na stronie www bip.babice-stare.waw.pl lub pod numerem (22) 730 80-16


POSZUKUJEMY WÓZKA Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Babicach poszukuje dużego wózka inwalidzkiego dla starszej osoby. Tel. kontaktowy do GOPS 22 722 90 11


REORGANIZACJA RUCHU W związku z pracami budowlanymi od 16 czerwca zamknięte jest przejście ścieżką do szkoły na tyłach nowego budynku urzędu.

 -- WYDARZENIA --

XI EDYCJA FESTIWALU W KRAINIE CHOPINA Rusza kolejna edycja festiwalu muzycznego. Uroczysta inauguracja odbędzie się w piątek 26 czerwca o godz. 21.00 w kościele p.w. Wniebowzięcia NMP w Starych Babicach. Wystąpi Orkiestra Sinfonia Viva oraz Chór Archikatedry Warszawskiej. Szczegóły na stronie www.chopinfestiwal.wilkomirski.org.pl


III BABICKI ZLOT POJAZDÓW ZABYTKOWYCH Impreza nie tylko dla fanów oldmobili – 27 czerwca na terenie Pałacu Lasotów, ul. Warszawska 289, Zielonki Parcele. Rejestracja zawodników: 9.00 – 11.00. Start pojazdów z Zielonek do Leszna o godz. 11.00. Rozstrzygnięcie konkursu w Lesznie o 12.30. Powrót z Leszna – godz. 13.00. Po godz. 14.00 rozstrzygnięcie konkursu na najładniejszy, najstarszy i wyjątkowy pojazd Zlotu, a także wręczenie pucharów i poczęstunek. Tel. do koordynatora: 501-170-466


RODZINNY PIKNIK PAŁACOWY Już 27 czerwca rodzice będą mogli odpocząć i szlachecko pobiesiadować, a dzieci - wziąć udział w warsztatach edukacyjnych, konkursach i poszukiwaniu skarbów. Więcej szczegółów www.palaclasotow.pl. Zapraszamy od 13:00 do 20:00, Pałac Lasotów, ul. Warszawska 289, Zielonki Parcele.


AKCJA KRWIODAWSTWA Najbliższa Akcję Krwiodawstwa odbędzie się 28 czerwca w godz. 9.00 - 12.30 na parkingu przed Urzędem Gminy Izabelin – Izabelin C, ul. 3-go Maja 42. Prosimy pamiętać o dokumencie tożsamości ze zdjęciem, numerem PESEL oraz adresem zamieszkania, a także o spożyciu lekkostrawnego posiłku. Akcję organizuje Międzygminny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK „FLORIAN”.
RAJD NORDIC WALKING  Zapraszamy na rajd nordic walking z przewodnikiem z Kampinoskiego Parku Narodowego, który odbędzie się 29 czerwca o godz. 9.00 w Truskawiu na „Mokrych Łąkach”. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Informacje i zapisy: 606 225 863 lub pod adresem senior@fundacjakim.pl

-- SPORT --

GRAND PRIX STARE BABICE W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ 2015 Zapraszamy na kolejny turniej - już 27 czerwca 2015. Zapisy w dniu turnieju od godz. 10:30 do 11:00. Wcześniejsze zapisy mailowo pod adresem: cezary.debkowski@gmail.com - prosimy wpisywać imiona i nazwiska zawodników oraz podawać numer kontaktowy do jednej z osób.
Składamy dzieciom życzenia wspaniałych, radosnych wakacji. Do zobaczenia we wrześniu!

19 czerwca 2015 Nr 444

--- GMINA, URZĄD, TEREN ---

WAKACYJNY ROZKŁAD JAZDY Od dnia 1 lipca w związku ze zmniejszonym ruchem pasażerskim w okresie letnich wakacji szkolnych planowane jest wprowadzenie rozkładów wakacyjnych linii autobusowych obsługujących teren naszej gminy. Szczegółowy rozkład jazdy będzie dostępny na stronie internetowej Zarządu Transportu Miejskiego www.ztm.waw.pl


ODPADY Od 29 czerwca SITA zacznie zbierać swoje pojemniki, a nowy operator będzie podstawiać własne. Odpady będą teraz odbierane od godziny 6.00. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) otwarty jest: wtorek i czwartek w godzinach 14.00-18.00 oraz w sobotę między 12.00 a 16.00. Odpady muszą być umieszczone w kontenerach. Więcej informacji można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska: (22) 722 90 06


SZKOLENIE Stowarzyszenie ,,Między Wisłą a Kampinosem’’ serdecznie zaprasza mieszkańców, samorządowców oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w bezpłatnym szkoleniu ,,PARTYCYPACJA, LIDERZY I ANIMACJA W ŚRODOWISKU LOKALNYM’’ Szkolenie odbędzie się dnia 23 czerwca od godz. 9:00 w siedzibie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133 (sala konferencyjna). Zgłoszenia do udziału w szkoleniu przyjmowane będą do dnia 19 czerwca. Tel. 22 794 04 88, e-mail: biuro@lgdkampinos.pl.


ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Gmina Stare Babice we współpracy z PWZ zaprasza zainteresowanych do udziału w warsztatach dla przedstawicieli organizacji pozarządowych w dniu 23 czerwca o godz. 17.00 w sali konferencyjnej w nowym budynku UG, ul. Rynek 21. Tematyka szkoleń: rozliczanie dotacji, ochrona danych osobowych, ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc obowiązują zapisy. Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie imienia, nazwiska, nazwy organizacji oraz danych do kontaktu na adres: magda.k@bia.pl lub kpiecho@pwz.pl. Zgłoszenia przyjmowane są do poniedziałku 22 czerwca.


WYBORY ŁAWNIKÓW Rada Gminy Stare Babice przystępuje do wyborów ławników do sądów powszechnych na kadencję 2016-2019. Karty zgłoszenia, szczegółowe informacje w sprawie wyborów i przyjmowanie zgłoszeń: UG Stare Babice, pokoje nr 15 i 28 w godzinach pracy urzędu. Tel. 22 730-80-15; 22 730-80-28. Kartę zgłoszenia można pobrać także za pośrednictwem internetu na stronach oznaczonych: www.ms.gov.pl  lub www.bip.babice-stare.waw.pl. Nieprzekraczalny termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca.


REORGANIZACJA RUCHU W związku z pracami budowlanymi od 16 czerwca zamknięte jest przejście ścieżką do szkoły na tyłach nowego budynku urzędu.


BUDŻET PARTYCYPACYJNY Przyjęto projekty budżetu partycypacyjnego. Łączna wartość zaopiniowanych pozytywnie projektów w budżecie partycypacyjnym nie przekroczyła ustalonych limitów kwot dla poszczególnych obszarach. Oznacza to, że wbrew wcześniejszym przypuszczeniom, nie będzie trzeba przeprowadzać głosowania – wszystkie zaakceptowane projekty zostaną włączone do realizacji. Zespół gminny wnioskował też o włączenie do budżetu przyszłorocznego także tych projektów, które odpadły przez błędy formalne. Lista projektów pozytywnie zweryfikowanych do wykonania w ramach budżetu partycypacyjnego w 2016 dostępna jest na www.stare-babice.pl

WYDARZENIA

WIANKI 2015 Plenerowa impreza „Noc Kupały - WIANKI 2015 w Bliznem Jasińskiego” odbędzie się 20 czerwca w godz. 17.00-22.00 w Bliznem Jasińskiego przy ul. Kościuszki. W programie liczne atrakcje: wróżbita Antonio, zabawa taneczna z DJ-em, konkurs na ciasto własnego wypieku, konkurs plecenia i puszczania wianków oraz pokaz tańców celtyckich. O 19.00 wystąpi Teatr WIDMO z pokazem tańca ognia. W konkursie na wianek, należy gotowy złożyć 20 czerwca do godz. 18.00 w namiocie „Stowarzyszenia Odkrywamy Świat”.


III BABICKI ZLOT POJAZDÓW ZABYTKOWYCH Impreza nie tylko dla fanów oldmobili – 27 czerwca na terenie Pałacu Lasotów, ul. Warszawska 289, Zielonki Parcele. Rejestracja zawodników: 9.00–11.00. Start pojazdów z Zielonek do Leszna o godz. 11.00. Rozstrzygnięcie konkursu w Lesznie o 12.30. Powrót z Leszna – godz. 13.00. Po godz. 14.00 rozstrzygnięcie konkursu na najładniejszy, najstarszy i wyjątkowy pojazd Zlotu, a także wręczenie pucharów i poczęstunek. Tel. do koordynatora: 501-170-466.


RODZINNY PIKNIK PAŁACOWY Już 27 czerwca rodzice będą mogli odpocząć i szlachecko pobiesiadować, a dzieci - wziąć udział w warsztatach edukacyjnych, konkursach i poszukiwaniu skarbów. Więcej szczegółów www.palaclasotow.pl. Zapraszamy od 13:00 do 20:00, Pałac Lasotów, ul. Warszawska 289, Zielonki Parcele.


AKCJA KRWIODAWSTWA Najbliższa Akcję Krwiodawstwa odbędzie się 28 czerwca w godz. 9.00 - 12.30 na parkingu przed Urzędem Gminy Izabelin – Izabelin C, ul. 3-go Maja 42. Prosimy pamiętać o dokumencie tożsamości ze zdjęciem, numerem PESEL oraz adresem zamieszkania, a także o spożyciu lekkostrawnego posiłku. Akcję organizuje Międzygminny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK „FLORIAN”.

--- SPORT ----

RAJD ROWEROWY GMINY STARE BABICE Zapraszamy na wspólne zmagania rowerowe. Rajd Rowerowy Gminy Stare Babice startuje 20 czerwca 2015. Miejsce startu można sobie wybrać – Stare Babice, ul. Rynek 32, lub Plac Chopina w Borzęcinie Dużym. Trasa rajdu w większości przebiega przez malownicze tereny Kampinoskiego Parku Narodowego. Meta Rajdu – Plac Chopina w Borzęcinie Dużym. Organizator prosi o zapoznanie się z regulaminem oraz pobranie i wypełnienie karty zgłoszenia na stronie www.gosirstarebabice.pl.


II SPOTKANIE KSJ 20 i 21 czerwca w Stajni SAWANKA odbędzie się II spotkanie w ramach Kampinoskich Spotkań Jeździeckiech. Adres: Truskaw, ul. Północna 100, 05-080. Szczegóły www.ksj.waw.pl.

12 czerwca 2015 Nr 443

    ----- GMINA, URZĄD, TEREN  -----  

SZKOLENIE Stowarzyszenie ,,Między Wisłą a Kampinosem’’ serdecznie zaprasza mieszkańców, samorządowców oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w bezpłatnym szkoleniu ,,PARTYCYPACJA, LIDERZY I ANIMACJA W ŚRODOWISKU LOKALNYM’’ Szkolenie odbędzie się dnia 23 czerwca od godz. 9:00 w siedzibie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133 (sala konferencyjna). Zgłoszenia do udziału w szkoleniu przyjmowane będą do dnia 19 czerwca. Liczba miejsc ograniczona. Tel. 22 794 04 88, e-mail: biuro@lgdkampinos.pl.


ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Gmina Stare Babice we współpracy z PWZ zaprasza zainteresowanych do udziału w warsztatach dla przedstawicieli organizacji pozarządowych w dniu 23 czerwca o godz. 17.00 w sali konferencyjnej w nowym budynku UG, ul. Rynek 21. Tematyka szkoleń: rozliczanie dotacji, ochrona danych osobowych, ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc obowiązują zapisy. Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie imienia, nazwiska, nazwy organizacji oraz danych do kontaktu na adres: magda.k@bia.pl lub kpiecho@pwz.pl. Zgłoszenia przyjmowane są do poniedziałku 22 czerwca.


WYBORY ŁAWNIKÓW Rada Gminy Stare Babice przystępuje do wyborów ławników do sądów powszechnych na kadencję 2016-2019. Karty zgłoszenia, szczegółowe informacje w sprawie wyborów i przyjmowanie zgłoszeń: UG Stare Babice, pokoje nr 15 i 28 w godzinach pracy urzędu. Tel. 22 730-80-15; 22 730-80-28. Kartę zgłoszenia można pobrać także za pośrednictwem internetu na stronach oznaczonych: www.ms.gov.pl  lub www.bip.babice-stare.waw.pl. Nieprzekraczalny termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca.

  -----  WYDARZENIA  -----    

XXIII POWIATOWY KONKURS MUZYCZNY STARE BABICE 2015 Weź udział w dorocznym Powiatowym Konkursie Muzycznym w kategoriach soliści lub zespoły. Wystarczy w porozumieniu ze swoim nauczycielem gry na instrumencie i rodzicami wybrać dwa utwory, ze strony internetowej www.wilkomirski.org.pl pobrać formularz zgłoszeniowy, wypełnić go i do piątku 12 czerwca przesłać na adres: dis@plusnet.pl. Na laureatów czekają liczne nagrody i wyróżnienia. Więcej szczegółów na stronie www.wilkomirski.org.pl.


GALIMATIAS Kolejna impreza artystyczna z cyklu Galimatias odbędzie się 12 czerwca o godz. 19.00 w Szkole podstawowej w Starych Babicach. Tym razem dzieci zajmą się interpretacją tekstów Hansa Christiana Andersena.


II RODZINNY TURNIEJ TENISA Z PIKNIKIEM KampinoSport & SPA zaprasza 13 czerwca (sobota) na godz. 10.00. W programie: turniej tenisa dla dzieci oraz dla dorosłych, zabawy i animacje na świeżym powietrzu, konsultacje z kosmetologiem oraz masaż, zajęcia fitness, mecz piłki nożnej Dzieci vs Rodzice oraz pyszny grill. Na najlepszych czekają atrakcyjne nagrody.


SPOTKANIE OT!WARTE Stowarzyszenie Kuźnia Przyjaźni zaprasza miłośników literatury na spotkanie z Pawłem Beręsewiczem, autorem książek „Kiedy chodziłem z Julką Maj”, „Jak zakochałem Kaśkę Kwiatek”, „Noskawery”. Spotkanie odbędzie się 15 czerwca o godz. 11.00 w Szkole Podstawowej w Starych Babicach.


WIANKI 2015 Plenerowa impreza „Noc Kupały - WIANKI 2015 w Bliznem Jasińskiego” odbędzie się 20 czerwca w godz. 17.00-22.00 w Bliznem Jasińskiego przy ul. Kościuszki. W programie liczne atrakcje: wróżbita Antonio, zabawa taneczna z DJ-em, konkurs na ciasto własnego wypieku, konkurs plecenia i puszczania wianków oraz pokaz tańców celtyckich. O 19.00 wystąpi Teatr WIDMO z pokazem tańca ognia.


KONKURS CIAST I WIANKÓW W ramach imprezy pn. "Noc Kupały - WIANKI 2015 w Bliznem Jasińskiego" odbędą się konkursy na "Ciasto własnego wypieku" oraz na wianek świętojański. W konkursie na ciasto, po zapoznaniu się z regulaminem, należy wypełnienić formularz zgłoszeniowy i dostarczyć go do dnia 17 czerwca pocztą mailową na adres: promocja@stare-babice.waw.pl lub osobiście do sołtysa Bliznego Jasińskiego lub sołtysa Bliznego Łaszczyńskiego. W konkursie na wianek, należy gotowy złożyć 20 czerwca do godz. 18.00 w namiocie „Stowarzyszenia Odkrywamy Świat”.


RODZINNY PIKNIK PAŁACOWY Już 27 czerwca rodzice będą mogli odpocząć i szlachecko pobiesiadować, a dzieci - wziąć udział w warsztatach edukacyjnych, konkursach i poszukiwaniu skarbów. W ramach pikniku - III Babicki Zlot Pojazdów Zabytkowych oraz Turniej Nalewek. Więcej szczegółów www.palaclasotow.pl . Zapraszamy od 13:00 do 20:00.

 -----  SPORT  -----

STREETBALL CHALLENGE 2015 13 czerwca 2015 odbędzie się kolejny Streetball Challenge Stare Babice. Zapraszamy do Borzęcina Dużego do Strefy Rekreacji Dziecięcej. Łączna pula nagród to 4800 zł! Start rozgrywek o godz. 11.00. Dodatkowe atrakcje: konkurs wsadów do kosza, rzutów za 3 punkty, konkurs Big Shot/rzutu z połowy, pokaz freestyle. Na gramofonach DJ CNR/Wielkie Joł, prowadzenie Wujek Samo Zło. Więcej na www.gosirstarebabice.waw.pl.


II SPOTKANIE KSJ 20 i 21 czerwca w Stajni SAWANKA odbędzie się II spotkanie w ramach Kampinoskich Spotkań Jeździeckiech. Zgłoszenia przyjmowane są od wtorku 9.06 do czwartku 18.06.2015 do godz. 20.00 przez biuro zawodów wg kolejności przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: www.ksj.waw.pl/formularz-zgłoszeniowy. Adres: Truskaw, ul. Północna 100, 05-080. Szczegóły www.ksj.waw.pl.

8 czerwca 2015 Nr 442

------- GMINA, URZĄD, TEREN ----------


BUDŻET PARTYCYPACYJNY Głosowanie w sprawie projektów wybranych przez zespół oceniający odbędzie się w dniach 15 – 26 czerwca 2015. Głosujemy zaznaczając na karcie krzyżykiem jeden z projektów. Każdy mieszkaniec będzie mógł wybrać dowolny projekt, w dowolnie wybranym przez siebie obszarze terytorialnym. Więcej informacji: www.stare-babice.pl lub w UG Stare Babice.


ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Gmina Stare Babice we współpracy z PWZ zaprasza zainteresowanych do udziału w warsztatach dla przedstawicieli organizacji pozarządowych w dniu 23 czerwca o godz. 17.00 w sali konferencyjnej w nowym budynku UG, ul. Rynek 21. Tematyka szkoleń: rozliczanie dotacji, ochrona danych osobowych, ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc obowiązują zapisy. Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie imienia, nazwiska, nazwy organizacji oraz danych do kontaktu na adres: magda.k@bia.pl lub kpiecho@pwz.pl. Zgłoszenia przyjmowane są do poniedziałku 22 czerwca.


WYBORY ŁAWNIKÓW Rada Gminy Stare Babice przystępuje do wyborów ławników do sądów powszechnych na kadencję 2016-2019. Karty zgłoszenia, szczegółowe informacje w sprawie wyborów i przyjmowanie zgłoszeń: UG Stare Babice, pokoje nr 15 i 28 w godzinach pracy urzędu. Tel. 22 730-80-15; 22 730-80-28. Kartę zgłoszenia można pobrać także za pośrednictwem internetu na stronach oznaczonych: www.ms.gov.pl  lub www.bip.babice-stare.waw.pl. Nieprzekraczalny termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca.

-------- WYDARZENIA -----------

XXIII POWIATOWY KONKURS MUZYCZNY STARE BABICE 2015 Uczysz się grać na dowolnym instrumencie muzycznym i nie masz ukończonych 18 lat? Weź udział w dorocznym Powiatowym Konkursie Muzycznym w kategoriach soliści lub zespoły. Wystarczy w porozumieniu ze swoim nauczycielem gry na instrumencie i rodzicami wybrać dwa utwory, ze strony internetowej www.wilkomirski.org.pl pobrać formularz zgłoszeniowy, wypełnić go i do piątku 12 czerwca przesłać na adres: dis@plusnet.pl. Na laureatów czekają liczne nagrody i wyróżnienia oraz występ na Koncercie Laureatów, który odbędzie się w niedzielę 21 czerwca w sali koncertowej I Gminnego Gimnazjum w Koczargach Starych o godzinie 18.00. Więcej szczegółów na stronie www.wilkomirski.org.pl. Przesłuchania konkursowe odbędą się w sali koncertowej im. prof. Kazimierza Wiłkomirskiego, Stare Babice ul. Polna 40 (budynek szkoły podstawowej).


WIANKI 2015 Plenerowa impreza „Noc Kupały - WIANKI 2015 w Bliznem Jasińskiego” odbędzie się 20 czerwca w godz. 17.00-22.00 w Bliznem Jasińskiego przy ul. Kościuszki. W programie liczne atrakcje: wróżbita Antonio, zabawa taneczna z DJ-em, konkurs na ciasto własnego wypieku, konkurs plecenia i puszczania wianków oraz pokaz tańców celtyckich. O 19.00 wystąpi Teatr WIDMO z pokazem tańca ognia.


KONKURS CIAST W ramach inmprezy pn. "Noc Kupały - WIANKI 2015 w Bliznem Jasińskiego" odbędzie się konkurs na "Ciasto własnego wypieku" Organizatorami konkursu są Rada Sołecka wsi Blizne Jasińskiego oraz Rada Sołecka wsi Blizne Łaszczyńskiego. Po zapoznaniu się z regulaminem, należy wypełnienić formularz zgłoszeniowy i dostarczyć go do dnia 17 czerwca pocztą mailową na adres: promocja@stare-babice.waw.pl lub osobiście do sołtysa Bliznego Jasińskiego - pani Ewy Kawczyńskiej (pod adres l. Hubala Dobrzańskiego 33) lub Sołtysa Bliznego Łaszczyńskiego - pana Krzysztofa Wąsikowskiego (pod adres Łaszczyńskiego 10).


------ SPORT -------


BIEGI PRZEŁAJOWE O PUCHAR STAROSTY I WÓJTA GMINY Zapraszamy na imprezę biegową skierowaną do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Impreza odbędzie się 11 czerwca w Zielonkach Parcelach przy ul. Zachodniej 2. W programie także pokazy ratownictwa medycznego, pokazy z policyjnymi psami tropiącymi oraz losowaie nagród. Organizatorem zawodów jest Powiat Warszawski Zachodni. Szegóły na www.wilkomirski.org.pl.


STREETBALL CHALLENGE 2015 13 czerwca 2015 odbędzie się kolejny Streetball Challenge Stare Babice. Zapraszamy do Borzęcina Dużego do Strefy Rekreacji Dziecięcej. Łączna pula nagród to 4800 zł! Start rozgrywek o godz. 11.00. Dodatkowe atrakcje: konkurs wsadów do kosza, rzutów za 3 punkty, konkurs Big Shot/rzutu z połowy, pokaz freestyle. Na gramofonach DJ CNR/ Wielkie Joł, prowadzenie Wujek Samo Zło. Więcej na www.gosirstarebabice.waw.pl.


II Spotkanie KSJ 20 i 21 czerwca w Stajni SAWANKA odbędzie się II spotkanie w ramach Kampinoskich Spotkań Jeździeckiech. Zgłoszenia przyjmowane są od wtorku 9.06 do czwartku 18.06.2015 do godz. 20.00 przez biuro zawodów wg kolejności przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: www.ksj.waw.pl/formularz-zgłoszeniowy. Adres: Truskaw, ul. Północna 100, 05-080. Szczegóły www.ksj.waw.pl.

Załącznik: