Serwis Informacyjny - luty 2014

Drukuj

21 lutego 2014 Nr 389

Kwalifikacja Wojskowa Minister Spraw Wewnętrznych oraz Minister Obrony Narodowej w Rozporządzeniu z dnia 12 listopada 2013 roku ustalili czas trwania kwalifikacji wojskowej w roku 2014. W Gminie Stare Babice kwalifikacja odbędzie się w dniach 5-7 marca br.  Celem kwalifikacji jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających obowiązkowi oraz osób powyżej 18. Roku życia zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby. Siedzibą Komisji Kwalifikacyjnej, a tym samym miejscem, gdzie należy się zgłaszać jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej BIOVENA Sp. z o.o. w Ożarowie Mazowieckim na ul. Poznańskiej 127. Numer kontaktowy do Przewodniczącego Komisji Lekarskiej: (22) 733 72 75. Przypomina się, że do kwalifikacji wojskowej wzywa się w pierwszej kolejności:

  • mężczyzn urodzonych w 1995r.
  • mężczyzn urodzonych w latach 1990-1994, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do służby wojskowej

Osoby stawiające się do kwalifikacji proszone są o zabranie dowodu tożsamości, aktualnego zdjęcia 3x4 cm, dokumentację potwierdzającą poziom wykształcenia i posiadane kwalifikacje zawodowe, zaświadczenie o pobieraniu nauki, ewentualnie dokumentu poświadczającego przyczyny niestawienia się w poprzednim terminie, dokumentację medyczną, wyniki badań specjalistycznych. Niestawienie się grozi sankcą grzywny lub przymusowego doprowadzenia do kwalifikacji. Więcej szczegółów na stronie www.stare-babice.pl
Zbiórka publiczna Na wniosek Komitetu „Pomoc Rodzinie Mroczków” prowadzona jest zbiórka publiczna na rzecz rodziny Mroczków. Celem jej jest udzielenie finansowej pomocy na odbudowę spalonego domu i zapewnienie wyposażenia. Dobrowolne wpłaty pieniężne można uiszczać na konto bankowe  utworzone przez Komitet „Pomoc Rodzinie Mroczków” od 14 lutego do 30 września br.
Rachunek bankowy: WBS O/Stare Babice nr 51 8015 0004 0039 6800 2030 0001


IV Półmaraton im. Janusza Kusocińskiego 24 sierpnia 2014 roku odbędzie się czwarta edycja imprezy upamiętniającej sylwetkę wybitnego sportowca i olimpijczyka. Zapisy już trwają, a limit miejsc wynosi 1000 osób. Hasło tegorocznej edycji brzmi „Przestrzeń, swoboda, wolność! Poczuj moc trasy Kusocińskiego!”. Pólmaraton to wyjątkowy bieg na dystansie 21 097 metrów, którego trasa przebiega przez teren 3 gmin Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Start zlokalizowany jest w Błoniu, a meta w Borzęcinie Dużym. Zapisy i więcej informacji na stronie www.polmaraton.pwz.pl oraz na stronie www.maratonypolskie.pl.


„Niebieski Tydzień” W dniach 24-28 lutego br. odbędzie się „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Celem jest udzielenie bezpłatnej pomocy i wsparcia ofiarom lub świadkom przemocy w rodzinie.   W Komendzie Powiatowej Policji w Starych Babicach przy ul. Warszawskiej 276 będą dyżurować: p. Wanda Morawska, Certyfikowany Konsultant w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, oraz policjanci, którzy udzielą porad z zakresu prawa i wiktymologii. Terminy dyżurów: 24,25, 26, 27 i 28 lutego w godz. 10.00 – 14.00


Zmiana numeru konta na opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi Urząd Gminy Stare Babice zawiadamia, że 11 lutego 2014r. uruchomiono subkonto do dotychczasowego konta bankowego przeznaczone do wnoszenia opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi. Numer subkonta Gminy Stare Babice w Warszawskim Banku Spółdzielczym O/Stare Babice:     
34 8015 0004 0300 1124 2030 0134
WBS O/Stare Babice Gmina Stare Babice nr ID...
Dotychczasowy numer jest aktywny i wszystkie dokonane na niego wpłaty są uznawane! Korzystanie z nowego numeru konta usprawni weryfikację opłat, zatem prosimy o korzystanie ze starego rachunku najpóźniej do końca maja br.


Dyżur Urzędu Skarbowego w gminie w sprawie zeznań podatkowych za 2013 r. Dnia 19 marca br. (środa) pracownicy Urzędu Skarbowego Warszawa - Bielany będą udzielać porad mieszkańcom naszej gminy w sprawie rocznych zeznań podatkowych za 2013r. (PIT36, PIT37). Konsultacji będą udzielać w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice przy ul. Rynek 32 (I piętro) w sali im. S. Zająca, w godzinach 10.00 -15.00. Podczas dyżuru pracownicy US będą wydawać druki zeznań podatkowych, pomagać przy wypełnianiu tych druków (zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej) oraz przyjmować druki już wypełnione.


Rekrutacja do przedszkoli W marcu odbędą się zapisy dzieci do przedszkoli w Starych Babicach, Bliznem Jasińskiego oraz Borzęcinie Dużym na rok szkolny 2014/2015. Wnioski zgłoszeń dla nowych dzieci będą wydawane od 3 do 31 marca br. w sekretariatach wymienionych przedszkoli. Wypełniają je rodzice lub opiekunowie prawni, natomiast miejsce pracy poświadcza zakład pracy lub właściwy Urząd. Wypełnione wnioski należy złożyć do 31 marca 2014. Deklaracje kontynuowania pobytu dzieci już uczęszczających należy składać w sekretariatach od 10 do 24 lutego 2014r. Harmonogram rekrutacji oraz wnioski zgłoszeń dostępne są również na stronie www.babice-stare.pl Listy dzieci przyjętych wywieszone zostaną na tablicach informacyjnych 23 kwietnia 2014r.

Załącznik: 

14 lutego 2014 Nr 388

Konkurs „Wolontariusz roku 2014” Stowarzyszenie Odkrywamy Świat i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Babicach ogłaszają konkurs. Intencją organizatorów jest, aby przyznawany corocznie tytuł stał się prestiżowym wyróżnieniem dla osób podejmujących woluntarystyczną działalność na terenie gminy. Honorowy patronat objął Wójt Gminy Stare Babice. Zgłoszenia należy przesyłać:

  • na adres Stowarzyszenie Odkrywamy Świat, ul. Akacjowa 12, 05-080 Koczargi Stare lub Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Rynek 21, 05-082 Stare Babice
  • drogą mailową z dopiskiem „Wolontariusz Roku 2014” na
    hdo.odkrywamy.swiat@gmail.com  lub  gops@stare-babice.waw.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 12 listopada 2014 r. o godzinie 15.00.


Zmiana numeru konta na opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi Urząd Gminy Stare Babice zawiadamia, że 11 lutego 2014 r. uruchomiono subkonto do dotychczasowego konta bankowego przeznaczone do wnoszenia opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Numer subkonta Gminy Stare Babice w Warszawskim Banku Spółdzielczym O/Stare Babice:
34 8015 0004 0300 1124 2030 0134
WBS O/Stare Babice Gmina Stare Babice nr ID...

Dotychczasowy numer jest aktywny i wszystkie dokonane na niego wpłaty są uznawane! Korzystanie z nowego numeru konta usprawni weryfikację opłat, zatem prosimy o korzystanie ze starego rachunku najpóźniej do końca maja br.


Akcja krwiodawstwa Wszystkie osoby chętne do oddawania krwi zapraszamy w niedzielę 16 lutego 2014 w godzinach 9.00 - 12.30. Ambulans zostanie ustawiony przed siedzibą Ochotniczej Straży Pożarnej w Laskach przy ul. Partyzantów 30. Zainteresowani proszeni są o spożycie lekkostrawnego posiłku i zabranie ze sobą dokumentu tożsamości ze zdjęciem, numerem PESEL oraz adresem zamieszkania.


Konkurs historyczny „Ocalmy lokalną historię” Zapraszamy do udziału w konkursie, którego założeniem jest zainteresowanie mieszkańców lokalną historią oraz tworzenie ciekawego przekazu dotyczącego przeszłości gmin należących do Lokalnej Grupy Działania „Między Wisłą a Kampinosem” (Brochów, Kampinos, Leszno, Błonie, Ożarów Mazowiecki, Stare Babice, Izabelin, Czosnów i Leoncin). Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu pracy poświęconej zagadnieniom historycznym związanym z wybraną gminą LGD w jednej pośród kategorii:

  • miejsca, ludzie wydarzenia związane z moją gminą we wspomnieniach mieszkańców
  • gminne archiwalia – stare fotografie, mapy, filmy, pamiątki rodzinne związane z gminą

Więcej informacji w aplikacji konkursowej www.apps.facebook.com/666531916731367Rozstrzygnięcie konkursu Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stare Babice z zakresu wspierania i upowszechniania działań kulturalnych rozstrzygnięty. Wybranych zostało 14 ofert. Szczegóły na stronie http://.stare-babice.waw.plDyżur Urzędu Skarbowego w gminie w sprawie zeznań podatkowych za 2013 r. Dnia 19 marca br. (środa) pracownicy Urzędu Skarbowego Warszawa - Bielany będą udzielać porad mieszkańcom naszej gminy w sprawie rocznych zeznań podatkowych za 2013r. (PIT36, PIT37). Konsultacji będą udzielać w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice przy ul. Rynek 32 (I piętro) w sali im. S. Zająca, w godzinach 10.00 -15.00. Podczas dyżuru pracownicy US będą wydawać druki zeznań podatkowych, pomagać przy wypełnianiu tych druków (zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej) oraz przyjmować druki już wypełnione.


Rekrutacja do przedszkoli W marcu odbędą się zapisy dzieci do przedszkoli w Starych Babicach, Bliznem Jasińskiego oraz Borzęcinie Dużym na rok szkolny 2014/2015. Wnioski zgłoszeń dla nowych dzieci będą wydawane od 3 do 31 marca br. w sekretariatach wymienionych przedszkoli. Wypełniają je rodzice lub opiekunowie prawni, natomiast miejsce pracy poświadcza zakład pracy lub właściwy Urząd. Wypełnione wnioski należy złożyć do 31 marca 2014. Deklaracje kontynuowania pobytu dzieci już uczęszczających należy składać w sekretariatach od 10 do 24 lutego 2014r. Harmonogram rekrutacji oraz wnioski zgłoszeń dostępne na stronie http://stare-babice.waw.pl Listy dzieci przyjętych wywieszone zostaną na tablicach informacyjnych 23 kwietnia 2014 r.


Załącznik: 


si_388.pdf74.87KB

7 lutego 2014 Nr 387

Uwaga rodzice! W prezencie od Gminy każdy noworoczny maluch otrzyma zestaw do nauki języka angielskiego od najmłodszych lat. Po odbiór zestawu zapraszamy do Referatu Ewidencji Ludności w Urzędzie Gminy przy ul. Rynek 21 na I piętrze.


Stypendia sportowe na rok 2014. Informujemy, że wnioski dotyczące stypendiów sportowych przyznawanych przez Wójta Gminy Stare Babice na rok 2014 należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Stare Babice, ul. Zachodnia 2, Zielonki-Parcela, do dnia 10 lutego 2014 r. Wnioski stypendialne należy składać na formularzu dostępnym na stronie www.gosirbabice.pl


Powiatowe Ferie 2014 „Zima w lesie” Serdecznie zapraszamy do udziału w Powiatowych Feriach 2014 organizowanych przez Powiat Warszawski Zachodni. Impreza odbywać się będzie w dniach 17-21 lutego 2014 r. w Gościńcu Julinek, Specjalnym Ośrodku Wychowawczym w Lesznie. Ul. Julinek 6, 05-084 Leszno. Regulamin uczestnictwa, druk zgłoszeniowy, oświadczenie rodzica dostępne na stronie www.stare-babice.pl. Celem imprezy jest propagowanie zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu wolnego z uwzględnieniem walorów turystycznych Kampinoskiego Parku Narodowego. Ponadto uczestnicy nabędą podstawowe umiejętności z zakresu jazdy konnej, impreza adresowana jest do grup zorganizowanych ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz świetlic środowiskowych.


XII edycja Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie prowadzące produkcyjną działalność rolniczą, ubezpieczone w KRUS. Konkurs przebiegać będzie w trzech etapach: regionalnym, wojewódzkim i centralnym. Celem jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. Głównym organizatorem jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Patronat honorowy objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski. Rolnicy zainteresowani udziałem w Konkursie powinni wypełnić formularz zgłoszeniowy, dostępny w placówce  terenowej KRUS Błonie ul. Targowa 3B  oraz na stronie internetowej www.krus.gov.pl. Wypełniony i podpisany formularz należy złożyć w terminie do 14 marca 2014 r. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej.


Przebudowa ulicy Klaudyńskiej. Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego podaje do publicznej wiadomości informację, że zostało wszczęte postępowanie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczącej przebudowy drogi powiatowej na odcinku ul. Klaudyńskiej w miejscowości Laski i Mościska, gm. Izabelin oraz Klaudyn, gm. Stare Babice. Starosta informuje jednoczesnie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Warszawskiego Zachodniego.


Komunikat Polskiej Grupy energetycznej PGE wprowadza zmianę sposobu przekazywania informacji o wyłączeniach prądu. Zamiast dotychczas rozwieszanych ulotek informacyjnych PGE podjęła decyzję o odstapieniu od plakatowania w terenie. Od 1-go lutego 2014 r. PGE zaprasza do korzystania ze strony internetowej oraz newslettera czyli automatycznego e-maila. Odbiorcy mogą zamówić tę usług1) na stronie internetowej www.warszawa.redystrybucja.pl Dzięki newsletterowi odnajdą informacje o możliwych w danym terenie planowanych przerwach w dostawie energii.


Sesja Rady. W dniu 30 stycznia 2014odbyła się Sesja Rady Gminy Stare Babice, na której podjęto 6 uchwał. Treść uchwał dostępna jest na stronach gminnych Biuletynu Informacji Publicznej (BIP).

Załącznik: 
si387.pdf91.68KB