Rozwój dostępu do e-usług publicznych

Drukuj

Rozwój e-usług publicznych w Gminie Stare Babice

"Rozwój dostępu do e-usług publicznych w Gminie Stare Babice"

Urząd Gminy Stare Babice mając na uwadze rosnące wymagania technologiczne w zakresie obsługi mieszkańców, które narzuciła nam ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, oraz zakres dotychczasowych rozwiązań informatycznych stosowanych w codziennej pracy, zrealizował kompleksowy projekt unijny w zakresie rozwoju usług elektronicznych.

Wartość projektu wyniosła 912.090,29 zł., a przyznane dofinansowanie to 748.752,72. zł pochodziło z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt był realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Priorytet II "Przyśpieszenie e-rozwoju Mazowsza" Działanie 2.2. "Rozwój e-usług".

Na podstawie przeprowadzonych audytów, określono zakres niezbędnych modyfikacji i rozbudowy, zarówno w tzw. hardware jak i software, (w zakresie sprzętu komputerowego i oprogramowania).

W ramach projektu sfinansowano zakup oprogramowania pozwalającego zdigitalizować (przetworzyć w formie elektronicznej) obieg spraw i dokumentów w pracy Urzędu (tzw. EZD). Dokonano integracji systemów bazodanowych (przede wszystkim związanych z aspektami finansowymi działania Gminy i Urzędu) oraz zakupiono specjalistyczne oprogramowanie dziedzinowe, wspierające pracę referatów urzędu.

Zakupiono także profesjonalne urządzenia serwerowe celem migracji istniejących systemów bazodanowych na jedną, wydajną platformę sprzętową oraz dwa infokioski z dostępem do Internetu.