GOSiR

Drukuj

Gminny Ośrodek Sportu
i Rekreacji Stare Babice

ul. Południowa 2B, Zielonki-Parcela
05-082 Stare Babice

telefon: 48 22 487 1844

e-mail: gosir@stare-babice.waw.pl

www.gosirstarebabice.pl

Strona GOSiR na Facebooku >>>


Radio Niepokalanów - audycje samorządowePosłuchaj >>> Audycja nadana 17.10.2015 >>>

O Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Starych Babicach mówi kierownik GOSiR-u Jarosław Płóciennik w wywiadzie Marioli Marczak-Grzybek


Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Stare Babice został powołany uchwałą nr X/63/11 Rady Gminy Stare Babice z dnia 1 września 2011r. Rozpoczął swoją działalność z dniem 1 stycznia 2012 r.

Głównym zadaniem Ośrodka jest zarządzanie gminnymi obiektami sportowymi i rekreacyjnymi oraz zaspokajanie potrzeb lokalnej społeczności w zakresie sportu i rekreacji, a także upowszechniania kultury fizycznej na terenie gminy Stare Babice.

Główne cele działalności GOSiR-u:

  • Propagowanie, inicjowanie, popieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w jak najszerszej formie;    
  • Tworzenie bazy sportowej umożliwiającej uprawianie sportu oraz rekreację ruchową;    
  • Organizowanie i prowadzenie działalności informacyjno - reklamowej, promującej sport  i sportowy styl życia;    
  • Prowadzenie działalności szkoleniowej z zakresu sportu i rekreacji;    
  • Organizacja imprez z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji.    
  • Udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej.

Współpracujemy:

  • Gminnymi placówkami oświatowymi;    
  • Stowarzyszeniami kultury fizycznej i organizacjami sportowymi działającymi na terenie gminy Stare Babice;    
  • Krajowymi związkami sportowymi, instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz propagowania kultury fizycznej i sportu.

www.gosirstarebabice.pl