archiwum Serwis - PAŹDZIERNIK 2013

Drukuj

25 października 2013 nr 380

SESJA RADY. W dniu 30 października 2013 o godz. 14:00 odędzie się  XXXII Sesji Rady Gminy, podczas której radni będą rozpatrywać 10 uchwał.  Z tematami sesji  można zapoznać się na tablicach ogłoszeniowych sołtysów oraz na stronie internetowej www.bip.babice-stare.waw.pl

GMINNY PRZETARG. Wójt Gminy Stare Babice ogłasza ustny przetarg  nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Borzęcin Duży o pow. 0,3026 przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną MN2 i  usługi celu publicznego-U1. Cena wywoławcza 730 000,00 zł. Cena wadium – 5% ceny wywoławczej.  Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia  5 listopada  2013 r.  do godz. 1000 w  sekretariacie Urzędu Gminy Stare Babice ul. Rynek 32 (pok. 18). Zainteresowani przetargiem  mogą uzyskać informację w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami  (pok. nr 32, nr tel. 22-722-91-39) lub na stronie internetowej www.bip.stare-babice. waw.pl.

BEZPŁATNE SZCZEPIENIA PRZECIW GRYPIE. Od 10 września 2013 r. rozpoczęła się realizacja "Programu bezpłatnych szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Stare Babice powyżej 65 roku życia na lata 2012-2016". Szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców powyżej 65 roku życia zameldowanych w Gminie Stare Babice (na pobyt stały lub czasowy) wykonywane są BEZPŁATNIE w dwóch punktach szczepień:  1) NZOZ Medicor - Centrum Zdrowia punkt szczepień w Borzęcinie Dużym ul. Warszawska 818 od poniedziałku do piątku,  w godz. od 8.00 do 18.00. Zapisy pod nr telefonu: 22 752 08 28.   2) NZOZ Centrum Medyczne SORNO punkt szczepień w Starych Babicach ul. Rynek 21;  od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 do 18.00 Zapisy pod nr telefonu: 22 722 90 02; 22 722 92 76. Szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców powyżej 65 roku życia będą wykonywane do 15 grudnia 2013 r.  W przypadku, gdy liczba zgłoszonych na szczepienia mieszkańców powyżej 65 roku życia, będzie większa niż 200 osób (w obu punktach szczepień) - Gmina Stare Babice pokryje koszt zakupu dodatkowych szczepionek dla 50 osób (łącznie dla dwóch NZOZ).

ZAJĘCIA DLA DZIECI I DOROSŁYCH. Kawiarnia artystyczna kolory kawy przygotowała kilka propozycji dla dzieci  i dorosłych. W każdy piątek godz. 16.30 lekcje języka angielskiego. Zajęcia językowe autorską metodą MAŁA LINGUA, wykorzystuj baśniowy motyw rodziny Blabbers z krainy Livendell. Poznając przygody Blabbersów dzieci uczą się mówić pełnymi zdaniami oraz przygotowują się do komunikacji w naturalnym środowisku językowym. Podczas zajęć pracują na autorskich materiałach dydaktycznych MAŁA LINGUA, m.in.: czytanki, kolorowanki, płyty CD oraz pacynki, za pomocą których będzie przeprowadzana teatralizacja. Zapisy na zajęcia pod numerem telefonu: 501 203 889 lub mailem: stare-babice@malalingua.eu. W każdą sobotę o godzinie 12.00-14.00. WARSZTATY PLASTYCZNE-100 TECHNIK PLASTYCZNYCH- zajęcia dla dzieci, młodzież i dorosłych. Zajęcia odbywają się w każdą sobotę.

Zmiana trasy linii 712.  Ze względu na remont ulicy Lutosławskiego i Szymanowskiego- wykonanie nakładek asfaltowych informujemy, że w dniach 28-31 października br. zmianie ulegnie kursowanie autobusów linii 712. Powyższa linia kursowała będzie tylko ulicą Lutosławskiego w obu kierunkach do pętli zlokalizowanej pomiędzy ulicami Straussa i Paderewskiego przy sklepie OGRODNIK. Wykonawcą przedmiotowych prac jest Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjskich Budownictwa Warszawa Zakład Robót Drogowych Sp.zo.o ul. Białołęcka 231, 03-253 Warszawa. Osobą odpowiedzialną z ramienia Wykonawcy za prowadzenie prac jest Marek Kanp telefon kontaktowy: 601-20-58-44. Szczegółowe informacje dotyczące zmienionej trasy autobusów oraz rozkładów jazdy dostępne będą na stronie internetowej www.ztm.waw.pl.

W dniu 23 października br. została otwarta przebudowana droga powiatowa nr 4126W (ul. Sienkiewicza, ul. Mościckiego)na odcinku od skrzyżowania z ul. Izabelińską w wsi Zielonki Wieś do wsi Lipków. Inwestycja była realizowana ze środków  finansowych Wojewody Mazowieckiego, Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego oraz  Gminy Stare Babice.

Konferencja "700 lat historii i kultury Babic" Wójt Gminy Stare Babice uprzejmie informuję, że w dniu 25 października 2013 r. w godz. 16:00 - 18:30 odbędzie się konferencja pn. "700 lat historii i kultury Babic". Z uwagi na duże zainteresowanie oraz ograniczoną ilość miejsc wynikających z warunków lokalowych  przebieg konferencji będzie bezpośrednio transmitowany na stronie http://www.mazowszetv.pl/. Program konferencji: 16.00 - otwarcie Konferencji przez Krzysztofa Turka - Wójta Gminy Stare Babice; 16.05 - "Historia i kultura Babic" Michał Krasucki - historyk sztuki, Prezes Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Opieki nad Zabytkami; 16.30 - "Tajemnice w ziemi ukryte, czyli zanim powstały Babice" - Łukasz Karczmarek - archeolog i pracownik Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie; 16.45 - "Baby z Babic, czyli o właścicielkach dóbr w XVIII i XIX w." - Ewa Pustoła-Kozłowska - historyk sztuki, współautorka i koordynatorka prac nad monografią Starych Babic; 17.00 - "Babice w okresie międzywojennym" - Marcin Łada - historyk i redaktor naczelny Gazety Babickiej ; 17.30- panel dyskusyjno-wspomnieniowy "Historia Babic - historią mojej rodziny" z udziałem przedstawicieli babickich rodów. Panel poprowadzi Michał Krasucki. Gorąco zachęcamy do oglądania transmitowanej Internecie  konferencji.

Załącznik: 
si378.pdf90.44KB
si379.pdf86.98KB
si280.pdf76.78KB