Zgoda Ministra Rolnictwa na przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolne

Drukuj

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że w dniu 28 sierpnia 2019 r. do Urzędu Gminy Stare Babice wpłynęła zgoda Ministra Rolnictwa na przeznaczenie gruntów rolnych klas II-III na cele nierolne. Zgoda obejmuje łącznie obszar niemal 32 hektarów, dzięki czemu możliwe będzie kontynuowanie prac nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Borzęcin Duży i Wierzbin w obszarze położonym pomiędzy ulicami Warszawską, Trakt Królewski, Spacerową i Królewicza Jakuba.

Wszystkich zainteresowanych procedurą planistyczną zachęcamy do śledzenia ogłoszeń w nadchodzących numerach Gazety Babickiej oraz na stronie internetowej Gminy Stare Babice, gdyż następnym etapem procedury planistycznej będzie wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu, podczas którego wszyscy zainteresowani będą mogli zapoznać się z projektem.