ZAWIADOMIENIE

Drukuj

10.02.2015

Wojewoda Mazowiecki zawiadamia o prowadzonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji na realizację inwestycji drogowej pn:
"Rozbudowa drogi wojewódzkiej
nr 718
relacji Borzęcin-Ołtarzew-Pruszków
na odcinku od drogi nr 580 (w m. Borzęcin) do drogi krajowej  nr 2 (w m. Ołtarzew) na terenie gmin: Stare Babice i Ożarów Mazowiecki, powiatu warszawa zachód, województwa mazowieckiego"

Szczegóły w załączniku pdf >>>