Zamówienia publiczne - ogłoszenie

Drukuj

Informujemy, że 18.11.2019 r. zostało ogłoszone postępowanie pn. „Prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Stare Babice oraz jej jednostek organizacyjnych w latach 2020-2024”. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 listopada 2019 r. Termin wykonania zamówienia - od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2024 r.