Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Stare Babice

Drukuj

Informujemy, iż wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Stare Babice odbędzie się w dniu 10 października 2019 r. o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy Stare Babice, przy ul. Rynek 21.

Tematem posiedzenia będzie:

  1. Przedstawienie wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej na działce nr 180 w Janowie – przedstawienie założeń projektu, omówienie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej oraz przedstawienie założeń w zakresie zorganizowania terenów wypoczynku i rekreacji, dostępnych dla mieszkańców gminy Stare Babice. 

(Posiedzenie zostaje zwołane na wniosek inwestora.)

Posiedzenie Komisji będzie transmitowane (kanał Urzędu Gminy Stare Babice – UGStareBabice – na serwisie informacyjnym YouTube) i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk na podstawie art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, 1309, 1696).