Skablowanie linii elektroenergetycznych w Starych Babicach i Kwirynowie

Drukuj

Szanowni Państwo,

informujemy o rozpoczynających się pracach związanych z budową sieci elektroenergetycznej SN/nN, stacji transformatorowych SN/nN w miejscowości Stare Babice i Kwirynów. Prace mają na celu poprawę bezpieczeństwa energetycznego-zmianę naziemnych linii elektroenergetycznych na podziemne. W wyniku prac, także stacja transformatorowa znajdująca się przy Szkole Podstawowej w Starych Babicach zostanie zastąpiona nowoczesną, kontenerową stacją transformatorową. Dzięki modernizacji sieci elektroenergetycznej wyeliminowane zostanie ryzyko przerw w dostawie energii elektrycznej wywołane wyładowaniami atmosferycznymi.

Zamieszczamy harmonogram planowanych prac. Przepraszamy za wszelkie niedogodności i utrudnienia, które mogą wystąpić w związku z wykonywanymi pracami.