Sieć parkingów „Parkuj i Jedź” w metropolii warszawskiej

Drukuj

Samorządy zaangażowane w rozwój metropolii warszawskiej, w skład której wchodzi m. st. Warszawa oraz 39 gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, prowadzą działania służące poprawie warunków i jakości życia jej mieszkańców. Jednym z tych działań jest realizacja projektów, mających na celu m.in. zmniejszenie poziomu emisji zanieczyszczeń i uciążliwości transportu.

Ważnym elementem realizacji tych założeń jest budowa systemu parkingów „Parkuj i Jedź”. Sieć parkingów posłuży, w szczególności mieszkańcom gmin podwarszawskich, w codziennych dojazdach do centrum, a także zachęci do podróżowania komunikacją zbiorową, gdyż głównym argumentem „za” wyborem konkretnych inwestycji było skoordynowanie ich z transportem miejskim.

Do tej pory wybudowano/przebudowano na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 26 parkingów „P&R”, które posiadają 2622 miejsca dla samochodów oraz 1124 miejsca dla rowerów. W ramach kolejnych 25 zawartych umów o dofinansowanie powstaje następne 18 parkingów. Obiekty udostępnią 2147 miejsc postojowych dla samochodów oraz 876 miejsc postojowych dla rowerów, w tym parking w Starych Babicach. Na babickim parkingu oprócz 54 miejsc dla samochodów powstały wiaty dla 40 rowerów, dwa MOR-y – miejsca obsługi rowerów oraz ciąg pieszo rowerowy na odcinku od ul. Sienkiewicza  do ul. Polnej. Inwestycję zrealizowano w ramach projektu „Budowa parkingów "Parkuj i Jedź" w gminach Ożarów Mazowiecki i Stare Babice na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego". Parking został oddany do użytkowania 16 lipca br.

Lokalizacja parkingów „Parkuj i Jedź”  jest skoordynowana
z istniejącym transportem publicznym.

Wybudowane parkingi stwarzają mieszkańcom podwarszawskich gmin możliwości bezpiecznego pozostawienia samochodów na obiektach „Parkuj i Jedź” zlokalizowanych przy węzłach przesiadkowych transportu publicznego, co ograniczy liczbę aut wjeżdżających do Warszawy.

Z bezpłatnego parkowania będą mogli korzystać podróżujący posiadający bilet komunikacji miejskiej.  Parkingi „Parkuj i Jedź” zlokalizowane w podwarszawskich gminach będą jednolicie oznakowane.

Gmina Stare Babice dopłaca do długookresowych biletów metropolitalnych komunikacji publicznej. Szczegółowe informacje można uzyskać w Kancelarii Urzędu Gminy, ul. Rynek 32,  tel. 22 722 95 81 wew. 111.

Bilet metropolitalny imienny upoważnia do jazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego (tramwaje, autobusy, metro, pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej, autobusowe linie dowozowe typu „L”, a także w ramach Wspólnego Biletu ZTM-KM-WKD). Prawo do nabycia biletu metropolitalnego przysługuje mieszkańcom gminy, którzy rozliczyli podatek dochodowy od osób fizycznych za poprzedni rok w urzędzie skarbowym wskazując w zeznaniu podatkowym gminę Stare Babice jako miejsce zamieszkania.

Oprac. Beata Tuzimek

W tekście wykorzystano materiały promocyjne Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju m. st. Warszawy

Inwestycja dofinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działania 4.3.2 „Mobilność miejska  w ramach ZIT”, Typ projektów – „Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej- „Parkingi Parkuj i Jedź””.