Roboty budowlane ul. Lutosławskiego

Drukuj

Szanowni Mieszkańcy,

roboty budowlane ul. Lutosławskiego, zostaną rozpoczęte począwszy od wykonania kanalizacji deszczowej odwadniającej jezdnię ul. Lutosławskiego. Wykonawca robót sanitarnych czeka na pozytywne uzgodnienie czasowej organizacji ruchu na ul. Lutosławskiego wraz z ul. Góreckiego. Po uzyskaniu zatwierdzonej czasowej organizacji ruchu Wykonawca rozpocznie prace w pasie drogowym. Wykonawca wyznaczył zaplecze budowy oraz przesłał materiały budowlane do zaakceptowania  przez inspektorów nadzoru inwestorskiego.

O szczegółach będziemy Państwa na bieżąco informować.

Szczegółowe informacje odnośnie postępowania przetargowego znajdą Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej.