Przyjęto projekty budżetu partycypacyjnego

Drukuj

GŁOSOWANIA NIE PRZEPROWADZA SIĘ

Lista projektów pozytywnie zweryfikowanych przez Zespół  do wykonania w ramach budżetu partycypacyjnego w 2016 r.

Obszar terytorialny 1 – Blizne Jasińskiego, Blizne Łaszczyńskiego, Lubiczów, Latchorzew

 • Doświetlenie ulic w Latchorzewie: ul. Jastrzębowskiego - 3 latarnie, ul. Janowskiego - 2 latarnie – 35 670 zł
 • Przedłużenie istniejącego chodnika na ul. Jastrzębowskiego w Latchorzewie do ul. Armii Poznań – obok posesji Jastrzębowskiego 1 – 6 150 zł
 • Zwiększenie bezpieczeństwa poprzez ograniczenie prędkości w okolicy terenu rekreacyjnego w Latchorzewie – 25 000 zł
  RAZEM – 66 820 zł

Obszar terytorialny 3 – Kwirynów, Janów, Klaudyn

 • Rozbudowa placu zabaw o urządzenia fitness w Kwirynowie – 33 692 zł
 • Kosze uliczne na śmieci – 7 500 zł
  RAZEM – 41 192 zł

Obszar terytorialny 4 – Zielonki Parcela, Zielonki Wieś, Lipków

 • Siłownia Plenerowa – 39 444 zł
  RAZEM – 39 444 zł

Obszar terytorialny 5 – Koczargi Nowe, Koczargi Nowe-Bugaj, Koczargi Stare

 • Przygotowanie placu z przeznaczeniem na plac zabaw – 30 000 zł
  RAZEM – 30 000 zł

Obszar terytorialny 6 – Wierzbin, Zalesie, Mariew i Buda, Stanisławów, Wojcieszyn

 • Utwardzenie i ogrodzenie terenu przeznaczonego na plac zabaw dla dzieci – 57 900 zł
  RAZEM – 57 900 zł

Obszar terytorialny 7 – Borzęcin Duży, Borzęcin Mały, Topolin

 • Wykonanie projektu rozbudowy oświetlenia w miejscowości Borzęcin Mały, przy ulicach przylegających do ul. Kosmowskiej – 30 000,00 zł
 • Borzęcin w dobrej kondycji – 26 850,00 zł
  RAZEM – 56 850,00 zł

Wartość wszystkich projektów – 292 206 zł

W związku z tym, że wartość w/w projektów nie przekracza kwot ustalonych dla poszczególnych obszarów terytorialnych, głosowania nie przeprowadza się, a wszystkie  pozytywnie zweryfikowane projekty zostaną wprowadzone do projektu budżetu Gminy Stare Babice na rok 2016.

DODATKOWO
Zespół wnioskuje o umieszczenie w projekcie budżetu gminy na rok 2016  niżej wymienionych projektów pozytywnie zaopiniowanych przez Komisję.

Obszar terytorialny 1 – Blizne Jasińskiego, Blizne Łaszczyńskiego, Lubiczów, Latchorzew

 • Wykonanie projektu kanalizacji deszczowej odprowadzenia wody opadowej z pasa drogi ul. H. Dobrzańskiego – 40 000 zł
 • Budowa otwartej siłowni zewnętrznej „przy stawie" na rogu ulic Warszawskiej i Szeligowskiej w Latchorzewie – 26 750 zł

Zespół wnioskuje o umieszczenie w projekcie budżetu gminy na rok 2016 niżej wymienionych projektów negatywnie zaopiniowanych przez Komisję z powodu błędów formalnych lub źle oszacowanych kosztów.

Obszar terytorialny 1 – Blizne Jasińskiego, Blizne Łaszczyńskiego, Lubiczów, Latchorzew

 • Zainstalowanie oświetlenia na boisku w Blizne Jasińskiego przy ul. Kopernika – 52 347,57 zł
 • Rozbudowa placu zabaw dla dzieci w Blizne Jasińskiego przy ul. Kopernika – zostały złożone 2 projekty
 • Budowa siłowni  w Blizne Jasińskiego przy ul. Kopernika – zostały złożone 3 projekty
 • Skate Park w Blizne Jasińskiego przy ul. Kopernika – 70 000 zł

Obszar terytorialny 2 – Babice Nowe, Stare Babice

 • Wykonanie nawierzchni w ulicy Kresowej w Babicach Nowych, w części Starych Babic ulica jest wykonana kostką – 40 000 zł

Obszar terytorialny 3 – Kwirynów, Janów, Klaudyn

 • Projekt i budowa oświetlenia ulicy Ogińskiego w Klaudynie – 38 000 zł

Obszar terytorialny 6 – Wierzbin, Zalesie, Mariew i Buda, Stanisławów, Wojcieszyn

 • Siłownia plenerowa – czyli czas na zdrowie – 85 000 zł