Przekazanie kluczy do budynku dawnego Edu-Labu

Drukuj

Dodatkowe pomieszczenia dla babickiej szkoły podstawowej już pod pieczą gminy

Zmiany w oświacie następujące od kilku lat doprowadziły do przepełnienia wielu szkół. Dyrekcje tych placówek wspólnie z lokalnymi władzami szukają rozwiązań, które pozwolą nie obniżać standardów nauczania w kontekście lokalowym.

15 maja 2019 r. zastępca wójta Tomasz Szuba podpisał akt notarialny, który jest umową przedwstępną zakupu budynku przy ul. Granicznej 35 w Starych Babicach. Mieszkańcy znają tę lokalizację jako pierwsza siedzibę Niepublicznej Szkoły Podstawowej EduLab.  Koszt nabycia tego obiektu to 2 miliony złotych.

16 maja 2019 r. nastąpiło uroczyste przekazanie kluczy z od poprzedniego właściciela na ręce wójta gminy Sławomira Sumki. Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami UGSB dokonała komisyjnego spisu stanu liczników i dopilnowała podpisania aktów przekazania kluczy.

Nowy budynek ma dwa poziomy z 6 salami lekcyjnymi, kilkoma niewielkimi pomieszczeniami, które mogą być zagospodarowane na sekretariat, gabinet psychologa czy logopedy, salą do zajęć ruchowo-rekreacyjnych, kuchnią z zapleczem i stołówką oraz łazienkami.

Całość obiektu jest pięknie odświeżona, wyposażona w nowoczesne systemy grzewcze i oświetleniowe, czeka teraz na wejście pracowników szkoły, zakup wyposażenia i …. na najmłodsze dzieci!!! W najbliższych latach uczyć będą się tu najmłodsi, a w dalszej perspektywie wójt planuje przekazanie tych pomieszczeń babickim mieszkańcom zrzeszonym w licznych fundacjach czy klubach – zależności od przyszłych potrzeb.

Życzymy nowym użytkownikom wielu miłych chwil w tych przytulnych wnętrzach.