Program Dobry Start

Drukuj

INFORMACJA
w sprawie nieprawdziwych treści pojawiających się na portalach oraz grupach FB dotyczących realizowanych wypłat świadczeń w ramach Programu „Dobry start”.

W związku z nieprawdziwymi informacjami pojawiającymi się na portalach społecznościowych FB, grupach i komentarzach zamieszczanych pod postami na FB w sprawie braku świadczeń/wypłat, w ramach ww. Programu, informujemy, że:

• na miesiąc lipiec 2019 r. zapotrzebowanie na świadczenie „Dobry start” wyniosło: 90.000,00 zł plus 3.000,00 zł na obsługę (kwota została wypłacona na świadczenie);
• Wojewoda Mazowiecki przekazał na świadczenie „Dobry start” kwotę: 426.600,00 zł (dane kwotowe - RWOJ).

Należy podkreślić, iż świadczenia nie są wypłacane na żądanie, lecz po weryfikacji i zgodnie z ustawowymi terminami, bądź też terminami zawartymi/zakreślonymi w odpowiednich rozporządzeniach;
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” z dnia 30 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1061) § 29 – ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami, przy czym w przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start złożonych wraz z dokumentami w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczeni dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września.

W przypadku wątpliwości i/lub pytań dotyczących wypłaty przedmiotowych świadczeń, prosimy o bezpośredni kontakt telefoniczny z pracownikami Urzędu Gminy (GOPS) pod numerem telefonu: 22 752 83 85.

Terminy kolejnych wypłat realizowanych świadczeń Programu „Dobry start”, tj.:
• 23 sierpnia 2019 r.;
• 23 września 2019 r.

Poniżej, przedstawiamy Państwu dotychczasowe dane dotyczące przedmiotowych świadczeń

Załącznik: