Podpisanie umowy na wykonanie projektu ścieżek rowerowych

Drukuj

Szanowni Mieszkańcy,
informujemy, iż w dniu 6 listopada 2019 r. została zawarta umowa na wykonanie projektów ścieżek rowerowych w Gminie Stare Babice w ramach zadania dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno, Stare Babice.

Przedmiotem umowy jest wykonanie projektu ścieżek rowerowych, w podziale na:

  1. zadanie 1 – wykonanie projektu ścieżki rowerowej o długości ok. 750 m zlokalizowanej po zachodniej stronie ul. Szymanowskiego w miejscowości Klaudyn od ul. Lutosławskiego do 50 m poza skrzyżowanie z ul. Ciećwierza,
  2. zadanie 2 – wykonanie projektu ścieżki rowerowej o długości ok. 1150 m zlokalizowanej po wschodniej stronie ul. Pohulanka w miejscowości Kwirynów i Janów od ul. Agawy do ul. Zielonej w Janowie (ok. 1 050 m) oraz po północnej stronie ul. Zielonej od ul. Pohulanka do istniejącego ciągu pieszo rowerowego Janów-Klaudyn (ok. 100 m),
  3. zadanie 3 – wykonanie projektu ścieżki rowerowej o długości ok. 1 200 m zlokalizowanej po południowej stronie ul. mjr. Jacka Decowskiego od granicy Gminy Stare Babice z Warszawą do ul. gen. Władysława Sikorskiego oraz ścieżki rowerowej (o długości ok. 1 200 m) po wschodniej stronie ul. gen. Władysława Sikorskiego od skrzyżowania z ul. mjr. Jacka Decowskiego do skrzyżowania z ul. gen. Władysława Andersa w Janowie, do połączenia z istniejąca ścieżką rowerową. Łączna długość obu ścieżek rowerowych wyniesie ok. 2 400 m.

Termin zakończenia prac ustala się do 29.07.2020 r.