Podpisanie umowy na dofinansowanie

Drukuj

10.07.2019 r. w Urzędzie Miejskim
w Ożarowie Mazowieckim miało miejsce uroczyste podpisanie umowy na dotację
w ramach programu „MIAS 2019”. 

Uroczystą galę poprowadził Wiesław Raboszuk-Wicemarszalek Województwa Mazowieckiego, a towarzyszyli mu Radosław Rybicki-Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWM w Warszawie oraz Radni Województwa Mazowieckiego: Bożena Żelazowska i Piotr Kandyba.

Umowę w imieniu Gminy Stare Babice podpisali Wójt Sławomir Sumka i Pani Skarbnik Mariola Sarzyńska. W uroczystości uczestniczyli także sołtysi i radna z naszej gminy.

Przypominamy, że Gmina Stare Babice otrzymała dotację na 5 zadań z Funduszu Sołeckiego:

  1. Budowa placu zabaw w Latchorzewie
  2. Powiększenie z doposażeniem placu zabaw w Bliznem Jasińskiego przy ul. Kopernika 10
  3. Modernizacja placu zabaw na pl. Kwirynowskim
  4. Budowa tężni solankowej w Borzęcinie Dużym
    na pl. Chopina
  5. Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej
    w Koczargach Starych

Dofinansowanie każdego z powyższych zadań wyniesie 10.000,00 zł.

„MIAS MAZOWSZE 2019” jest inicjatywą mającą na celu zaspokajanie potrzeb sołectw poprzez udzielanie przez województwo mazowieckie wsparcia finansowego gminom wiejskim i miejsko-wiejskim z terenu Mazowsza, realizującym zadania własne o charakterze bieżącym i/lub inwestycyjnym, istotne dla społeczności danego sołectwa reprezentowanego przez Zebranie Wiejskie i Radę Sołecką.

Inicjatywa ma na celu promowanie działań stymulujących
m.in. wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich, efektywne wykorzystanie potencjałów obszarów wiejskich oraz promowanie działań wspierających tworzenie warunków dla rozwoju kapitału społecznego oraz poczucia tożsamości regionalnej i narodowej.