Ograniczenie używania opakowań jednorazowych w Gminie Stare Babice

Drukuj

25 kwietnia 2019 r. weszło w życie zarządzenie nr 82/2019 wydane przez Wójta Sławomira Sumkę dotyczące wprowadzenia w urzędzie, jednostkach podległych i placówkach oświatowych zakazu zakupu napojów w opakowaniach jednorazowych oraz używania jednorazowych opakowań żywności, kubków, talerzyków i sztućców.

Jednostki budżetowe, w których obowiązuje zakaz:

  • Szkoła Podstawowa w Koczargach Starych;
  • Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Starych Babicach;
  • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dużym;
  • Szkoła podstawowa w Zielonkach-Parceli
  • Przedszkole w Starych Babicach;
  • Przedszkole w Bliznem Jasińskiego;
  • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Babicach;
  • Straż Gminna Gminy Stare Babice;
  • Biblioteka Publiczna Gminy Stare Babice;
  • Dom Kultury Stare Babice.

Zapobieganie powstawaniu i zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów to główne i podstawowe cele w gospodarce odpadami, zwłaszcza w sytuacji drastycznie rosnących cen za wywóz odpadów. Zapobieganie powstawaniu odpadów jest najbardziej pożądaną i zdecydowanie najlepszą metodą gospodarowania, jako że brak odpadów oznacza brak problemów z nimi związanych, takich jak zbieranie, transport czy unieszkodliwianie – a wszystkie te metody w mniejszym lub większym stopniu wymagają nakładów finansowych, użycia energii i materiałów. Używanie opakowań jednorazowych ma negatywny wpływ na nasze środowisko i naszą planetę. W trosce o środowisko oraz o zdrowie mieszkańców gminy Stare Babice wójt Sławomir Sumka podejmuje działania mające na celu ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów.

Jak Gmina radzi sobie z ograniczeniem użytkowania opakowań jednorazowych?

W Urzędzie Gminy Stare Babice zamontowane zostały automaty do wody, które dystrybuują wodę
z gminnej sieci wodociągowej Eko-Babice. W szkołach i parkach zamontowano poidełka do wody.

Zakaz używania opakowań jednorazowych to kolejny proekologiczny pomysł Wójta Sławomira Sumki.

W gminie Stare Babice z jego inicjatywy postawiono już gminne punkty elektroodpadów, do których mieszkańcy mogą oddawać zużytą drobną elektronikę, baterie, żarówki, itp. Niedawno powołano do życia kącik adopcyjny dla roślin, który funkcjonuje
w nowym Urzędzie Gminy. Wiosną, odbyły się dla mieszkańców warsztaty z zakresu kompostowania odpadów zielonych,
a kolejnym etapem polityki proekologicznej będą warsztaty dla mieszkańców mające na celu spopularyzowanie termomodernizacji budynków, pomoc w wymianie pieców oraz instalacji paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła. Niebawem rozpocznie się inwentaryzacja cieplna budynków. Obecnie trwa rozbudowa
i modernizacja Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Trwają prace polegające na zorganizowaniu
w Gminie cyklicznego Ekotargu, na którym lokalni rolnicy będą mogli sprzedawać swoje plony.

Korzystając z okazji, zachęcamy także, do adopcji zwierząt, które przebywają m.in. we współpracującej z urzędem klinice weterynaryjnej Vetriver. Adoptując zwierzątko z kliniki, oprócz świetnego przyjaciela, od gminy otrzymamy także w gratisie komplet szczepień oraz kastrację/sterylizację.

Dbajmy wspólnie o środowisko!