Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Babice

Drukuj

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Stare Babice
z dnia 9 września 2019 roku

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Wójt Gminy Stare Babice podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.:

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Blizne Jasińskiego,

Blizne Łaszczyńskiego,

Lubiczów

Przedszkole Gminne,

Blizne Jasińskiego

 ul. Kościuszki 1b, 05-082 Stare Babice
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

2

Babice Nowe,

Zielonki-Parcela,

Lipków

Urząd Gminy Stare Babice,

 ul. Rynek 21,

 05-082 Stare Babice

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

3

Kwirynów,

Janów,

Latchorzew

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza,

ul. Polna 40, 05-082 Stare Babice

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

4

Stare Babice

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza,

ul. Polna 40, 05-082 Stare Babice

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

5

Klaudyn

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza,

ul. Polna 40, 05-082 Stare Babice

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

6

Koczargi Nowe,

Koczargi Stare,

Zielonki Wieś

Szkoła Podstawowa, Koczargi Stare

ul. Akacjowa 12, 05-080 Izabelin

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

7

Wojcieszyn, Wierzbin,

Mariew, Buda,

Stanisławów, Zalesie

Zespół Szkolno-Przedszkolny,

 Borzęcin Duży

ul. Warszawska 697, 05-083 Zaborów

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

8

Borzęcin Duży,

Borzęcin Mały,

Topolin

Zespół Szkolno-Przedszkolny,

 Borzęcin Duży

 ul. Warszawska 697, 05-083 Zaborów

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Warszawie III najpóźniej do dnia 30 września 2019 r.
Głosować przez pełnomocnika
mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Stare Babice najpóźniej do dnia 4 października 2019 r.
Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 13 października 2019 r. od godz. 700 do godz. 2100.