OBWIESZCZENIE OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W WARSZAWIE II z dnia 9 października 2019 r.

Drukuj

Na podstawie art. 225 § 1 w związku
z art. 222 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r.  poz. 684 i 1504) Okręgowa Komisja Wyborcza w Warszawie II podaje
do wiadomości, co następuje:
- w dniu 9 października 2019 r. Komisja skreśliła w okręgu wyborczym nr 20
z zarejestrowanej listy nr 2 Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość nazwisko kandydata na posła – Jan Feliks Szyszko – umieszczonego na liście pod poz. nr 4, w związku
ze śmiercią.  

Komisja informuje, że nazwisko skreślonego kandydata jest umieszczone na karcie do głosowania,  w związku z tym:
1) jeżeli wyborca postawi znak „X” wyłącznie w kratce obok nazwiska skreślonego kandydata, to głos jest ważny i  oddany na listę, ale głosu tego nie zalicza się żadnemu kandydatowi z tej listy;
2) jeżeli wyborca postawi znak „X” w kratce obok nazwiska skreślonego kandydata oraz postawi znak „X”  w kratce obok nazwiska innego kandydata z tej samej listy, to głos jest ważny i oddany na nieskreślonego kandydata;
3) jeżeli wyborca postawi znak „X” w kratce obok nazwiska skreślonego kandydata oraz postawi znak „X”  w kratce obok nazwiska kandydata z innej (ale tylko jednej) listy, to głos jest ważny i oddany na kandydata  z tej innej listy i na tę listę.  
 
 
 
 

Załącznik: