OBWIESZCZENIE

Drukuj

2 lipca 2015 zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwolenie realizacji inwestycji drogowej dotyczącej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4121W wraz z wykonaniem ronda.

Załącznik: