Komunikat wójta ws. działki 180 w Janowie

Drukuj

KOMUNIKAT WOJTA GMINY STARE BABICE nr 4
z dnia 5.10.2018

Jakie może być przyszłe zagospodarowanie działki ew. nr 180 w Lesie Bemowskim? 

W związku ze zbieraniem wniosków do nowego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Stare Babice” dla jej całego obszaru, rozgorzała społeczna dyskusja dotycząca przyszłego zagospodarowania działki nr 180 w Janowie, w Lesie Bemowskim.

Jak napisałem w nr 9 (265) wrzesień/październik 2018 Gazety Babickiej w artykule „Lex Developer już działa !” zawisła groźba wymuszenia na Radzie Gminy zgody na zabudowę tej działki budynkami wielorodzinnymi. Jest już wiadomym, że właściciel terenu wycofał się z zamiaru budowy kliniki i przyłączenia reszty terenu do Lasu Bemowskiego, a teraz chce budować osiedle mieszkaniowe w zabudowie wielorodzinnej.

W tej sytuacji władze samorządowe Gminy mówią takim pomysłom stanowcze nie!!.

Jedyne zagospodarowanie, jakie może być przyjęte w tej sytuacji w nowym Studium, to utrzymanie dotychczasowego przeznaczenia, czyli zalesienie terenu, rekultywacja i pozyskanie go na cele i własność publiczną.

Dlatego w tworzonych dokumentach planistycznych Wójt i Rada Gminy konsekwentnie utrzymywać będą rekultywację zalesień i przyłączenie do Lasu Bemowskiego całego obszaru działki nr 180 w Janowie.

Podjęte zostaną także działania zmierzające do pozyskania tego obszaru na własność publiczną od obecnego prywatnego właściciela. 

Wójt Gminy Stare Babice
(-) Krzysztof Turek

Działka nr. 180 w Janowie w środku bemowskiego lasu

Załącznik: