Komunikat Wójta Gminy

Drukuj

KOMUNIKAT
WÓJTA GMINY STARE BABICE
z dnia  18 września 2018 r.

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Stare Babice!

Ostatnio na terenie naszej gminy propagowany jest List Otwarty do Mieszkańców Gminy Stare Babice pt. „Nie Dajmy się Uśpić…” skierowany w szczególności do Mieszkańców Latchorzewa, Kwirynowa, Janowa, Klaudyna i Starych Babic podpisany przez siedmioro Radnych Rady Gminy Stare Babice.

Pragnę poinformować Państwa, że treść tego listu wprowadza w błąd opinię publiczną naszej gminy.

Uchwała Rady Gminy z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie  przystąpienia do sporządzenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stare Babice nie dotyczy działki nr 180 w Janowie, ponieważ ta sprawa została zamknięta w zeszłym roku, o czym informowałem Państwa m.in. w artykule „Demokracja przemówiła, kliniki nie będzie” w numerze nr 7 (251) Gazety Babickiej.

Obecna uchwała rady gminy dotyczy potrzeby modernizacji naszego studium w innych obszarach. W trybie zmiany studium sprawa działki w Janowie jest zamknięta. Natomiast sytuacja prawna uległa radykalnej zmianie za sprawą nowej ustawy, która niedawno weszła w życie.

„Lex developer” – ustawa Sejmu RP która dotyczy również działki w Janowie. Dla terenów „powojskowych” i podobnych, Sejm RP uchwalił ustawę „O ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji  mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących”. Ta ustawa niesie ze sobą zagrożenie, ponieważ niezależnie od postanowień Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego, a dla takich terenów, jak działka nr 180 w Janowie, również postanowień Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy, w trybie specjalnym, inwestor zyskuje prawo do budowy osiedli mieszkaniowych na tym terenie.

Co możemy zrobić? Dlatego w świetle wyżej przedstawionego stanu prawnego nawoływanie do ponownego składania wniosków do studium w sprawie działki nr 180 w Janowie jest bezprzedmiotowe.

Apeluję jednak do Państwa o wspólne działanie zmierzające do zmiany przedmiotowej ustawy sejmowej, czyli „Lex developer”,  aby zapobiegać prawdziwym zagrożeniom. Gmina poczyniła już pierwsze kroki w tym kierunku i potrzebujemy Państwa poparcia dla dalszych działań. 

Razem powiedzmy „NIE” osiedlom na działce nr 180 w Janowie.
O dalszych krokach będę Państwa informował.

Wójt Gminy Stare Babice
/-/
Krzysztof Turek