KARTA DUŻEJ RODZINY

Drukuj

W dniu 27 maja 2014 roku Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. W ramach programu wprowadzona została Karta Dużej Rodziny jako dokument zapewniający specjalne uprawnienia rodzinom z co najmniej trojgiem dzieci bez względu na dochód w rodzinie.

W praktyce chodzi o zniżki w opłatach za wstęp do instytucji podległych ministrom, np. niektórych muzeów, instytucji wystawienniczych, parków narodowych, rezerwatów przyrody, obiektów rekreacyjno-sportowych.

Karta ma być przyznawana na wniosek członka rodziny wielodzietnej i będzie wydawana bezpłatnie. Ma być dokumentem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej.

Podstawą do otrzymania karty jest złożenie wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny i szczegółowe informacje udziela:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Starych Babicach, ul. Rynek 21 (pok. 29)
tel. 22 752-83-85 lub 22 722-90-11

Informacje przedstawiające na bieżąco oferty Partnerów znajdą Państwo na stronie: www.rodzina.gov.pl

Szczegółowe zasady przyznawania KARTY w załączniku nr 1, str. 2.

UWAGA SKŁADANIE WNIOSKÓW:
Załącznik nr 2 -- Wniosek o wydanie KARTY DUŻEJ RODZINY można pobrać, wydrukować, wypełnić i złożyć w GOPS.
Wnioski są też dostępne w GOPS