Kalendarz spraw wyborczych

Drukuj

Szanowni Państwo,

przypominamy, że 26 maja 2019 r. odbędą się wybory posłów do Parlamentu Europejskiego.

W dniu 21 maja br. upływa termin składania wniosków o dopisanie do spisu wyborców. Informacje jak to zrobić znajdą Państwo tutaj.

W dniu 24 maja br. o godz.15:00 upływa termin składania wniosków o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania.

Weź zaświadczenie o prawie do głosowania z urzędu gminy – jeśli:

  • chcesz głosować poza miejscem swojego stałego zamieszkania,
  • nie znasz adresu, pod którym będziesz w dniu wyborów.

Takie zaświadczenie wyda Ci urząd gminy:

  • właściwy dla Twojego miejsca zameldowania na pobyt stały lub
  • w którym dopisano Cię do rejestru wyborców na Twój wniosek. 

Z zaświadczeniem możesz głosować w dowolnym lokalu wyborczym:

  • w kraju,
  • za granicą,
  • na polskim statku morskim.

W Urzędzie Gminy Stare Babice sprawy te można załatwić w budynku przy ul. Rynek 21 pok. 34, I piętro.