Inwestycje drogowe

Drukuj

W ciągu ostatnich lat nasza gmina intensywnie się rozrasta, co skutkuje znaczącym wzrostem liczby pojazdów poruszających się po lokalnych drogach. Niestety, stan wielu ulic nie jest zadowalający, a duże natężenie ruchu dodatkowo pogłębia ich szybką degradację. Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców naszej gminy i w trosce o komfort poruszania się, ostatnio wiele dzieje się w zakresie remontów i inwestycji drogowych. Poniżej przybliżymy Państwu realizację tych najistotniejszych.

Ulica  Okulickiego

Remont, został wykonany przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, rejon w Grodzisku Mazowieckim. Wymieniono nawierzchnię, poprawiono odwodnienie ulicy, wyeliminowano problem z zapadającą się nawierzchnią, dziurami w jezdni. Zostało wykonane nowe oznakowanie poziome w tym namalowane zostało nowe przejście dla pieszych na ulicy Kresowej; odmalowano także pasy przy cmentarzu. Odświeżono i zmodernizowano pasy do lewoskrętów. Urząd Gminy Stare Babice w porozumieniu z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich projektuje brakujący chodnik przy tejże ulicy-od końca chodnika w okolicy cmentarza, aż do ronda Solidarności.

Ulica Kosmowska

Jest do droga powiatowa będąca w Zarządzie Dróg Powiatowych. W ramach prac budowlanych, w tym roku wykonywany jest ciąg pieszo-rowerowy, zlokalizowany po północnej stronie ulicy wraz ze zjazdami.  Budowa jest prowadzona od ul. Warszawskiej (drogi wojewódzkiej) do granicy z gminą Ożarów Mazowiecki. Podczas inwestycji wykonane zostały także prace towarzyszące np. przestawienie kilku słupów i wykonanie lokalnego zrzutu wody do rowu przydrożnego. Gmina w ramach porozumienia z powiatem partycypuje w kosztach tej inwestycji w wysokości 50 % poniesionych kosztów co daje kwotę  około  1.225.000 zł. Prace budowlane zostały zakończone, ale trwają wciąż odbiory techniczne. Ostateczne rozliczenie z powiatem nastąpi w ostatnim kwartale po przedstawieniu przez ZDP stosownych dokumentów finansowych.

Ulica Izabelińska

W ramach prac remontowych w tym roku wykonywany jest ciąg pieszo-rowerowy (po północnej stronie ulicy) ze zjazdami po tej stronie od drogi powiatowej ul. Sienkiewicza do lasu tj. ok. 1300 m wraz z remontem nawierzchni asfaltowej na tym odcinku.  Gmina w ramach porozumienia z powiatem partycypuje w 50% poniesionych przez powiat kosztów, co daje kwotę około  2.600.000 zł z budżetu gminy. Prace budowlane trwają, a pierwotny termin zakończenia wynikający z umowy to 31.08, ale w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych możliwe jest przesunięcie tego terminu o około 2 tygodnie. Ostateczne rozliczenie z powiatem nastąpi w ostatnim kwartale po przedstawieniu przez ZDP stosownych dokumentów finansowych. Ulica Izabelińska jest drogą powiatową w Zarządzie Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim.

Ulica  Sportowa

Ulica Sportowa jest drogą gminną. Wykonywane jest odtworzenie nawierzchni drogi po pracach przy budowie kanalizacji sanitarnej, za której to budowę odpowiada Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Eko-Babice.  W związku z tym, że tylko część  drogi była zajęta pod budowę kanalizacji, a odtworzyć trzeba drogę na całej szerokości-gmina zobowiązała się dołożyć własne środki w wysokości ok.  300.000 zł. Pozostałą część tj. ok. 550.000 zł finansuje Eko-Babice. Oprócz odtworzenia nawierzchni drogi, zgodnie z prośbami mieszkańców, utworzone zostało pobocze. Wraz ze wzrostem zabudowań przy tej ulicy zbudowany zostanie także chodnik.

Ulica Szymanowskiego

Z uwagi na fakt, że jest to droga gminna, mogliśmy, jako Urząd Gminy w pełni zaprojektować i przeprowadzić kompleksową modernizację. Zakres inwestycji na tej drodze był bardzo szeroki,. Wykonano remont drogi wraz ze zrobieniem nowej podbudowy i nawierzchni, wykonaniem odwodnienia drogi w formie rowu przydrożnego z chodnikiem i zjazdami po wschodniej stronie. Zamontowano nowe, oświetlenie uliczne. Zadanie zostało w 100% sfinansowane z budżetu gminy. Kwota remontu to ok. 3.000.000 zł.

Planowane inwestycje

Przeprowadzenie nowych inwestycji, w zależności od ich lokalizacji jest długotrwałym i wieloetapowym procesem. Obecnie trwają prace nad projektami:

 • Przebudowy ul. Andersa w Janowie.
 • Przebudowy ul. Ekologicznej w Klaudynie.
 • Przebudowy ul. Bugaj w Koczargach Nowych.
 • Przebudowy ciągu ul. Trakt Królewski i ul. Klonowej na odcinku od ul. Spacerowej w Borzęcinie Dużym do ulicy Akacjowej w Koczargach Starych.
 • Chodnika przy ul. Okulickiego.
 • Przebudowy ul. Hubala Dobrzańskiego w Starych Babicach i Latchorzewie.
 • Wykonania ronda na skrzyżowaniu przy Kościele w Starych Babicach.
 • Przebudowy ul. Orzechowej w Koczargach Starych wraz z oświetleniem.Przebudowy ul. Prokofiewa w Klaudynie.

Oczekujemy na decyzję ZRID (Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowych) wydawaną przez Starostę Warszawskiego Zachodniego w poniższych sprawach:

 • Przebudowy węzła drogowego-skrzyżowania ul. Reymonta z ul. Warszawską w sąsiedztwie supermarketu LIDL.
 • Przebudowy węzła drogowego-skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ulicą Warszawską przy hotelu Splendor.
 • Wykonania przebudowy ul. Pohulanka w Starych Babicach wraz z wykonaniem ścieżki rowerowej.
Dodatkowo procedowane jest wykonanie ronda na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej i Południowej, a dokumenty złożone są w Urzędzie Wojewódzkim.

W ostatnich tygodniach został także otwarty przetarg na przebudowę ul. Lutosławskiego w Klaudynie, którego rozstrzygnięcie nastąpi w najbliższych dniach.