GOPS wydał paczki żywnościowe dla potrzebujących

Drukuj

Szanowni Mieszkańcy,

w dniu 22 maja 2019 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Babicach po raz ostatni wydał paczki żywnościowe
z Banku Żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, realizowanego w Podprogramie 2018.

Pracownicy socjalni wydali – 4 194,85 kg żywności dla 319 osób.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Babicach składa podziękowania Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym za ponowne udostępnienie pomieszczeń na przeprowadzenie akcji.