Gazociąg Rembelszczyzna - Mory

Drukuj

12.01.2016

Spotkanie w sprawie nowej inwestycji gazowej skarbu państwa

W dniu dzisiejszym, 12 stycznia 2016 r., o godz. 13.30 w sali konferencyjnej nowego budynku urzędu gminy (ul. Rynek 21) odbyło się spotkanie w sprawie inwestycji spółki skarbu państwa Gaz System S.A. (dawniej Mazowiecki Okręg Gazowniczy), mającej przebiegać przez teren naszej gminy (Latchorzew i Lubiczów).

Ta część przechodząca przez nasza gminę jest elementem Gazociągu Rembelszczyzna - Mory o długości około 29 km zlokalizowanego na terenie gmin: Nieporęt, Jabłonna, miasto st. Warszawa, Łomianki, Stare Babice i Ożarów Mazowiecki. Planowany termin zakończenia tej inwestycji to sierpień 2018 r.

Na spotkanie zorganizowane przez Gminę Stare Babice przybyli przedstawiciele spółki Gaz System, wójtowie, radni zainteresowanych miejscowości i ich mieszkańcy. Na początku głos zabrała Iwona Dominiak - przedstawiciel Saz System S.A., oddział w Rembelszczyźnie. Opowiadała ogólnie o całym projekcie: gazociąg budowany jest wedle specustawy, a skala inwestycji prowadzonej w oparciu o przepisy specustawy jest potężna.

Cała inwestycja to około 1000 km gazociągów, kilka podziemnych magazynów gazu, ogromny terminal LNG w Świnoujściu oraz Baltic pipe, czyli gazociąg łączący systemy przesyłowe Polski i Danii.

Następnie omawiano tę część projektu, która dotyczy także naszej gminy.

Start robót nastąpi w 2017 r. Stary gazociąg wymagał 15-metrowego pasa ochronnego z każdej strony natomiast, z informacji przekazanych przez Gaz System, nowy ograniczy się do 6-metrowego. Pas roboczy potrzebny do prac budowlanych będzie miał 31 do 36 m szerokości, ale w Lesie Bemowskim zostanie ograniczony do ok. 20 m.  Pas, który w przyszłości będzie duktem osiągnie szerokość 6 m, a reszta zostanie zadrzewiona. Przedstawiciele firmy zaprosili zainteresowanych do swojej siedziby w Rembelszczyźnie, gdzie można uzyskać więcej informacji. Iwona Dominiak przypomniała także o odszkodowaniach i zasadach ich uzyskania dla poszkodowanych mieszkańców. Ustalane bedą one w postępowaniach administracyjnych, a nie cywilno-prawnych. Będą one liczone przez rzeczoznawców rekomendowanych przez wojewodę mazowieckiego na podstawie protokołów, a wypłacane dopiero po zrealizowaniu inwestycji.

Po tej części nastąpiły pytania.

Pierwszy głos zabrał wójt Krzysztof Turek mówiąc, że inwestycję należy przeprowadzić tak, aby nie skrzywdzić mieszkańców. Dużo terenów zielonych zostanie zniszczonych bezpowrotnie. Inwestycja będzie bardzo problematyczna i oczekujemy współpracy. Deklarujemy pomoc w zakresie spotkań z mieszkańcami. Spodziewam się, że nasi mieszkańcy będą poszkodowani materialnie dlatego minimalizujmy szkody i dochodźmy swoich praw. Z sali padły także pytania, czy inwestor będzie brał pod uwagę opinie mieszkańców podczas realizacji inwestycji.

Mieszkańcy chcieli także zapoznać się z mapą przebiegu gazociągu i kiedy poznamy jego dokładną trasę. Dopytywali również, czy stary gazociąg będzie odkrywany, na co padła negatywna odpowiedź. Pytano o odległość pomiędzy gazociągami, na co przedstawiciele firmy odpowiedzieli, że będzie to 6-7 m. Odpowiadając na kolejne pytanie z sali przedstawiciel firmy poinformował, że mimo prób, nie uda się gazociągu w całości poprowadzić w pasie ochronnym starego.

Załącznik: