Bezpłatne szkolenia komputerowe dla mieszkańców

Drukuj

Gmina Stare Babice realizuje projekt pn.: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”, w ramach którego zapraszamy mieszkańców na bezpłatne szkolenia komputerowe, finansowane ze środków Unii Europejskiej.
W szkoleniach mogą wziąć udział osoby
w wieku 25+ (w różnych przedziałach wiekowych), które chcą podnieść swoje umiejętności wykorzystania technologii informatycznych oraz zasobów Internetu w pracy i w codziennym życiu. Do udziału w projekcie szczególnie zapraszamy seniorów (65+) oraz osoby z niepełnosprawnością.

Tematyka szkoleń obejmuje poznanie cyfrowych narzędzi, które ułatwią samodzielne zdobywanie informacji w sieci, korzystanie
z e-usług i załatwianie różnego rodzaju spraw on-line, prowadzenie biznesu w sieci, a także realizowanie swoich pasji i zainteresowań. Uczestnicy zdobędą też wiedzę na temat potencjalnych zagrożeń
i zasad bezpieczeństwa w Internecie.

Uczestnicy mają do wyboru 1 z 7 modułów szkoleniowych:
1. „Rodzic w Internecie”
3. „Moje finanse i transakcje w sieci”
2. „Mój biznes w sieci”
4. „Działam w sieciach społecznościowych”
5. „Tworzę własną stronę internetową (blog)”
6. „Rolnik w sieci”
7. „Kultura w sieci”


Każde szkolenie trwa 16 godzin i odbywać się będzie w systemie
2 dni po 8 godzin (w dni powszednie lub weekendy) w grupie liczącej 12 osób. Uczestnikom szkoleń zapewniany jest sprzęt komputerowy – laptopy, materiały szkoleniowe oraz catering (przerwy kawowe i obiady). Jedna osoba może wziąć udział
w 1 szkoleniu.
Szkolenia będą prowadzone przez doświadczonych instruktorów
z Fundacji MICE&U, która została wybrana jako wykonawca szkoleń. Liczba miejsc jest ograniczona - w ramach projektu zaplanowano 14 grup szkoleniowych (łącznie 168 uczestników). Pierwsze szkolenia odbędą się w drugiej połowie lipca.


Zapraszamy do skorzystania z oferty bezpłatnych szkoleń.
Informacje i zapisy:  tel. 605 040 838,  601 804 400

Wspieranie przez Gminę rozwoju kompetencji cyfrowych mieszkańców buduje potencjał społeczeństwa informacyjnego, który znajdzie swoje odbicie na rynku pracy, w rozwoju przedsiębiorczości oraz w życiu społecznym. Dla każdego z nas, umiejętne poruszanie się w Internecie i korzystanie z dostępnych tam narzędzi, aplikacji, e-usług (np. e-bankowość, e-zdrowie, e-administracja, e-poczta, e-bilety, e-rezerwacje, e-sklepy),
to przede wszystkim ogromne ułatwienie oraz oszczędność czasu
w załatwianiu spraw życia codziennego. Niezwykle istotnym elementem jest też zachowanie bezpieczeństwa w Sieci. Szkolenie na ten temat polecamy szczególnie rodzicom i opiekunom, którzy pragną chronić dzieci przed zagrożeniami występującymi
w Internecie.

Projekt „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” jest współfinansowany przez
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. Na realizację projektu Gmina Stare Babice otrzymała grant w wysokości 86 520 zł ze środków europejskich, którego udzieliła Fundacja Promocji Gmin Polskich – Operator projektu. Dotacja w 100% pokryje koszty zaplanowanych działań, w tym organizacji i realizacji szkoleń oraz zakupu
12 laptopów niezbędnych do ich przeprowadzenia. Sprzęt komputerowy po zakończeniu projektu trafi do jednej ze szkół.

Załącznik: