Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dużym

Drukuj

Zespół Szkolno-Przedszkolny    
Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej Grupy Kampinos
Borzęcin Duży
05-083 Zaborów      
ul. Warszawska 697    
tel. 22 752 05 24    
zspborzecin@wp.pl

www.zspborzecin.pl

Placówka ta obejmuje kompleks budynków, w których mieści się szkoła podstawowa i przedszkole.   Szkoła wyposażona jest w pracownię komputerową, halę sportową.  Uczniowie mogą korzystać z kół zainteresowań: recytatorskiego, teatralnego, komputerowego z dostępem do Internetu, matematycznego, język angielskiego i innych.

Przy szkole działa też Uczniowski Klub Sportowy, który odnosi duże sukcesy oraz Towarzystwo Przyjaciół Dzieci i Stowarzyszenie Kulturalne „Kotwica". Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie nosi imię Armii Krajowej Grupy „Kampinos". Co roku, podczas święta szkoły przypadającego na 26 października, do placówki tej przychodzą kombatanci. Ten dzień i spotkanie z weteranami jest wydarzeniem patriotyczno-historycznym w szkole i niezapomnianym przeżyciem dla uczniów.

Upowszechnianie wiedzy historycznej o patronie szkoły, doprowadziło do powstania Klubu Historycznego im. Armii Krajowej Grupy Kampinos przy Szkole Podstawowej. Patronat nad działaniami Klubu sprawują: Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej oraz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Celami głównymi Klubu Historycznego są m.in.: rozwijanie i kształtowanie wartości moralnych i patriotycznych na przykładzie bohaterstwa patrona szkoły oraz zbieranie materiałów i opracowywanie dokumentacji historycznej dotyczącej bohatera szkoły. 29 kwietnia 2010 roku dokonano uroczystego otwarcia Klubu.

Przy ZSP działa ogólnodostępna strefa rekreacji - rezultat zrealizowanej inwestycji dofinansowanej z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. W skład Strefy wchodzi: zespół boisk do piłki nożnej, piłki ręcznej, siatkówki, koszykówki oraz gimnastyki, skate park, ścianka do wspinaczki, siłownia zewnętrzna, tenis stołowy, plac zabaw dla dzieci młodszych, bieżnia, skocznia w dal oraz skocznia wzwyż. Strefa wyposażona jest w elementy dodatkowe takie jak: wiaty szatniowe, trybuny i stojaki na rowery. Dzięki tak dużej ilości obiektów sportowych jest możliwa realizacja bogatego programu pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.

Więcej na stronie www.norwaygrants-starebabice.eu...