Szkoły niepubliczne i oświatowe

Drukuj

BIG BEN Niepubliczna Polsko-Brytyjska Szkoła Podstawowa
Stare Babice
ul. Warszawska 57, 05-082 Lubiczów
tel. 506 671 924
www.big-ben.edu.pl

EDULAB - Niepubliczna Szkoła Podstawowa    
Kwirynów    
05-082 Stare Babice    
ul. Sikorskiego 9,
tel. 605 449 412    
www.edulab.edu.pl

Prywatna Szkoła Muzyczna I Stopnia w Starych Babicach     
05-082 Stare Babice    
ul. Polna 40    
tel. 22 722 74 50    
www.psm-starebabice.pl

Szkoła języka angielskiego dla dzieci i młodzieży
EARLY STAGE
05-082 Stare Babice
ul. Piłsudskiego 16a
tel. 504 745 630
starebabice@earlystage.pl
https://www.earlystage.pl/szkola/stare-babice

Studio Muzyczne    
Klaudyn    
05-080 Klaudyn    
ul. Czajkowskiego 10    
tel. 22 722 74 50    
fax 22 722 84 46

STREFA JĘZYKA Milena Jastrzębska
Stare Babice
05-082 Stare Babice    
ul. Polna 17   
tel. 22 290 59 33    
strefajezyka@strefajezyka.pl     www.strefajezyka.pl

SOLLERS - centrum edukacyjne (dzieci 2-12 lat)    
Blizne Łaszczyńskiego    
ul. Jasna 7    
tel. 793 670 760    
firmasollers@gmail.com    
www.sollers.waw.pl


UWAGA:
Zapraszamy nowopowstałe placówki oświatowe. Prosimy o nadsyłanie ewentualnych zmian i aktualizacji danych.
[newsletter@stare-babice.waw.pl]