Zapisy do publicznych przedszkoli

Drukuj

O G Ł O S Z E N I E

Zapisy dzieci do publicznych przedszkoli w Bliznem Jasińskiego, Borzęcinie Dużym i Starych  Babicach oraz niepublicznych przedszkoli „Jeżyk” w Latchorzewie i „Wesoły Brzdąc” w Bliznem Jasińskiego, realizujących zadanie publiczne Gminy w zakresie wychowania przedszkolnego na zasadach określonych w art. 90 ust. 1b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty na rok szkolny 2015/2016 odbędą się w MARCU.

Wnioski zgłoszeń dla dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną będą wydawane w okresie                      
 od 2 marca 2015 r.  do 31 marca 2015 r.
 w sekretariatach w/w przedszkoli.

Wypełnione wnioski należy złożyć do 31marca 2015 r.

Deklaracje kontynuowania pobytu dzieci już uczęszczających,  należy składać  w sekretariatach przedszkoli do 28 lutego 2015 r.

W załącznikach poniżej:
Harmonogram rekrutacji, regulamin i wnioski do pobrania >>>