Rekrutacja do przedszkoli

Drukuj

O G Ł O S Z E N I E

Zapisy dzieci do Przedszkoli w Starych Babicach, w Bliznem Jasińskiego, w Borzęcinie Dużym  na rok szkolny 2014/2015 odbędą się w marcu.

Wnioski zgłoszeń dla nowych dzieci będą wydawane od 3 marca 2014 r. do 31 marca 2014 r. w sekretariatach w/w przedszkoli.

Wypełnione wnioski należy złożyć do 31marca 2014 r. (w załączniku)

Deklaracje kontynuowania pobytu dzieci już uczęszczających należy składać w sekretariatach przedszkoli już od 10 lutego do 24 lutego 2014 r.

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI w Starych Babicach, Bliznem Jasińskiego i Borzęcinie Dużym
NA ROK SZKOLNY 2014/2015

1. Od 10 do 24 lutego 2014 r.
 – potwierdzenie woli kontynuowania przez dziecko edukacji przedszkolnej w roku szkolnym 2014/2015.
 
2. Od 3 marca do 31 marca 2014 r.
 - wydawanie i przyjmowanie wniosków zgłoszenia nowych dzieci do przedszkola.

3. Od 1 kwietnia do 04 kwietnia 2014 r.
 - wstępna weryfikacja złożonych wniosków do przedszkola.

4. 7 kwietnia 2014 r. - I etap rekrutacji

5. 14-18 kwietnia 2014 r. - II etap rekrutacji

6. 18 kwietnia 2014 r. - posiedzenie Komisji

7. 23 kwietnia 2014 r.
 - wywieszenie na informacyjnej tablicy przedszkola imiennej
 listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

8. Do dnia 16 maja 2014 r. Rodzice (prawni opiekunowie) dziecka są zobowiązani do potwierdzenia pobytu dziecka w przedszkolu od 01.09.2014 r.

---------------
Uwaga!
Wnioski wypełniają rodzice lub prawni opiekunowie dziecka. Miejsce pracy poświadczają zakłady pracy lub właściwe urzędy.