Nowe boiska sportowe

Drukuj

W czerwcu gmina rozpoczęła realizację inwestycji pn. "Budowa zespołu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Starych Babicach".

Inwestycja ma na celu poprawę warunków uprawiania sportów przez uczniów Szkoły Podstawowej w Starych Babicach. Z obiektu będą mogli korzystać także członkowie lokalnych klubów sportowych, do celów treningowych oraz rozgrywania turniejów i zawodów szczebla gminnego i powiatowego. Poprzez udział zawodników oraz kibiców z różnych części gminy, w cyklu szkoleniowym i imprezach możliwa będzie integracja społeczności oraz upowszechnienie sportu i rekreacji, wśród mieszkańców Gminy Stare Babice.

Szczegóły dotyczące inwestycji:

Projekt boisk wykonany został w 2012 r. Obejmuje dwa boiska zlokalizowane na terenie Szkoły Podstawowej w Starych Babicach przy ul. Polnej 40:

  •  Boisko wielofunkcyjne do piłki ręcznej, siatkówki i koszykówki o nawierzchni poliuretanowej (o wymiarach 44,0 x 30,0 m) wraz z oświetleniem, piłkochwytami o wysokości 6 m, chodnikami i zagospodarowaniem zieleni (etap I)
  •  Boisko do piłki nożnej (o wymiarach 61,0 x 32,0 m) wraz z oświetleniem,     o nawierzchni ze sztucznej trawy, z bieżnią okrężną o długości 200 m z wpisaną w nią bieżnią prosta do biegów na 60 m oraz skocznią w dal. Bieżnie wykonane będą z poliuretanu (etap II).

Przetarg na wykonanie boisk wygrała firma Gardenia Sport Sp. z o.o.

Termin wykonania pierwszego etapu inwestycji (boisko wielofunkcyjne) 01.06.2013 - 31.07.2013 r., Koszt - 428 133,57 zł.