Mianowanie nauczycieli

Drukuj

27 września 2019 r. Wójt Gminy Stare Babice Sławomir Sumka wręczył akty nadania nauczyciela mianowanego sześciu nauczycielkom.

Nauczycielki ślubowały:
  - rzetelnie pełnić swą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży,
  - dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej,
  - kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Wśród mianowanych były:

Ze Szkoły Podstawowej w Starych Babicach:
- pani Monika Pniewska
- pani Kamila Krajza

Ze Szkoły Podstawowej w Koczargach Starych:
- pani Iwona Gas
- pani Magdalena Klepacka
- pani Marzena Chmielarz – Borowiec
- pani Joanna Drozd

Serdecznie gratulujemy!