Filozofia dla seniorów

Drukuj

17 lutego 2015 r. w Starych Babicach odbył się kolejny wykład Uniwersytetu III Wieku. Jego tematem były związki filozofii pogańskiej i chrześcijaństwa.

Wykład wygłosiła dr Anna Kazimierczak-Kucharska z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Pani Anna jest znana mieszkańcom babickiej gminy. Wspólnie z mężem – Danielem Kucharskim – angażuje się w działalność klubu Rensei Karate Doio w ZSP w Borzęcinie Dużym. Naukowo zajmuje się jednak filozofią.

Podczas wykładu opowiedziała o związkach filozofii starożytnej i chrześcijaństwa. Okazuje się, że antyczni filozofowie – tak jak chrześcijanie – nie oddzielali teorii od praktyki i swoje przekonania starali się realizować w życiu. Doceniali też wartość ćwiczeń duchowych i ascezy dla doskonalenia się. Filozofia miała oczyszczać duszę i pomagać jej wyzwolić się od ciała. Pod tym względem była zbliżona do religii chrześcijańskiej. Żyjący w II w. św. Justyn Męczennik nazwał chrześcijaństwo jedyną niezawodną i prawdziwą filozofią. Na dawnych obrazach Jezusa przedstawiano w płaszczu typowym dla filozofów antycznych.

Wykład babickiego Uniwersytetu jak zwykle poszerzył wiedzę uczestników i wzbudził żywą dyskusję, także na współczesne tematy.

Kolejne spotkanie odbędzie się
3 marca o godz. 18.00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy (ul. Rynek 21, Stare Babice).
Wykład pt. „Modlitewnik Gertrudy Mieszkówny” wygłosi prof. Artur Andrzejuk (UKSW).
Księżna Gertruda jest pierwszą znaną z imienia polską pisarką.

Warto przyjść na wykład i dowiedzieć się o niej więcej!

Tekst: Karolina Gwarek
Fot.:  Marcin Łada