Spotkanie noworoczne w MCC "Mazurkas"

Babinicz 2013 i zakończenie roku jubileuszowego