Radiostacja Babice nadaje

Obchody 93 rocznicy uruchomienia Transatlantyckiej Radiotelegraficznej Centrali Nadawczej w Babicach, oraz 77 rocznicy jej obrony we wrześniu 1939 r.

Film zrealizowany przez SP5KAB Radio Station Club.

O klubie krótkofalarskim więcej na stronie Klubu
www.sp5kab.pl/

Warszawski Klub Łączności Ligi Obrony Kraju SP5KAB wspólnie ze Stowarzyszeniem Park Kulturowy Transatlantycka Radiotelegraficzna Centrala Nadawcza uruchomiły okolicznościową radiostację krótkofalową, która będzie nadawała od 25 września do 29 października 2016 r.

Pierwszego dnia Stare Babice słyszane były na całym globie!
W ciągu dwóch pierwszych godzin sygnał został odebrany w prawie całej Europie i Japonii.